Egyetemi Kutatás-finanszírozási pályázat 2021. költségvetési év 2. félév

Az egyetem Kutatás-finanszírozási pályázatot ír ki a 2021. költségvetési év második  félévére (2021. július 1. – 2021. december 30.), hogy az oktatók és tudományos kutatók tudományos és művészi alkotómunkájukhoz, azok publikálásához, szakmai kapcsolataik ápolásához az Egyetem költségvetésének a terhére anyagi támogatáshoz jussanak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati keretösszeg 800.000.- (Nyolcszázezer) Ft.

A pályázati kiírás innen letölthető
A pályázati űrlap innen letölthető
A szakmai és pénzügyi beszámoló innen letölthető
Az Egyetem Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzata itt elolvasható.