Egyetemünk oktatói Koreában

A 2. Hun-Han Koreai-Magyar Református Teológiai Fórum 2016. résztvevő 2016. október 24 és 29 között Dél-Koreába látogatott Dr. Kovács Ábrahám egyetemi docens, a Dogmatikai Tanszék oktatója, a Magyar Vallástudományi Társaság főtitkára, aki társszervezőként elnökölt és előadást tartott a 2. Koreai-Magyar Református Teológia Fórumon, melyre Szöulban és Gvangdzsuban került sort. A delegáció tagja volt még Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora, Dr. Pásztori-Kupán István egyetemi tanár, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Rendszeres Teológiai Tanszékének tanszékvezetője, valamint Gonda László, egyetemünk oktatója. 

A Koreai-Magyar Református Teológiai Fórum első konferenciájának egyetemünk adott otthont 2015. októberében. A kezdeményezésben négy – két koreai és két magyar - református teológiai fakultás vesz részt: a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a szöuli Presbiteriánus Teológiai Egyetem és Szeminárium és a gvangdzsui Honam Teológiai Egyetem és Szeminárium. A konferencia munkájába bekapcsolódnak más intézmények oktatói is (pl. a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetből és a szöuli Ewha Női Egyetemről). A fórum célja, hogy közvetlen teológiai párbeszéd jöjjön létre Kelet-Ázsia legnagyobb református közössége, a koreai és a magyar református teológusok között. A fórum munkálatainak koordinálását magyar részről Kovács Ábrahám, koreai részről Dr. Jooseop Keum, az Egyházak Világtanácsa missziói igazgatója és Dr. Jaeshik Shin egyetemi tanár, a Honam Teológiai Egyetem és Szeminárium Történeti Teológiai Tanszékének vezetője vállalta magára. A kezdeményezést, szójátékkal, „Hun-Han Fórumnak” is nevezik, mely elnevezésben a „hun” kifejezés a magyar őstörténetre, a „han” szó pedig az ősi koreai népnévre utal.

A 2. Koreai-Magyar Református Teológiai Fórumra két helyszínen került sor. A fórum első állomása 2016. október 25-én kedden a szöuli Presbiteriánus Teológiai Egyetem és Szeminárium volt, mely intézménynek az elmúlt félévben Kovács Ábrahám vendégtanára volt. A fórum 2016. október 26-n szerdán és 27-én csütörtökön a Szöultól 300 km-re délre fekvő vidéki nagyváros, Gvangdzsu református teológiai intézetében, a Honam Teológiai Egyetemen és Szemináriumban folytatódott. A fórum témája ezúttal „Az egyház és az állam kapcsolata Koreában és Magyarországon, történelmi perspektívában” volt. Ezt az egyházaink számára igen aktuális kérdést a koreai és a magyar történelem összefüggéseiben világították meg a fórum résztvevői és élénk eszmecsere keretében tettek kísérletet arra, hogy tanuljanak egymás történelmi tapasztalataiból és teológiai munkájának eredményeiből.

A 2. Hun-Han Koreai-Magyar Református Teológiai Fórum 2016. résztvevő

Kovács Ábrahám nyilvános előadást is tartott az egyetem auditorium maximumában több száz hallgató és oktató előtt, melynek keretében a magyarországi reformáció történetét és a magyar reformáció teológiai hangsúlyait ismertette meg az érdeklődő hallgatósággal. A teológiai eszmecserén túl a delegációnak lehetősége nyílt részt venni testvérintézményeink hitéleti alkalmain és megismerkedhettek a koreai református missziótörténet valamint a koreai egyházak mai életének fontos vonatkozásaival is. Kovács Ábrahám tárgyalásokat folytatott Dr. Sung Bhin Im egyetemi tanárral, a szöuli Presbiteriánus Teológiai Egyetem és Szeminárium rektorával, ahol megvitatták a DRHE és a PUTS közötti együttműködés elmélyítésének a lehetőségeit, beleértve a hallgatói és oktatói csereprogramok jövőbeli beindításának tervét is.

Sung Bhin Im rektor (PUTS)  és Kovács Ábrahám (DRHE)

A következő, 3. „Hun-Han” Koreai-Magyar Református Teológiai Fórumra 2018 januárjában kerül sor Sárospatakon.