Kollégiumi Közgyűlés

Berényi Györgyné kapta idén a Bethlen Gábor-díjat. A Kollégiumi Közgyűlésen átadott elismerés azoknak adományozható, akik a társadalomtudományok, a politika, valamint az egyház és a társadalom kapcsolata érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. Az évben a díjat a DRK Általános Iskolája igazgatója vehette át. Beszámoló a Kollégium éves rendes közgyűléséről.

A Debreceni Református Kollégium és tagozatának összes oktatója és dolgozója, azaz csaknem ötszáz munkatárs volt hivatalos a Kollégium éves rendes Közgyűlésére szerdán délután. Az alkalmon átadták a Gyarmati-díjat, az Egyházkerületi pedagógiai díjat és a Bethlen Gábor-díjat.

„A Debreceni Református Kollégium a magyar református köznevelés és felsőoktatás egyik kiemelkedő bástyája, világító lámpása” - mondta megnyitó beszédében Kustár Zoltán. A hittudományi egyetem rektora hangsúlyozta, hogy „gazdag az az örökség, ami mögöttünk áll, amiből napról napra építkezni tudunk – és nagy az a felelősség, amit Isten a Magyar Református Egyház keretén belül a nevelésben, a református keresztyén értékek átadása terén bízott ránk”.

A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége immár hagyományosan a közgyűlés keretében adja át a Gyarmati-díjat az arra érdemesnek ítélt pedagógusoknak, intézményvezetőknek. Ebben az évben az egyházkerület Szalay Máriának, a Kölcsey Gyakorló Általános Iskola szakvezető tanárának, valamint Szilágyi Évának, a Szatmárnémeti Református Gimnázium volt igazgatójának ítélte oda. „Szilágyi Éva Gabriella szerteágazó, meghatározó és látható módon, s mégis mindvégig fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik ma is a magyar nyelv és irodalom ügyéért, a református és magyar identitástudat erősítéséért és nemzeti önmegőrzésünkért.” – mondta Veress Bertalan. A tanügyi főtanácsos Szalay Máriáról, a Kölcsey Gyakorló Általános Isk ola szakvezető tanáráról azt mondta: „Szakmai tevékenységének színvonalát mutatja, hogy több tankönyv és munkafüzet társszerzője. 2014-ben elsők között minősítették mesterpedagógussá. Ezt követően felkérést kapott az Oktatási Hivataltól szakértők képzésére és vizsgáztatására. Jelenleg a tanítás mellett pedagógusminősítési és tanfelügyeleti tevékenységet folytat, és a Református Pedagógiai Intézet szakértője”.

Az Egyházkerületi pedagógiai díjat ebben az évben a fenntartó egyházkerület Győri L. János művelődéstörténész kutatónak, a TTRE és DRK Református Művelődési és Iskolatörténeti Kutatóintézet vezetőjének ítélte oda. Fekete Károly azt mondta róla, hogy a „társadalmi szerepet vállaló református tanár megszemélyesítője”. „Győri L. János munkássága a korszerű magyar protestáns műveltség előmozdítója. Élenjárás annak az alternatív kultúrának a megteremtésében, amely kezelhetővé teszi korunk emberének erkölcsi, világnézeti válságát. Ahogyan ő maga vallja: „amely az evangélium szellemében képes újrateremteni a protestáns műveltség néhány elemét is: a hallás-meghallás-engedelmesség készségét, az egyetemes távlatok iránti fogékonyságot, a bibliai gyökerű kritikát, a confessio belső lelki kényszerét és az önkorlátozó minőségigényt. Lassan rá kell ébrednünk, hogy ha a „tékozló” Európa életben akar maradni, nincs más választása: el kell jutnia – vagy vissza kell térnie? – a keresztény nagykorúság állapotába.”

A Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsa 1993-ban alapította a Bethlen Gábor díjat. A díj azoknak adományozható, akik a társadalomtudományok, a politika, valamint az egyház és a társadalom kapcsolata érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. Az évben a díjat a DRK Általános Iskolája igazgatója, Berényi Györgyné igazgató asszony kapta. A püspök laudációjában azt mondta róla, hogy „törékeny, de szívós alkatát megedzette a „Kis-Refiért” évekig vívott politikai harc. A nemtelen támadásokat is mély hittel és belső meggyőződéssel hordozta el. Helyette többet kapott, mint a győzelem… csapatot a kollégákban, szerető és értelmes diákokat, könnytől csillogó szempárokat a ballagásokon, ahol a szülők hálája is érezhető volt. A több mint két évtized alatt kimagaslóan eredményes pedagógiai tevékenységet folytatott. Iskolateremtő munkássága elméleti és gyakorlati eredményeivel, folyamatosan segítette, támogatta az országosan induló református iskolákat, köztük nem egy tiszántúli intézményünket.”

A közgyűlésen végén az tagintézmények rövid beszámolóit hallhatták a résztvevők. Majd megnyílt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szokásos év végi kiállítása, idén Dóró Zsolt debreceni kötődésű festőművész munkáit tekinthetjük meg az egyetem Kistanácsterem melletti zsibongójában.

Fotók: Barcza János, Bodonovics István