"Az ember Isten kegyelméből szabad ember"

„Istent ne akarjuk a magunk döntéseihez hivatkozási alapként használni. Az ember pedig nem egy marionett figura, hanem Isten kegyelméből szabad ember…” - tudományos szimpóziumot rendeztek Karl Barth halálának 50 éves évfordulója alkalmából.

"Barth Károly teológiájának hatása és jelentősége ma" címmel tudományos szimpóziumot rendeztek Karl Barth halálának 50 éves évfordulója alkalmából december 11-én, a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében.

2018. december 10-én volt 50 éve, hogy elhunyt a XX. század egyik legmaghatározóbb református teológusa, a svájci származású Karl Barth. Barth tudományos munkássága és személye a magyar református teológia és egyházi élet számára is meghatározó erővel bírt és jelentős tájékozódási pontot jelentett az elmúlt évszázad során. Munkásságának és életművének hatása, valamint ennek értékelése nemzetközi szinten is jelentős tudományos erőket és központokat mozgat meg.

A tudományos tanácskozáson Kustár Zoltán, rektor mondott köszöntőt a több mint ötven résztvevőnek. A szervező, Barth Kutatóintézet nevében Fazakas Sándor megnyitó beszédében Karl Barthról azt mondta „1919-től egészen haláláig tanulási folyamaton, változáson megy át, nagyon önkritikus volt, képes volt revideálni saját álláspontját, tanulni más teológusoktól. Mindig az embert és az Isten szabadságát nézte. Úgy vélte Istent ne akarjuk a magunk döntéseihez hivatkozási alapként használni. Az ember pedig nem egy marionett figura, hanem Isten kegyelméből szabad, akinek döntéseket kell hozni. – mondta Barth gondolkodásáról Fazakas Sándor. Fazakas Sándorral, az Európa Rádióban hosszabban Buzás Bori beszélgetett, melyet itt meghallgathatnak.

A MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth-Kutatóintézete és a MRE Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciója szervezte a magyar nyelvű konferenciát, jövőre pedig szeretnének egy nemzetközi szimpóziumot is megszervezni, ugyanis a 2019-es évet Barth évnek nyilvánították. A tudományos szimpóziumon elhangzott előadásokat jövőre tanulmánykötetben tervezik megjelentetni.  (Kierkegaard hatása Barth teológiájának kialakulásában - Püsök Sarolta (BBTE TK), A római-levél kommentárok újra-olvasva − Peres Imre (DRHE), Barth és katolikus teológia − Puskás Attila (PTE), Barth és a magyar reformátusok − Bölcskei Gusztáv (DRHE), Barth politikai etikája − Fazakas Sándor (DRHE), Barth az imádságról − Németh Tamás (PRTA), Barth Károly vallásértelmezése − Kovács Ábrahám (DRHE), Barth Mozartról − Kovács Krisztián (DRHE))

A Hittudományi Egyetemen 2008-ban alapították a Kelet-Közép Európai Karl Barth Kutatóintézetet, amely már hat tanulmánykötetet adott ki, hogy Barth munkássága és élete elérhető legyen. A református teológus életművének felkutatása még mindig folyamatban van. Az intézet munkásságát nemzetközi szinten is számon tartják.