Látogatás a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben

„…fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.” Máté 25,36

Az ige Krisztus dicsérete azok felé, akik e földi világban is vele tartottak és megvallották Őt cselekedeteikkel is. Azonban ez az ige valósággal hangozhatna a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (a továbbiakban bv.) foglyainak szájából, mivel 2015. november 20-án lehetősége volt egyetemünk tizenhat diákjának betekintést nyerni az Intézet – börtön­ – egy napjába. Érkezésünk célja egy Gyökössy Endre református lelkipásztorról elnevezett helyiség felavatása volt. Gyökössy Bandi bácsi – ahogyan magát szerette szólíttatni – a pásztorálpszichológia megalapítója, a lelkigondozás nagy talentumával rendelkező egyházi szolga volt.

Megterített asztallal vártak minket az egyik foglalkozó nagyteremben. Bemutató előadást hallhattunk Mészáros László bv. dandártábornoktól, majd a Büntetés-végrehajtási Intézet vezetőitől. Itt adtuk át ajándékcsomagunkat is, melyet erre az alkalomra vásárolt könyvekből állítottunk össze. Így jutott a fogvatartottak kezébe több mint száz Gyökössy: Kézfogás füzetecske és keresztény lelki irodalom, melyről hiszem, hogy lelkük épülésére válik.

Maga a börtön épülete, az úgynevezett „Erőd” tizenegy hektár területen, másfél kilométeren keresztül hat méteres betonfallal körülvett komplexum – az itt fogva tartott több mint hétszáz rabbal elfeledtetve még a gondolatát is a szökés megkísérelésének. Az öt darab csillag elrendezésű épületegyüttesben modern, korszerű eszközök segítik a fogvatartók és a fogvatartottak mindennapjait.
         Az Intézet református lelkésze, lelkigondozója, Szűcs M. Klára köszöntése után, Dr. Bölcskei Gusztáv rektor úr üdvözlő gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Az üdvözlések és a köszöntések után értékes előadásokat hallhatunk egyetemünk tanáraitól: Kustárné Almási Zsuzsannától, Dr. Marjovszky Tibortól, Dr. Hodossy-Takács Elődtől, Dr. Kovács Krisztiántól.

Csodálatos művészi alkotásokat is láthattunk a közösségi terekben, az előadótermekben, a kápolna falain. Mindez tehetséges rabok alkotó kezeinek munkája. A falakon festményként megjelent Ábrahám az el nem égő csipkebokornál, de a magyar történelem híres eseményeiről készült freskók másolatai is megtalálhatóak.

Mindezek után körbevezettek bennünket az egyik épületben, majd a Gyökössy-terembe értünk, ahol a polcokon a lelkipásztor könyvei, írásai várják a lelkes olvasókat. Itt már a bilincs nélküli rabokkal együtt hallgathattunk meg két előadást egyetemünk oktatóitól, majd két fogvatartott tett bizonyságtételt az életükben végbement változásokról. Elmondták, hogy az élő Krisztus hogyan és miként változtatott az életükön, a nagy mélységben hogyan jelent meg nekik szabadító Úrként. Miután befejeződött az előadások sora, betekinthettünk a rabok celláiba is, megirigyelve a tisztaságot és a rendet. A szobákat minimális komfort jellemzi: két fogoly számára jut egy éjjeliszekrény, két sámli, és két darab vaságy. Az intézet fegyőreivel közösen elköltött ebéd után nemcsak a gyomrok teltek meg, hanem a szívek is hálával az intézmény vezetői felé, hogy ilyen élményekben részeltettek bennünket. A közös együttműködés további lépcsőfoka lesz egy gyakorlat a büntetés-végrehajtó intézet vastag betonfalai között. A kötelező ellenőrzések után a komplexumból kilépve, mindenki a szabadulás örömével, kedves élményekkel felvértezve indult útjára, ki vissza Debrecenbe, ki pedig otthonába.

Megdöbbentő volt tapasztalni, hogy Krisztusban velük is egyek vagyunk, akkor is, ha társadalmilag a szocializáció peremére is kerülnek ezek az emberek, az en christo így is megvalósul. A megtért foglyokkal együtt élhetjük át az igazságot, melyet a zsoltáros így fogalmaz meg:

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

Isten áldásával
Kis Kendi Dávid
II. éves teológus-lelkész hallgató

Rezümé : http://bv.gov.hu/egyetemista-hallgatok-szakmai-napja-a-bortonben