A lélek születése

  Nemzetközi Patmosz-konferenciát szerveztek egyetemünkön október 20-án, kedden a Kistanácsteremben. Oktatók, kutatók és hallgatók előadásait hallhatták az érdeklődők.

Immáron tizedik alkalommal került megrendezésre a Patmosz-konferencia a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, és hetedik alkalommal nevezhetjük Nemzetközi Patmosz-konferenciának. Az idei konferencia témája A lélek születése volt, ahol az előadásokban olyan témákról hallhattunk, melyek magyar nyelven szinte itt hangozhattak el először hazánkban.

Az alkalmat a hittudományi egyetem rektora nyitotta meg. Baráth Béla köszöntésében hangsúlyozta, hogy a tudományos műhely értéke, többek között az, hogy oktatók, kutatók és hallgatók egyszerre vesznek részt a programon.

Peres Imre, a program egyik szervezője, az újszövetségi tanszék vezetője a résztvevők közsöntésekor arról beszélt, hogy bár szűkebbre szabott a konferencia, mégis lesz olyan előadás, amelyet nemzetközi viszonylatban először nálunk hallhatnak a résztvevők.

Az online és offline előadások mind érdekes képet festettek a Szentírásban lélekről kialakult képről, annak sorsáról a halál után, lokalizálhatóságáról az utolsó leheletet követően, de ugyanígy a lélek újjászületéséről missziológiai, majd görög eszkatológiai szemszögből, a lélek „materialitásáról”, és túlvilági (üdv)helyekre való eltávozásáról. Számos egyéb témák által jártuk körül a lélek különböző aspektusait az Ó- és Újszövetség, illetve egyéb források nyomán, melyek bővebb kutatási anyagát egy hamarosan kiadásra kerülő tanulmánykötetben olvashatjuk.

 

Köszönet illeti az előadókat, akik elénk tárták eddigi kutatási eredményeiket, hogy épülhessünk valamennyien belőlük, és a konferencián megjelent résztvevőket is, akik teológiai kíváncsiságuknak engedve csatlakoztak a hallgatósághoz. Nem utolsó sorban hálásan köszönjük egyetemünk vezetőségének, akik mindvégig támogatták és segítettek a konferencia létrejöttét, a Patmosz Kutatóintézetnek, akik gondoskodtak a konferencia megszervezéséről, és minden oktatónak, munkatársnak és hallgatónak, aki valamilyen formában hozzájárult az alkalom emelkedett színvonalához!

Egyetemünkön 2010 óta működik „Patmosz–Bibliai Tudományok Kutatóintézete”. A kutatóintézet célja, hogy a kutatóintézet tagjainak szakmai együttműködése révén segítse elő a bibliai tudományok területén új tudományos eredmények megszületését, publikálását, népszerűsítését, a felsőoktatásban való hasznosulását, gyűjteményeivel álljon az egyetemi hallgatók, a Doktori Iskola, valamint lelkészi és világi kutatók rendelkezésére, kiadói és tudományszervezői tevékenységével pedig segítse elő a bibliai tudományok magyar, illetve közép- és kelet-európai fejlődését, erősítse e régió tudományos együttműködését a bibliai tudományok területén.

 


A program megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program NTP-HHTDK-19-0002 azonosítószámú pályázatának keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

2020.10.20.

 

Nagy Bettina Tünde, IV. év, teológia-lelkész szak

Fotó: Major Henrietta