Kutatás-finanszírozási pályázat

Az oktatók és kutatók tudományos és művészi alkotómunkájukhoz anyagi támogatáshoz juthatnak. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

 

A DRHE az Egyetemi Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kutatás-finanszírozási pályázatot ír ki a 2020. költségvetési év első  félévére (2020. január 1. – 2020. június 30.), hogy az oktatók és tudományos kutatók tudományos és művészi alkotómunkájukhoz, azok publikálásához, szakmai kapcsolataik ápolásához az Egyetem költségvetésének a terhére anyagi támogatáshoz jussanak.

A pályázati keretösszeg 800.000.- (nyolcszázezer) Ft.

A pályázati kiírás itt olvasható.
Pályázati űrlap
Szakmai és pénzügyi beszámoló