Doktori védés és habilitációk

A Doktori Iskola mehirdette Kis Klára doktorjelölt Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját június 15-ére a Kistanácsterembe, június 24-ére pedig Lányi Gábor és Literáty Zoltán habilitációs előadásait. 

Változás!

A június 15-én hatályba lépő 15/2020. sz. Rektori utasítás alapján "A nyilvános vitán a jelöltön, a doktori vizsgabizottságon és a témavezetőn kívül csak a Doktori Tanács tagjai, valamint az Egyetem oktatói vehetnek részt személyesen úgy, hogy együttesen a teremben egyidejűleg legfeljebb 20 fő tartózkodhat."

A doktori cselekmények helyszínét ezért áthelyeztük a Kollégium Kistanácstermébe, ahol biztosítható a szükséges távolság megtartása.

Azok számára, akik követni szeretnék a nyilvános vitát, videokonferencia elérést biztosítunk a következő linken: https://letsmeet.hu/kisklara

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

KIS KLÁRA
református lelkipásztor, doktorjelölt

ISKOLAI AGRESSZIÓ ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK
A katechézis lehetőségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. június 15., hétfő délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori ülésterme (I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:              Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Opponensek:    Dr. Fekete Károly (DRHE)
                       Dr. Pusztai Gabriella (DE)
Tagok:   Dr. Bodó Sára (DRHE)
            Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
            Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
            Dr. Szabó Lajos (EHE)
                    
A disputa tételei a mellékelt íven olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

A vészhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

1.    A Bibliában megjelenik a világunkat jellemző hétköznapi erőszak és az arra adott lehetséges válaszok is. Az elénk tárt erőszak-történetek mellett megtaláljuk benne a megbocsátás és a kiengesztelődés történeteit is. Ennek egyik szép példája a Nábál és Abigail története, amely a békéltetés szolgálatának szép példája, illetve egy jól sikerült alternatív „mediációs eljárás.”
2.    A keresztyén közösségekben jelen levő látens agresszió igen erős destruktív hatást fejt ki, és az elhárító mechanizmusok, mint sajátos megoldási minták nagy energiaveszteséggel járó viselkedésformáit hívja elő.
3.    A gyermek személyiségfejlődésének folyamatában szülőkép, istenkép és énkép „együtt mozog”, ami meghatározó befolyással bír a családon belüli agresszió megélésére és kezelésére.
4.    A felekezeti iskolahálózat bővülése a református intézményes nevelés kikerülhetetlen feladatává teszi az iskolai agresszió problematikájával való tudatos foglalkozást, amely érinti az iskolai élet minden szereplőjét, és megjelenik a fenntartó egyház felől érkező impulzusokban is.
5.    Az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében olyan stratégiára van szükség, amely egységben és egymásra hatásában látja a fegyelmezés, az érzelmi nevelés és az erőszakmentes kommunikáció három területét.

Kis Klára

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Lányi Gábor
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Egyháztörténeti  Tanszékének adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait,

melyekre 2020. június 24-én 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenczi Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra   A reformáció bölcsője – Európa az újkor hajnalán

12.00 óra    General Christians vs. Historic Calvinists. Debates about the Future Orientation of the Hungarian Reformed in the Inter-war Period

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A habilitációs előadás az alábbi linkeken követhető:

Lányi Gábor előadásai: https://letsmeet.hu/lanyigabor

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Literáty Zoltán
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Gyakorlati Teológiai Tanszékének adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2020. június 24-én 15.00 és 17.00 óra között kerül sor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenczi Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

15.00 óra   Humor az igehirdetésben

16.00 óra    After a half century. Evaluation of New Homiletic in 2020

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem Maróthi György Könyvtárában.

A habilitációs előadás az alábbi linkeken követhető:
Literáty Zoltán előadásai: https://letsmeet.hu/literatyzoltan

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke