Felvételizőknek

Kedves Érdeklődők!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020. január 23-án 9 órától Nyílt napot tart a Díszteremben. Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat, szülőket, tanárokat!

 

A tanító szakra jelentkezőknek 2020. január 31-én 9 órától elő-alkalmassági vizsgát szervezünk intézményünkben. Az elő-alkalmassági vizsgára január 29-ig lehet jelentkezni a Jelentkezési lapon.

Az elő-alkalmassági vizsga nem kötelező, de jó lehetőség. Aki sikeres elő-alkalmassági vizsgát tesz, annak nem kell újra alkalmassági vizsgán résztvennie ebben a felvételi időszakban. Akinek viszont ez esetleg nem sikerül, a májusi alkalmassági vizsgán újra próbálkozhat. Az alkalmassági vizsga követelményéről itt tájékozódhatnak.

 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet a 2020/2021. tanévre az alábbi szakjaira:

Hitéleti képzéseink

Világi képzéseink

Református Teológia szak - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat

Tanító szak - BA alapszak (8 félév) nappali és esti tagozat

Református Teológia szak lelkész szakirány - osztatlan képzés (12 félév) nappali tagozat

Kiegészítő műveltségi területi képzések tanítóknak (2 félév) esti tagozat

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - katekéta szakirány - BA alapképzés (6 félév) nappali és levelező tagozat

 

Református kántor szak - BA alapképzés (6 félév) nappali tagozat

 

Vallás- és nevelőtanár szak – osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat

 

Hittanár-nevelőtanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakpáros képzés nappali tagozat (10 félév)

 

Vallás- és nevelőtanár szak – levelező tagozat lelkészi, tanári vagy hitoktatói végzettségre épülve (2 – 4 félév)

 

Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (4 félév) levelező tagozat (pedagógus végzettséggel)

 

Teológia Minor - részismereti képzés (2 félév) levelező tagozat

 

 

 

Jelentkezési lapok Hitéleti alap és osztatlan képzés
Hitéleti mesterképzések (vallástanár levelező)
Szakirányú továbbképzés (Hit- és erkölcstanoktató)
MINOR
Kiegészítő műveltségterületi képzés
  Felnőttképzés - szakirányú továbbképzések