Egyetemi kutatás-finanszírozási pályázat 2022. 1. félév

Az oktatók és kutatók tudományos és művészi alkotómunkájukhoz anyagi támogatáshoz juthatnak. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.
Az egyetem Kutatás-finanszírozási pályázatot ír ki a 2022. költségvetési év első  félévére (2022. január 1. – 2022. június 30.), hogy az oktatók és tudományos kutatók tudományos és művészi alkotómunkájukhoz, azok publikálásához, szakmai kapcsolataik ápolásához az Egyetem költségvetésének a terhére anyagi támogatáshoz jussanak.
A pályázati keretösszeg 800.000.- (Nyolcszázezer) Ft.

A pályázati kiírás innen letölthető
A pályázati űrlap innen letölthető
A szakmai és pénzügyi beszámoló innen letölthető
Az Egyetem Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzata itt elolvasható.