Missziológiai tanulmányi nap egyetemünkön

Tanulmányi napot tartott egyetemünk Missziói és Felekezettudományi Tanszéke 2020 november 11-én. A járvány miatt videókonferencia formájában megtartott program célja az volt, hogy a tanszéken kutatómunkát folytató doktoranduszok bemutassák egymásnak kutatási eredményeiket és megvitassák egymással azokat.

A konferencia nyitó előadását Gonda László egyetemi docens tartotta Egy missziói ekkléziológiai felé címmel, majd ezután került sor a doktoranduszok prezentációira. Elsőként Batizán Attila szentgericei református lelkipásztor (Erdély) Az egyház mint diaszpóra című előadásában a diaszpóra-egzisztencia ekkléziológiai összefüggéseiről és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalairól beszélt. A következő előadásban Kovács P. Zoltán kolozsvári pünkösdi lelkész a pünkösdi teológia-művelés módszertani dilemmáiról osztotta meg kutatási eredményeit.

Az ebédszünet után Damásdi Dénes nappali tagozatos doktorandusz Az istentisztelet missziói értelmezésének kutatása címmel ismertette készülő disszertációjának egy fontos részletét, majd Mikó-Prém Alexandra, a DRHE Doktorandusz Önkormányzata elnöke adott betekintést kutatómunkája eredményeibe Hétköznapi teológia: Istenkép és az egyházi tanításról alkotott kép a mai magyar állami fenntartású középiskolai diákok körében címmel. A nap utolsó prezentációját Erbach Viola doktorandusz tartotta az Orosz Ortodox Egyház missziológiai önértelmezéséről. A konzultáción részt vettek további doktoranduszok is, akik mellékszakként foglalkoznak a missziológia tudományterületével.

Az előadásokat minden alkalommal élénk vita követte, melynek csak az időkeret szabott határt. A tanszék oktatói azt várják ettől és a jövőben hasonló keretben megtartott tanulmányi napoktól, hogy a doktoranduszok teológiai horizontja bővüljön egymás kutatási eredményeinek megismerése által, hogy a fiatal kutatók hozzászólásaikkal segítsék az egyes kutatási projektek előrehaladását (peer tutoring) és egyben tapasztalatokat szerezzenek a tudományos vita lefolytatásának módszereiről.

Köszönet illeti Damásdi Dénes doktoranduszt a tanulmányi nap előkészítéséért.

(GL)