A magyar protestáns teológiai gondolkodás története. A kezdetektől napjainkig

8. Teológiatörténeti műhelykonferencia
Helyszín: DRHE, Dogmatika Tanszék
Időpont: 2021. november 26.
A részletes program itt tekinthető meg!