Élőhelyünk a Föld

A természettudományi tanítási verseny győztese Buzás Katalin, a II. helyezett Hegyesi Katalin, míg megosztott III. helyezést ért el Varga Fruzsina és Lakatos Péter. Gratlálunk!

A Természettudományi Tanszék 2018 decemberében tanítási versenyt hirdetett meg környezetismeret tárgyból a tanító szak 3-4. évfolyamos hallgatói részére. A versenyt két fordulóban rendeztük meg.

A 2019. január 4-én záruló első fordulóban a jelentkezők tetszőleges témában, általuk választott évfolyamon (1-4. évf.) óratervezetet készítettek, ügyelve a módszertani változatosságra. Az óratervezethez mellékelték a szükséges tartozékokat is. Ezek lehettek szókártyák, képek vagy feladatlapok. A verseny zsűrije úgy döntött, hogy a legjobb négy munkát benyújtó hallgató kerülhet a döntőbe.

                                                                             

2019. január 30-án történt a sorshúzás, hogy ki melyik osztályban fog tanítani. Mind a négy versenyző esetében a 4. évfolyamon az Élőhelyünk a Föld témakör részeként A Föld alakja, mozgásai tananyagot jelölte ki a zsűri. A versenyzők aznap hospitáltak, ismerkedtek az osztályokkal, délután pedig felkészültek a másnapi versenytanításra, melyhez újfent el kellett készíteniük az óratervezetet és a szükséges tartozékokat.

                                                                               

A verseny döntőjére 2019. január 31-én került sor a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában, és a következő eredmény született: a verseny győztese Buzás Katalin (4. évf.), a második helyezett Hegyesi Katalin (4. évf.), míg megosztott harmadik helyezést ért el Varga Fruzsina (4. évf.) és Lakatos Péter (3. évf.).

                    

A zsűri tagjai voltak: Kiss Sára, Kursinszky Viola és Szabó Marianna a gyakorlóiskola részéről, továbbá Süli-Zakar Istvánné, Gyimóthy Gergely és Kmeczkó Szilárd a Természettudományi Tanszék részéről.

Ez úton is köszönjük a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pedagógusainak a verseny szervezésében, lebonyolításában és a zsűri munkájában nyújtott segítségét.

Kmeczkó Szilárd
tanszékvezető