Emlékezés

A magyar nemzeti emlékezet részévé vált a gályarabok emlékoszlopa – mondta Baráth Béla rektorhelyettes a gályarab szabadítás emléknapján, február 11-én. Már negyedik alkalommal szervez a DRHE egyháztörténeti tanszéke, a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszéke és a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoportja közös megemlékezést.

Magyarországon a gályarabokra emlékezve Debrecenben, a Nagytemplom mögötti téren, idén 125 évvel ezelőtt emeltek emlékművet, amelyet 1991-ben II. János Pál pápa a kiengesztelés jeleként megkoszorúzott.

1676. február 11-én szabadította ki Michiel de Ruyter admirális a hitükért gályarabságra ítélt magyar protestánsokat, véget vetve ezzel szenvedésüknek. Baráth Béla az emléknap szerevezője elmondta azt is, hogy idén nem pusztán a gályarabokra emlékeznek, hanem azokra a debreceni teológusokra is, akik kezdeményezték ennek az emlékoszlopnak az állítását.

Az emlékülésen Fazakas Gergely egyetemi docens tartott előadást. A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet vezetője a gályaraboszlop felállításáról és az emlékhely egykori és mai betöltött szerepéről beszélt. Az emlékülésen Győri L. János a Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója és Gaál Botond nyugalmazott egyetemi tanár korreferátuma hangzott el.

Az emlékülés zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a Gályarabok emlékoszlopát.

A Debreceni Református Kollégium kiemelkedő történeti öröksége a gályarabok emlékoszlopa. Ez az emlékmű – Balogh Ferenc egyháztörténész professzor és a debreceni teológus ifjúság önképző körének kezdeményező szándéka szerint – immár 125 éve örökíti meg a hitvallásukért bátran kiálló lelkészek és tanárok emlékét.

Napjainkban a magyarországi protestánsok vallásszabadságért vívott küzdelmének nemzetközileg ismert mementója, ugyanakkor a magyar–holland történelmi kapcsolatoknak szintén kiemelkedő emlékezeti helye.

Az emlékmű feliratai pontosan utalnak arra, hogy az életben maradt hitvallókat a holland Michiel de Ruyter admirális 1676. február 11-én szabadította fel. Február 11. immár hagyományosan a gályarab szabadítás emléknapjának számít.