"Mindenki Zsiga bácsija"

Varga Zsigmondra emlékeztek a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Születésének 100. évfordulója alkalmából emlékező előadásokat hallhattak az résztvevők. Az ünnepi alkalmon leleplezték a teológiai professzorról készült festményt.

 

 

 

 

Az emlékülést Kustár Zoltán nyitotta meg. A rektor beszédében hangsúlyozta: „Varga Zsigmond József egyszerre volt tudós, kiváló teológus, lelkész és egyházi vezető. Nem egyszerűen tanár volt, mester tudott lenni. Tanítványainak életbölcsességet adott át és egyházlátását is megismerhették.”- nyitotta meg az ülést az egyetem vezetője.

Lenkeyné Semsey Klára, nyugalmazott tanár, Varga Zsigmond József munkásságáról, hogy „munkáját szívvel lélekkel, teljes odaadással, derűsen, a környezetét is örömre hangolva végezte. Jó volt a közelében lenni. Ismereteinket gyarapította, látásunkat Krisztus igényének megfelelően formálta, kérdéseinkre választ kaptunk, útmutatást, lendületet egyházunk ébresztő és építő munkájához. Sokan voltak tanítványai, és ragaszkodtak hozzá a diplomájuk megszerzése után is, rendszeresen meglátogatták- idézte fel Lenkeyné Semsey Klára.

A professzor hozzátette, Varga Zsigmond József nemcsak az Újszövetségi Tanszék vezetője volt, hanem mindenki „Zsiga bácsija”. „A 25 évig tartó professzori munkája során, de azután is, így hívta Varga Zsigmond professzort mindenki, attól a teológus nemzedéktől kezdve, akiket professzori munkája első éveiben tanított, tanári munkájának egész idején, de azután is. A tanítványainak egyszerre volt tanára, barátja és idősebb testvére.” Előadását Lenkeyné Semsey Klára személyes emlékével zárta, a professzorral való utolsó találkozásának mondatát idézte: „Tudja, Klárika, rájöttem és a leghatározottabban meg vagyok győződve arról, hogy az életemben úgy kellett történni mindennek, ahogyan az megtörtént, minden úgy volt jó.”


Az alkalmon Balog Margit, a hittudományi egyetem tanára bemutatta az Efézusi levél című könyv új kiadását.

S. Varga Pál a család nevében mondott köszönő beszédet. Édesapjáról azt mondta, „mindig az nyűgözött le, hogy minden mondatának személyes fedezete volt”. S. Varga Pál kiemelte, az „emlékezés a közösség azonosságát őrzi és képes a személyességet is tovább örökíteni, ezért is köszönöm ezt az emlékülést”.

Fekete Károly, püspök záró beszédében azt hangsúlyozta, hogy Varga Zsigmond József gondolatai Kárpát-medence szerte hallhatók, tanítványai és jegyzetei által. A Szentlélek segítségével mi is tegyük közkinccsé, ami ránk bízatott, ebben Varga Zsigmond József elől járt.