A Doktori Iskola Oktatói

Törzstagok

Név
Születési év
Tudományos fokozat
a fokozat tudományága
habilitáció adatai
egyetemi besorolás
aktív témavezető-e
elérhetőség
Baráth  Béla Levente 1971 PhD Dr. habil hittudományok DRHE  2011. egyetemi docens Igen barathbatdrhe [dot] hu
Bodó  Sára 1959 PhD hittudományok nincs egyetemi docens Igen bodosatdrhe [dot] hu
Fazakas  Sándor 1965 PhD Dr. habil vallástudomány EHE  2003. egyetemi tanár Igen fazakassatdrhe [dot] hu
Fekete  Károly 1960 PhD Dr. habil hittudományok EHE  2009. egyetemi tanár Igen feketekatdrhe [dot] hu
Hodossy-Takács Előd 1974 PhD Dr. habil hittudományok EHE 2008. egyetemi docens Igen takacseatdrhe [dot] hu
Kustár  Zoltán 1968 PhD Dr. habil vallástudomány EHE  2008. egyetemi tanár Igen kustar [dot] zoltanatdrhe [dot] hu
Peres  Imre 1953 PhD Dr. habil hittudományok KGRE  2002. egyetemi tanár Igen peres [dot] theoluniatdrhe [dot] hu

Témavezetők

Név
Születési év
Tudományos fokozat
a fokozat tudományága
habilitáció adatai
egyetemi besorolás
aktív témavezető-e
elérhetőség
Bölcskei Gusztáv 1952 PhD. Dr. habil hittudományok DRTA egyetemi tanár Igen bolcskeigatdrhe [dot] hu
Dienes Dénes 1956 PhD Dr. habil vallástudomány DRHE 2003. egyetemi tanár Nem dienesdenesatyahoo [dot] com
Enghy Sándor 1956 PhD Dr. habil hittudományok EHE 2010. egyetemi tanár Nem sandor [dot] enghyatgmail [dot] com
Gonda László 1971 PhD hittudományok nincs egyetemi docens Igen gondalatdrhe [dot] hu
Kovács Ábrahám 1971 PhD Dr. habil történelemtudományok EHE  2011. egyetemi docens Igen kovacs [dot] abrahamatdrhe [dot] hu
Pásztori-Kupán István 1973 PhD Dr. habil hittudományok DRHE  2010. egyetemi docens Nem mcpasztoriatyahoo [dot] com
Kókai-Nagy Viktor 1973 PhD Dr. habil hittudományok KRE-HTK 2014. egyetemi adjunktus Igen kokainagy [dot] viktoratdrhe [dot] hu
Szabóné Kármán Judit 1959 PhD neveléstudományok nincs főiskolai docens Igen szabone [dot] karman [dot] huditatdrhe [dot] hu
Visky Sándor Béla   PhD hittudományok,
filozófiai tudományok
KRE 2004,
Babes-Bolyai 2013
professzor,
egyetemi előadótanár
igen

viskybelaatyahoo [dot] com

Oktatók

Név
Születési év
Tudományos fokozat
a fokozat tudományága
habilitáció adatai
elérhetőség
Gaál Sándor 1965 PhD hittudományok nincs gaalsatdrhe [dot] hu
Győri János 1958 PhD régi magyar irodalom nincs gyoriljatrefint [dot] drk [dot] hu
Hörcsik Richárd 1955 PhD Dr. habil történelemtudományok DE 2002. horcsikratdrhe [dot] hu
Rezi Elek 1954 PhD Dr. habil hittudományok DRHE, 2012 rezielekatproteo [dot] cj [dot] edu [dot] ro
Szabadi István 1964 PhD nyelvtudományok nincs iszabadiatdrk [dot] hu
A. Molnár Ferenc 1942 DSc nyelvtudományok MTA amolnarfatt-online [dot] hu
Imre Mihály 1946 DSc irodalom- és kultúra tudományok MTA imre [dot] mihalyatarts [dot] unideb [dot] hu