VALLÁSPOLITOLÓGIA FÓRUM

2016. október 21., 9.00 óra, Református Kollégium Kistanácsterme

A vallás és a morális értékek jelentősége a társadalom és a közélet számára tagadhatatlan. Napjaink európai és világméretű jelenségei viszont arra figyelmeztetnek, hogy a vallásnak a politika számára való igénybevétele olyan valóság, amely minden társadalmat érint, különösen a totalitárius rendszerekből a demokráciába, illetve a civil társadalomba való átmenet folyamatában.

Közép-Kelet-Európa országai az utóbbi 20-30 évben olyan társadalmi tapasztalatokra tettek szert, amelyeket értelmezni és elemezni elengedhetetlen. Erre az elemzésre és kritikai értelmezésre vállalkozott az a valláspolitológia fórum, illetve munkacsoport, amelynek tagjai – társadalom- és politikatudományi szakemberek, római katolikus és protestáns teológusok − rendszeres konzultációk során foglalkoznak a közép-európai társadalmak politikai, vallási és egyházi helyzetével.

A különböző országból (Ausztria, Szlovénia, Szlovákai, Magyarország, Románia stb.) érkező szakemberek 3. találkozójára Debrecenben kerül sor, a Debreceni Egyetem Politikatudományi Intézetének és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézetének, valamint a DRHE  Doktori Iskolájának közös szervezésében. A fórum nyitott az érdeklődők előtt.

A fórum német nyelvű, részletes program a plakáton olvasható.