„Mert egy a kenyér…”

„Mert egy a kenyér…” Az eucharisztia ökumenikus perspektívában címmel közös tudományos szimpóziumot rendez a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem november 14-én.

Az úrvacsora Krisztussal és az egyházzal való közösség. Keresztyén felekezetek máig nem ünneplik együtt ezt a sákramentumot. 2020-ban a katolikus egyház Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusán különösen is koncentrál az eucharisztia szentségére, a magyarországi evangélikus egyház pedig 2020-at az úrvacsora évének nyilvánította. A konferencián a református, katolikus, evangélikus és görögkatolikus egyház képviselői folytatnak párbeszédet arról, hogy mi az, ami ma is elválaszt és mi az, ami összeköt bennünket az úrvacsoráról szóló tanításunkban és gyakorlatunkban.

Helyszín: Debreceni Református Kollégium Díszterme

Az alkalomra szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Az alapítvány 2016-17-ben kezdte meg a munkáját. Célja az ökumenikus diskurzus támogatása és Both Antal nevének és munkásságának megőrzése. Idén először díjat is adnak át, olyan személy munkásságát ismerik el, aki az ökumenikus diskurzusban maradandót alkot.

Both Antal (1875. szeptember 2. Nagyberezna − 1963. július 30. Balassagyarmat) Elemi iskoláit szülőföldjén, középiskoláit Nagykárolyban és Szatmáron végezte. Ezt követően teológiát végzett a szatmári római katolikus püspökség hittudományi főiskoláján, majd bölcsészdiplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Latin-görög filológia szakos tanári oklevelét 1903-ban kapta meg. Már a diploma kézhezvételét megelőzően is a balassagyarmati állami gimnáziumban volt helyettes tanár, majd a végzést követően egészen nyugdíjba vonulásáig ebben az intézményben tanított. Különös gonddal oktatta a klasszikus nyelveket, diákjait igyekezett a görög-római kultúra iránt fogékonnyá tenni, de egyben e kultúrának a magyar művelődésre gyakorolt hatását is bemutatni. Az oktatási tevékenység mellett elsősorban pedagógiai és irodalmi témák érdekelték. Jelentős közművelődési tevékenységet végzett, vallásos, irodalmi és szociológiai pályamunkákat, közleményeket írt, előadásokat tartott.