Hieronymus és a Vulgata

Hieronymus és a Vulgata címmel tudományos ülést és Biblia-kiállítást szervezett a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Patmosz Kutatóintézete, Egyháztörténeti Tanszéke és a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára.

A tudományos ülésen a legjelesebb bibliafordítók között számon tartott egyházatyáról értekeztek a szakemberek. Az előadások absztraktjai itt olvashatók.

Hieronymus a dalmáciai Stridonban született 347 körül. Rómába ment a görög és római klasszikus irodalmat tanulmányozni, ahol 366 táján megkeresztelkedett. 377-ben Antiókhiában szentelték pappá, itt kezdett el héberül tanulni. A latinnal és a göröggel szemben a héber eredeti elsőbbsége először nála jelent meg a keresztyén teológiában. A hagyomány szerint 382-ben Damasus pápa titkáraként kapott megbízást a különböző latin bibliafordítások felülvizsgálatára. 384-ben Betlehembe költözött, ahol egy szerzetesrend tagjaként fejezte be a Vulgatát. A legjelesebb bibliafordítók között számon tartott egyházatya 1600 évvel ezelőtt, 419 vagy 420 szeptemberében hunyt el.

A tudományos ülés után a Nagykönyvtár gyűjteményéből válogatott Bibliák kiállításával emlékeztek a Vulgata születésére. A tárlaton a 16–17. század legjelentősebb latin és magyar nyelvű bibliakiadásait lehet megtekinteni. A kiállítás a Bibliafordítók nyomában címet viseli. A Nagykönyvtár Erdős Károly (1887–1971) teológiaprofesszor 700 kötetes hagyatékára alapozott és napjainkig folyamatosan gyarapított Bibliagyűjteményéből válogatott kötetekkel emlékezik a Vulgata létrejöttére.

Egyúttal bemutatja a 16–17. század legjelentősebb latin és magyar nyelvű Bibliakiadásait. A humanista bibliafilológia termésétől a reformátorok korában keletkezett fordításokon át az itthon és külföldön megjelent anyanyelvű Szentírásokig számos izgalmas darab hív az emlékezésre.