„Isten országa érkezik a világra”

Díszpolgárrá fogadta az egyetem közössége Andreas Hess lelkipásztort. Andreas Hess hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá az egyetem oktatói, nevelői és tudományos célkitűzéseinek megvalósításához, ezért az egyetem közössége Debreceni Református Hittudományi Egyetem Díszpolgára címmel ismerte el munkásságát.

Andreas Hess svájci református lelkész, a HEKS segélyszervezet volt magyar kapcsolatokért felelős munkatársa. Ötven éve tartja a kapcsolatot a magyarországi és Kárpát-medencei reformátussággal, valamint a HEKS segélyszervezet munkatársaként igen sok segítséget közvetített.

A díjátadás előtt a kitüntetett az egyetem rektori üléstermében beszámolót tartott az 50 éven át egyházunkkal fennálló kapcsolatának tapasztalatairól. Andreas a beszélgetés résztvevőinek többek között elmondta, hogy több száz magyar gyülekezetbe utazott el az elmúlt ötven évben, mert szerinte az információszerzés legfontosabb módja az, „ha elmegyek az emberekhez és szemükbe nézek és úgy beszélek velük. Ma már kevesen veszik a fáradtságot, hogy a helyszínen, a gyakorlatban szerezzenek tapasztalatot” – tette hozzá, miközben kitért a HEKS segélyszervezetben végzett munkájára és az elmúlt nyolc évre is.

Andreas Hess-lelkipásztorról Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár laudációjában azt hangsúlyozta, hogy idén 50 éve, hogy a svájci lelkipásztor először került kapcsolatba a Magyarországi Református Egyház lelkészeivel és gyülekezeteivel. „Ez a kapcsolatfelvétel kezdetét jelentette egy olyan, évtizedeken átívelő szoros barátságnak, amely által Hess nemcsak figyelemmel kísérhette az MRE szolgálatában álló lelkészek munkáját, hanem a HEKS kelet-közép-európai referenseként a segélyszervezet ösztöndíjprogramjával, könyvadományokkal, posztgraduális képzések szakmai és anyagi támogatásával hathatós segítséget nyújtott a DRHE oktatói-kutatói munkájának rendszerváltás utáni megújításához. Ezért egyetemünk 2010-ben díszdoktori címmel tüntette ki.” A Doktori Iskola vezetője elmondta azt is, hogy Hess azzal a „kifinomult érzékenységgel és teológiai pozicionáltsággal volt inspiráló, ha kellett kritikus vitapartner vagy megértő jó barát, amelyet még egykori látogatásai vagy locarnoi lelkészsége alatt, a Casa Locarno program keretében sajátított el, sokféle lelkészegyéniséget, lelkészsorsot megismerve. Ezzel a tapasztalattal mélyítette tovább a magyar református egyházi élet és teológia iránti szolgálatát a HEKS európai szolgálatának vezetőjeként és Kelet-Európa referenseként, svájci és magyar református projektek és gyülekezeti kapcsolatok szervezőjeként.”

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem akadémiai istentiszteleten fogadta Andreas Hess lelkipásztort díszpolgárai közé. Az ünnepi alkalmon igehirdetésében a svájci lelkipásztor a teremtett világról és „vajúdás idejéről” beszélt. „A Biblia is határozottan foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi lesz a világgal” – kezdte igehirdetését a lelkipásztor. „A Bibliában olvasható világvége megrázó leírása a szívekig és a vesékig hatol. Mégis Márk az, aki az újtestamentumi szerzők közül a legérzékletesebben fogalmaz, és apokaliptikus meglátásait ezzel a mondattal zárja: „a vajúdás kínjainak kezdete mindez”. Ezzel pedig minden eddigit a feje tetejére állít.” – mondta Andreas Hess. A svájci lelkész szerint „ami alászállásnak tűnik, az felemelkedés, ami olyan, mint mindennek a vége, az mindennek a kezdete, a születése. És ez a szenvedés; nem a világvége kezdete, nem a gonoszságának vagy bűneinek bizonyítéka, nem Isten büntetése, hanem a születés kezdete. A világ azért kiáltozik és kínlódik, mert valami új jön a világra. Márk számára ez egyértelmű: Isten országa, dicsősége, teljessége érkezik a világra!” – hangsúlyozta a lelkipásztor.

Az ünnepi istentisztelet után Andreas Hess az egyetem hallgatóit arra buzdította, hogy soha ne adják fel céljaikat. „Merjék megálmodni az életüket és közben tegyenek meg mindent, hogy ez az álom megvalósuljon. Nem szabad bedőlni annak a hisztérikus hangulatnak, hogy még egy kevés idő és összedől a világ.” – hangsúlyozta a svájci lelkész.