Lelki alkalmak

A 2019/2020 tanév második szemeszterében is hétfőnként 18:00-kor kezdődnek az akadémiai istentiszteletek a Díszteremben. Az előző félévekhez hasonlóan reggeli áhítatot 8:30-tól tartunk az Egyetem Kápolnájában.