Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon kimagasló teljesítményt nyújtó, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.  

  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon kimagasló teljesítményt nyújtó, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak (mind az állami ösztöndíjas/államilag támogatott, mind az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevők), akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.
  • Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak, és azt dokumentumokkal igazolják.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy képzés teljesítése során legfeljebb két alkalommal nyerhető el.
  • A pályázó hallgatók az utolsó két aktív, lezárt tanulmányi félévben elért tanulmányi eredményük, valamint tudományos és kiemelkedő közösségi tevékenységük bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújtanak be postai úton a Tanulmányi Osztályra, melynek benyújtási határideje 2020. június 3. (szerda) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati kiírásban feltüntetett dokumentumokat.
  • A pályázat befogadásáról és a pályázó által a pályázati űrlaphoz mellékelt dokumentumok jegyzékéről a Tanulmányi Osztály vezetője igazolást állít ki, melyet elektronikusan megküld a pályázó részére a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.
  • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, melynek összege 40.000.- Ft havonta.
  • Pályázati űrlap – a TJSZ 12. számú melléklete – letölthető a DRHE, illetve a DRHE Diákság honlapjáról.
  • Pályázat előtt kérjük a TJSZ 19.§-át elolvasni!

A beérkezett pályázatokat a Szenátus értékeli, rangsorolja és az egyetem rektora továbbítja az oktatásért felelős miniszter felé. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter határoz.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. június 3. (szerda)
A pályázatok benyújtása postai úton történik a Tanulmányi Osztálynak címezve.
(Postacím: DRHE Tanulmányi Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.)

A p​​​​​​ályázati űrlap innen letölthető.