Intézményi adatok

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem mint a Magyar Református Egyház (MRE) felsőoktatási intézménye, önálló jogi személy.  Fenntartó testülete a Tiszántúli Református Egyházkerület.  Az intézmény elnevezését az országgyűlés 1996. július 3-án a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításában jóváhagyta.

A DRHE egyetemi jellegét a Magyar Országgyűlés 1990. évi XXIII. tv. 5. §-a alapján hozott 30/1990. III. 21/OGY határozatában kapta meg. E határozat a DRHE-t felruházza az egyetemi jelleggel együtt járó jogokkal és kötelességekkel, s ezt az 1993. évi LXXX., valamint a 2005. évi CXXXIX. törvény (a felsőoktatásról, a következőkben: Ftv.) megerősítette. Az egyetemi autonómiát – a preambulumban előtárt általános szempontok alapján – a megfelelő szervezeti, nevelési, oktatási, kutatási, gazdálkodási és személyi feltételek biztosításával gyakorolja.

Az egyetem neve:Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE)
Az egyetem neve németül: Reformierte Theologische Universität Debrecen
Az egyetem neve angolul: Debrecen Reformed Theological University
Az egyetem neve latinul: Universitas Scienciarum Rerum Divinarum Helveticae Confessionis Debrecinensis

Az egyetem állandó székhelye: Debrecen, Címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

Az egyetem alapításának éve: 1538.

Az egyetem jelvényei:

  • Körbélyegző: középen a MRE címeréből az Ó- és Újszövetségen álló, pálmafa alatti zászlósbárány motívum, körülötte az egyetem neve.
  • Szárazbélyegző és címer: középen stilizált pajzsban a zászlósbárány motívum, hét csillag és YHWH felírat héber punktálatlan írással, a pajzs alatt a Kollégium alapítási éve: 1538 és jelmondata: Orando et laborando olvasható, körülötte az egyetem neve.
  • Az intézmény további jelvényei: a rektori és rektorhelyettesi lánc, a kakasos gerundium, oktatói talár és tóga diákviselet.

 

A DRHE-n a törvényességi felügyeletet az oktatási ügyekért felelős miniszter, az igazgatási hatáskört pedig az érvényben levő egyházi és állami törvények szerint Elnöksége által a Tiszántúli Református Egyházkerület látja el.