Kustár Zoltán: Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Ézs 40-44)

Megjelent Kustár Zoltán: Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Ézs 40-44) című munkája (DRHE, Debrecen, 2021). 
Kommentárjában a szerző a perikópákat úgy válogatta össze, hogy minél teljesebb képet kaphassunk a babiloni fogság névtelen prófétájának igehirdetéséről: az elemzés a teológiai sajátosságok és a bibliai üzenet kifejtése mellett kitér a szövegek költői szépségének ismertetésére is. 
A kiadvány a DRHE Ószövetségi Tanszékének Tanulmányi Füzetei sorozat 9. köteteként jelent meg, az egyetem és a Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány támogatásával.

További részletek itt!