Intézményi közéleti ösztöndíj

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ VÁLTOZÁS!

Az intézményi közéleti ösztöndíj pályázat benyújtási határideje a gyakorlatokra való tekintettel 2016. november 17. szerda 15:30 órára módosult.

A benyújtás helye: HÖK Iroda - I/125.

 

DRHE Diákjóléti Bizottsága intézményi közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a tantervi követelményeken túlmutató szakmai és közéleti tevékenységet tevékenységet végző hallgatók részére.

 

(1) A tantervi követelményeken túlmutató szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján intézményi közéleti (a továbbiakban: közéleti) ösztöndíj folyósítható.

(2) A közéleti ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás.

(3) Közéleti ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki igazolja, hogy

a DRHE-n legalább két aktív félévet teljesített, és legalább 50 kreditet megszerzett,

tanulmányi fegyelme és magatartása példamutató,

aktív féléveire eső, megszerzett kreditjeinek átlaga legalább 25 kredit/félév,

nincs kétszer nem teljesített tantárgya,

nincs kettőnél több passzív féléve,

a két legutóbbi, egymást követő aktív tanulmányi féléve ösztöndíjindexeinek átlaga legalább 4,00,

a DRHE-n aktív, kiemelkedő, rendszeres közéleti tevékenységet folytat.

 (4) A közéleti ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatban a jelölt bemutatja és igazolja, hogy a követelményeknek teljes mértékben megfelel.

(5) A közéleti ösztöndíjak odaítéléséről és azok konkrét összegéről a HÖK Szociális Bizottságának előterjesztése alapján a DJB dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kivéve, ha a DJB eljárási szabályt sértett; ez utóbbi esetben a fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül írásban a rektorhoz címezve, a Rektori Hivatalban kell benyújtani.

(6) A pályázatok elbírálása során a Hallgatói Önkormányzat elnökségében vagy állandó bizottságaiban, a DRHE egyetemi gyülekezetében közéleti tevékenységet folytató hallgatókat előnyben kell részesíteni.

(7) A DJB a közéleti ösztöndíjat egyazon hallgató esetében ismételt sikeres pályázat esetén tetszőleges számú alkalommal odaítélheti.

A beérkezett pályázatokról a Diákjóléti Bizottság 2016. november 30-ig dönt, melyről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 24/A§ (2) bekezdés alapján a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül megküldött határozatban, értesíti a pályázókat.

 

 

dr. Vojtkó-Pék Ildikó

DJB elnök

 

Debrecen, 2016. október 26.