III. helyezés az OTDK-n

A 35. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában Kiss Ingrid Csenge, V. évfolyamos teológus-lelkész szakos hallgató országos III. helyezést ért el tagozatában.

A Budapesti Metropolitan Egyetem szervezésében 2021. április 14–16. között zajlott online formában a 35. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának versenye, melyen intézményünkből hat teológus-lelkész szakos hallgató vett részt. Bartha Eszter Éva, Kiss Eszter, Kiss Ingrid Csenge és Vígh Eszter a „Vallás- és hittudomány 1.” tagzatban mutatták be biblikus tárgyú pályamunkáikat, Petkes Piroska Judit és Zágonyi Markó Tamás pedig a „Vallás- és hittudomány 2.” tagozatban szociáletikai és egyházszociológiai témákkal szerepeltek. A versenyző hallgatókat Hodossy-Takács Előd, Kovács Krisztián és Németh Áron készítették fel. 

Nagy örömünkre Kiss Ingrid Csenge III. helyezést ért el az országos versenyen „»Hallgasd meg lakóhelyeden, a mennyben, ...és bocsáss meg nekik!« Salamon templomszentelő imádságának (1Kir 8,22–53) exegézise” című pályamunkájával. 

Szívből gratulálunk a díjazottnak és minden résztvevő hallgatónak, köszönjük a témavezetők felkészítő munkáját!