Intézményi szakmai, tudományos és sport ösztöndíj

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ VÁLTOZÁS!

szakmai, tudományos és sport ösztöndíj pályázat benyújtási határideje a gyakorlatokra való tekintettel 2016. november 17. szerda 15:30 órára módosult.

A benyújtás helye: HÖK Iroda - I/125.

 

A DRHE Diákjóléti Bizottsága intézményi szakmai, tudományos és sport ösztöndíj pályázatot hirdet a tantervi követelményeken túlmutató (ld: köztársasági ösztöndíj pályázati lap!) tevékenységet végző hallgató részére.

(1) A tantervi követelményeken túlmutató (ld: köztársasági ösztöndíj pályázati lap!) tevékenységet végző hallgató részére, pályázat alapján intézményi szakmai, tudományos és sport ösztöndíj (a továbbiakban: intézményi ösztöndíj) folyósítható.

(2) Az intézményi ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás.

(3) Intézményi ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

  1. a DRHE-n legalább két aktív félévet teljesített, és legalább 50 kreditet megszerzett,
  2. tanulmányi fegyelme és magatartása példamutató,
  3.  aktív féléveire eső, megszerzett kreditjeinek átlaga legalább 25 kredit/félév,
  4. nincs kétszer nem teljesített tantárgya,
  5. nincs kettőnél több passzív féléve,
  6. tanulmányi átlageredménye (ösztöndíjindexe) egymást követő két utolsó félévben legalább 4,51 volt javítóvizsga nélkül, vagy
  7. sportágában eredményes, országos jelentőségű munkát folytat.

(4) A közéleti ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatban a jelölt bemutatja és igazolja, hogy a követelményeknek teljes mértékben megfelel.

(5) A pályázatot a HÖK Szociális Bizottságához kell benyújtani.

(6) A beérkezett pályázatokat a HÖK Szociális Bizottsága a rendszeres szociális ösztöndíj iránti pályázatokra vonatkozó szabályok alapján fogadja be, a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó szempontrendszer alapján véleményezi, rangsorolja, és döntésre a DJB elé terjeszti. A közéleti ösztöndíjak odaítéléséről és azok konkrét összegéről a DJB határoz. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kivéve, ha a DJB eljárási szabályt sértett; ez utóbbi esetben a fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban a rektorhoz címezve, a Rektori Hivatalban kell benyújtani.

(7) A DJB az intézményi ösztöndíjat egyazon hallgató esetében ismételt sikeres pályázat esetén egy további félévre ítélheti oda.

 (8) Köztársasági ösztöndíj, valamint intézményi ösztöndíj egyidejűleg ugyanannak a hallgatónak nem folyósítható.

A köztársasági ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ 19. szakasza tartalmazza.

A beérkezett pályázatokról a Diákjóléti Bizottság 2016. november 30-ig dönt, melyről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 24/A§ (2) bekezdés alapján a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül megküldött határozatban, értesíti a pályázókat.

 

 

dr. Vojtkó-Pék Ildikó

DJB elnök

 

Debrecen, 2016. október 26.