Doktori dolgozat nyilvános védése

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

KOPPÁNDI BOTOND

unitárius lelkész

doktori dolgozata nyilvános védésének időpontját, melyet a Doktori Bizottság

2016. november 14.,

hétfő délután 14 órára tűzött ki.

A nyilvános disputa helye a Kollégium Kistanácsterme.

A disputa tételei a mellékletben olvashatók.

A disszertáció címe:

AZ "ÚJ HOMILETIKA" MOZGALOM ÉS AZ AMERIKAI PROTESTÁNS PRÉDIKÁLÁS MEGÚJÍTÁSA
 

A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Debrecen, 2016. október 24.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke