Kutatás-finanszírozási pályázat

Az oktatók és kutatók tudományos és művészi alkotómunkájukhoz anyagi támogatáshoz juthatnak. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 12.

A DRHE az Egyetemi Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzatában foglaltaknak megfelelően Egyetemi Kutatás-finanszírozási pályázatot ír ki a 2020. költségvetési év második  félévére (2020. július 1. – 2020. december 31.), hogy az oktatók és tudományos kutatók tudományos és művészi alkotómunkájukhoz, azok publikálásához, szakmai kapcsolataik ápolásához az Egyetem költségvetésének a terhére anyagi támogatáshoz jussanak.

A pályázati keretösszeg 800.000.- (Nyolcszázezer) Ft.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható.