Évfolyamkirándulás Vizsolyba

2021. november 14-én, reménység vasárnapján, az 1. évfolyam teológusai, ellátogattunk a vizsolyi református gyülekezetbe. Tartalmas túrának lehettünk részesei, sok új ismerettel gazdagodhattunk, még azok is, akik már többször is részt vettek a körbevezetéseken. A kirándulásra évfolyamfelelőseink, Németh Áron és Balog Margit tanárnő is velünk tartottak, s korábbi élményeikkel, tapasztalataikkal színessé tették a beszélgetéseinket.

Korai érkezésünknek köszönhetően volt időnk elsétálni az egykori vizsolyi kőfejtőhöz, majd visszatérve meghallgattuk az istentiszteletet, melyen Kovács Zsolt Levente tiszteletes hirdetett igét. Be kell vallani, a vizsgaidőszakhoz közeledve nem okozott túl nagy nehézséget a számadásról szóló üzenethez való kapcsolódás Máté 25,31–46 alapján. A prédikációt követően a gyülekezeti tagok szeretetvendégséggel kedveskedtek nekünk, majd nagytiszteletű úr elkalauzolt bennünket a 1590-es vizsolyi Biblia megírásának történetében, előzményeiben, Károlyi és kollegáinak munkájában. A kiállításon lehetőségünk nyílt a korabeli nyomtatási technika kipróbálására is, illetve a vizsolyi templomot is megtekinthettük, sok érdekességet hallhattunk a templom sajátos freskóiról, a szószék építéséről, a búcsúkapu sorsáról, s az üldöztetések idejéről is.

Délután tárlatvezetésen vettünk részt Gönczön is, egy interaktív kiállítás részeként. Jézus életének képkockáit követhettük nyomon digitális megjelenítésben vagy például elektronikusan a Vizsolyi Biblia megírását segítő forrásokba is belelapozhattunk. Ezután tanulmányutunkat a pár utcányira lévő Huszita házban fejeztük be, ahol Husz János életéről, a kereszténység 14. századi megbecsüléséről és az akkori életkörülményekről meséltek nekünk. A nap megkoronázásaképpen, Boldogkőváralján a Középkori étteremben vacsoráztunk meg.

Úgy hiszem, egyöntetűen megállapíthattuk, hogy ez az utazás nemcsak ismereteinket bővítette, hanem kapcsolatainkat is erősítette, mélyítette mind Istennel, mind egymással. Jó érzés volt rácsodálkozni reformátusságunk örökségére, magyarságunk mai napig meglévő értékeire, s országunk rejtett természeti szépségére.

A megvalósulásért köszönet a Közművelődési és Sportbizottság anyagi támogatásának; a szervezőknek, Debreczeni Dorkának és Hete Ádámnak; a zsadányi református gyülekezet hozzájárulásának; s legfőképpen Mennybéli Istenünknek! Soli Deo Gloria!

Kiss Regina
teológia-lelkész szak, I. évf.