Bibliafordító diákok

Az Ószövetségi Tanszék és az Újszövetségi Tanszék oktatói bibliafordító versenyt hirdettek a 2020/21. tanév tavaszi félévében, amelyre a Példabeszédek könyve 31. fejezetének és/vagy a Jelenések könyve 5. fejezetének fordításával lehetett jelentkezni. Az eredeti héber és görög szöveg alapján készült műfordítások mellett a jelentkezőknek filológiai indoklást is kellett fűzni a fordításban hozott döntésekhez. 
A felhívásra két ószövetségi és egy újszövetségi fordítás érkezett, a jeligével ellátott anonim munkákat dr. Kustár Zoltán és dr. Peres Imre tanszékvezető professzorok bírálták el pontozással. A szakmai zsűri a 2021. május 14-i online eredményhirdetésen a következő helyezéseket és pénzjutalmakat osztotta ki:
„A” kategória (Péld 31 fordítása):
I. helyezett: Kiss Ingrid Csenge (50.000 Ft)
III. helyezett: Hegedűs Csaba (30.000 Ft)

„B” kategória (Jel 5 fordítása):
I. helyezett: dr. Módis László (50.000 Ft)
Az I. helyezést elért fordításokat az egyetem publikálja.

Gratulálunk a versenyzőknek, és bízunk abban, hogy e kezdeményezés jövőbeni folytatásakor sokan kapnak még kedvet a bibliai szövegben való kreatív elmélyedéshez!