Demonstrátori és kutatás-finanszírozási pályázat

Demonstrátori és kutatás-finanszírozási pályázatot lehet benyújtani május 17-éig. Az oktatók tudományos és művészi alkotómunkájukhoz anyagi támogatáshoz juthatnak. A demonstrátori helyek betöltésére az a hallgató jelentkezhet, aki osztatlan vagy mesterszakos nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben vesz részt.

Kutatás-finanszírozási pályázatot nyújthatnak be az egyetem oktatói, hogy tudományos és művészi alkotómunkájukhoz, azok publikálásához, szakmai kapcsolataik ápolásához anyagi támogatáshoz juthassanak.
A pályázat benyújtásának határideje: május 17.
A pályázati kiírás itt olvasható.

A demonstrátori helyek betöltésére az a hallgató jelentkezhet, aki osztatlan vagy mesterszakos nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben vesz részt.
A demonstrátor az egyetem valamely tanszékével együttműködő, kiemelet tehetségű hallgató, aki részt vesz az adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában. 

A pályázat benyújtásának határideje: május 17.
A pályázati kiírás itt olvasható.