Horvátországi kapcsolatok erősítése

A missziói ekkleziológiáról és az ószövetségi antropológiáról tartott előadást Gonda László és Németh Áron a horvátországi reformátusoknak.

Németh Áron adjunktus (Ószövetségi Tanszék) és Gonda László egyetemi docens (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) április 12–13 között látogatást tett a horvátországi magyar református testvéreknél, Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökének meghívására. Egyetemünk oktatói Sepsén, a testvéregyház lelkészgyűlésén, valamint Várdarócon az éves presbiteri és nőszövetségi konferencián tartottak előadásokat. Az összesen négy előadás a missziói ekkleziológia és az ószövetségi antropológia területéről hangzott el, továbbá Gonda László a várdaróci konferencián nyitó áhítattal is szolgált.

A mostani találkozás és a szeretetteljes testvéri közösség még szorosabbra fűzte azt a kapcsolatot, mely a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem között áll fenn, továbbá lehetőséget adott arra is, hogy személyesen hangozzon el egyházkerületünk szívélyes meghívása a Magyar Református Egység Napjára.

Egyetemünk évek óta támogatja a horvátországi lelkészkollégákat az Igazság és Élet folyóirat előfizetésével, valamint a mostani alkalomra is küldött szakkönyveket a helyi lelkipásztoroknak, melyért őszinte hálájukat fejezték ki.

Közös reménységünk, hogy 2019. május 18-án minél több horvátországi testvérrel ünnepelhetjük majd a magyar református egységet Debrecenben.

Németh Áron