Discimus - Tanulunk!

Discimus címmel megjelent a DRHE Tehetségpont első önálló kiadványa dr. Baráth Béla Levente rektor úr szerkesztésében. A kötet a 2020/2021. tanév tehetséggondozó munkájába ad betekintést hallgatói tanulmányokon keresztül.
A kiadvány három nagyobb egységre osztva mutat pillanatfelvételeket az intézményi tehetséggondozásból. Az első blokkban négy teológus-lelkész szakos hallgató, valamint három tanító szakos hallgató OTDK-pályamunkájának rövidített és szerkesztett változata olvasható, köztük két díjnyertes dolgozattal. A következő fejezetben a 2020/2021. tanév tavaszi félévében meghirdetett bibliafordító verseny győztes tanulmányai közül szerepel egy fordítás a Példabeszédek könyve 31. fejezetéről, filológiai megjegyzésekkel alátámasztva. Végül betekintést adunk a Dóczy Református Tehetségpont és a DRHE együttműködésében megvalósuló mentorprogramba két gimnazista diák kutatási anyagán keresztül.
A kötet szerzői: Bacsó Dorottya, Bartha Eszter Éva, Dulavics Dóra, Kiss Ingrid Csenge, Mátyus Magdolna, Petkes Piroska Judit, Szépfalvi Csaba, Tóth Lilla, Zágonyi Markó Tamás.
A tanulmányok szaklektorai: Gonda, László, Kenyhercz Róbert, Kovács Krisztián, Kustár Zoltán, Molnár-Tamus Viktória, Németh Áron, Szabóné Fodor Adrienne, Vitéz Ferenc.
A kötet megjelenését a Nemzeti Tehetség Program NTP-HHTDK-20-0025 számú pályázata keretében a Miniszterelnökség - Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatta.