Adatkezelési tájékoztató az elektronikus megfigyelőrendszer működéséről

Bevezetés

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem saját és vendégei, partnerei vagyonának védelme, a jogsértő cselekmények és balesetek megelőzése, illetve azok bizonyítása.

Az Egyetem a fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik. Az általunk alkalmazott eszközök az Ön tevékenységét is rögzítik.

Az Egyetem teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az Egyetem személyes adatkezelésének alapja az Ön önkéntes hozzájárulása, ezért felhívjuk a figyelmét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.

Az Egyetem a felvételt három munkanapig tárolja.

Az adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév:

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Székhely:

Debrecen, Kálvin tér 16.

Telephelyek:

 

Andaházy-Szilágyi Mihály Kollégium – 4032 Debrecen, Poroszlay út 10.

Maróthi György Kollégium – 4024 Debrecen, Blaháné utca 15.

Maróthi György Könyvtár – 4026 Debrecen, Füvészkert utca 2.

Adószám:

19876182-2-09

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

Egyedi közzétételi lista

e-mail:

rektori [at] drhe [dot] hu

telefonszám:

52/518-555

 

 

A kamerarendszer üzemeltetője és karbantartója:

 

Név / cégnév:

KOBÉV Kft.

Székhely:

4029 Debrecen, Maróthy György utca 5-7.

A kft. nevében megbízott:

Kovács Zsolt, műszaki vezető

E-mail:

kobev [at] kobev [dot] hu

Telefon:

52/502-750

 

A kamerák működési helye

Az elektronikus megfigyelőrendszer kizárólag a saját tulajdonban (vagy a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, valamint a közterületen engedéllyel elhelyezett, az Egyetem tulajdonában álló vagyontárgyak, illetőleg az ott történt események megfigyelésére szolgál. 

 

A szervezet az alábbi kamerákat használja:

Kamera azonosítója

Megfigyelt terület

Az elhelyezés célja

 

Hittudományi Egyetem

 

-

Porta PC

 -

172 / 5.

Fsz. B-C bejárat

vagyonvédelem

172 / 6.

Fsz. díszlépcsőház

vagyonvédelem

172 / 7.

Fsz. B-C lépcsőház

vagyonvédelem

173 / 1.

1 em. díszlépcsőház

vagyonvédelem

173 / 16.

2 em. B folyosó C felé

vagyonvédelem

173 / 17.

2 em. B folyosó A felé

vagyonvédelem

173 / 18.

2 em. B-C lépcsőház

vagyonvédelem

173 / 2.

1 em. B-C lépcsőház

vagyonvédelem

173 / 4.

1 em. B folyosó C felé

vagyonvédelem

173 / 5.

1 em. B folyosó A felé

vagyonvédelem

171 / 2.

Belső udvar

vagyonvédelem

171 / 5.

Főbejárat

vagyonvédelem

172 / 1.

Főbejárat folyosó

vagyonvédelem

172 / 16.

1 em. múzeum ig. folyosó

vagyonvédelem

172 / 9.

Fsz. díszlépcsőház

vagyonvédelem

173 / 12.

2 em. D folyosó C felé

vagyonvédelem

173 / 11.

2 em. C lift

vagyonvédelem

173 / 13.

2 em. D folyosó A felé

vagyonvédelem

173 / 10.

2 em. Darabos felől

vagyonvédelem

173 / 6.

1 em. D folyosó A felé

vagyonvédelem

173 / 7.

A 1 em. Darabos felől

vagyonvédelem

173 / 8.

1 em. D folyosó C felé

vagyonvédelem

173 / 9.

1 em. C lift

vagyonvédelem

172 / 10.

Darabos u. közép

vagyonvédelem

172 / 11.

Darabos u. sarok

vagyonvédelem

172 / 12.

Darabos sarok templomkert

vagyonvédelem

171 / 15.

2. főkapu külső

vagyonvédelem

171 / 6.

Főbejárati homlokzat

vagyonvédelem

172 / 2.

Füvészkert u. 1

vagyonvédelem

172 / 3.

Füvészkert u. 2

vagyonvédelem

171 / 16.

Főbejárati homlokzat

vagyonvédelem

172 / 4.

Füvészkert u. sarok

vagyonvédelem

171 / 7.

Füvészkert sarok 1 főkapu

vagyonvédelem

171 / 8.

1 Főkapu

vagyonvédelem

171 / 9.

Udvar 2

vagyonvédelem

172 / 13.

C folyosó lift

vagyonvédelem

172 / 14.

Fsz. C folyosó bejárat

vagyonvédelem

171 / 10.

Fsz. lift udvari bejárat porta

vagyonvédelem

171 / 11.

Mozgássérült kapu

vagyonvédelem

173 / 14.

2 em. C folyosó közép

vagyonvédelem

173 / 15.

2 em. folyosó Oratórium

vagyonvédelem

 

 

Kamera azonosítója

Megfigyelt terület

Az elhelyezés célja

 

Maróthi Könyvtár

 

238/1.

Kapu

vagyonvédelem

238/2.

Bejárat

vagyonvédelem

238/3.

Pince

vagyonvédelem

238/4.

Főbejárat

vagyonvédelem

238/5.

Hátsó bejárat

vagyonvédelem

238/6.

1 em. iroda

vagyonvédelem

238/7.

1 em. polcraktár

vagyonvédelem

238/8.

1 em. lépcsőház

vagyonvédelem

238/9.

Tetőtér 1.

vagyonvédelem

238/10.

Tetőtér 2.

vagyonvédelem

238/11.

Tetőtér 3.

vagyonvédelem

238/12.

Tető lépcsőház.

vagyonvédelem

 

 

Kamera azonosító

Megfigyelt terület

Az elhelyezés célja

 

Maróthi Kollégium

 

229/1

Főbejárat

vagyonvédelem

229/2

Utcafront 1 Blaháné felől

vagyonvédelem

229/3

Utcafront 2 Burgundia felől

vagyonvédelem

229/4

Fogadó tér

vagyonvédelem

229/5

Udvar 1

vagyonvédelem

229/6

Teherkapu belső

vagyonvédelem

229/7

Udvar 2

vagyonvédelem

229/8

teherkapu külső

vagyonvédelem

 

 

 

 

 

Kamera azonosítója

Megfigyelt terület

Az elhelyezés célja

 

Andaházy Kollégium

 

HK 1.1/1

Kiskapu

vagyonvédelem

HK 1.1/2

Bejárati oldal

vagyonvédelem

HK 1.1/3

Hátsó oldal

vagyonvédelem

HK 1.1/4

Fsz. folyosó

vagyonvédelem

HK 1.1/5

Porta előtér

vagyonvédelem

HK 1.1/6

Főbejárat

vagyonvédelem

HK 1.1/7

1 em. lift

vagyonvédelem

HK 1.1/8

1 em. folyosó

vagyonvédelem

HK 1.1/9

2 em. folyosó

vagyonvédelem

HK 1.1/10

2 em. lift

vagyonvédelem

HK 1.1/11

3 em. folyosó

vagyonvédelem

HK 1.1/12

3 em. lift

vagyonvédelem

HK 1.1/13

4 em. folyosó

vagyonvédelem

HK 1.1/14

4 em. lift

vagyonvédelem

HK 1.1/15

Nagykapu

vagyonvédelem

1

Hátsó bejárat

vagyonvédelem

2

Udvar

vagyonvédelem

4

Hátsó 2

vagyonvédelem

5

Szolgálati bejárat

vagyonvédelem

6

Parkoló

vagyonvédelem

7

2 em. lift

vagyonvédelem

8

2 em. folyosó

vagyonvédelem

9

1 em.

vagyonvédelem

10

1 em. lift

vagyonvédelem

11

1 em. táv.2

vagyonvédelem

12

Fsz. lift folyosó

vagyonvédelem

13

Fsz mozg. Előtér

vagyonvédelem

14

Fsz lift

vagyonvédelem

 

 

A felvételek tárolási helye, ideje, módja

A szervezet a kamerák felvételeit a működési helyen, általános esetben 3 munkanapig tárolja. Amennyiben rendkívüli körülmény indokolja, a felvételek zárolása kérhető 30 nap időtartamra. Az adatok tárolási módja elektronikus.

 

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A képfelvételek valós idejű megismerésére az adatkezelővel szerződéses vagy munkaviszonyban álló személyek jogosultak.

 

 

A felvételek visszanézése

A kamerák rögzített felvételeit szerződésből, munkaszerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében az alábbi személyek nézhetik vissza, meghatározott célból és meghatározott időközönként:

 

Név, beosztás

A felvétel visszanézésének konkrét célja

A felvétel visszanézésének gyakorisága

Kovács Zsolt, üzemeltető megbízottja

élet, testi épség, személyes szabadság védelme, vagyonvédelem, balesetek körülményeinek tisztázása

rendkívüli esemény bekövetkezésekor

Dr. Kustár Zoltán, rektor

élet, testi épség, személyes szabadság védelme, vagyonvédelem, balesetek körülményeinek tisztázása

rendkívüli esemény bekövetkezésekor

dr. Vojtkó-Pék Ildikó, adatvédelmi tisztviselő

élet, testi épség, személyes szabadság védelme, vagyonvédelem, balesetek körülményeinek tisztázása

rendkívüli esemény bekövetkezésekor

Nagy Istvánné, műszaki és ellátási csoportvezető

élet, testi épség, személyes szabadság védelme, vagyonvédelem, balesetek körülményeinek tisztázása

rendkívüli esemény bekövetkezésekor

 

Az adatkezelés jogalapja

A kamerás megfigyelő rendszer adatkezelésének jogszerűségéhez nem szükséges a megfigyelt személyek hozzájárulása, így a munkavállalók hozzájárulása sem.

 

Az adatkezelés konkrét célja

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az Egyetem saját és vendégei, partnerei vagyonának védelme, a jogsértő cselekmények és balesetek megelőzése.

A megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.

A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik.

 

A felvételek felhasználási célja

Az elektronikus megfigyelőrendszer felvételeinek felhasználása csak az adatkezelés konkrét céljának megfelelő események azonosítása vagy ellenőrzése végett lehetséges.

Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti intézményünket, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve azt ne töröljük le.

 

Adatbiztonság

Az elektronikus megfigyelőrendszer adatait csak az arra jogosult személyek nézhetik vissza, a tárolási idő leteltével a kamerarendszer adatai automatikusan törlésre (felülírásra) kerülnek.

A felvételek adataihoz csak a kijelölt munkatársaink, illetve a rendszert üzemeltető szakemberek férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Az adatok - felvételek továbbítása, átadása

A kamerarendszer adatai csak hatósági megkeresés esetén továbbíthatóak a hatóság által megadott helyre.

 

A megfigyelt személyek jogai

Az érintett személy élhet az adatkezelőhöz, a felügyeleti hatósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait jogszabály tartalmazza, mely alapján 

 1. adatkezelésünkről tájékoztatást,
 2. a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet, valamint
 3. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá
 4. jogainak megsértése esetén az illetékes hatóágokhoz fordulhat.

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjét, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az adatvédelmi tisztviselő adatai megtalálhatóak honlapunkon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL: https://naih.hu 
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 

Egyéb fontos információ

Az Egyetem felhívja az érdekeltek – munkavállalók és más magánszemélyek – figyelmét arra, hogy a kamerás megfigyelőrendszer működéséről az adott területen figyelemfelhívó tájékoztatást tett közzé.

Az Egyetem ezúton is és ismételten tájékoztatja a vele bármilyen kapcsolatban álló ügyfeleket és munkavállalókat, hogy a tájékoztatóban jelzett célból kamerás megfigyelő rendszert üzemeltet.

Az Egyetem rejtett kamerás megfigyelést nem alkalmaz.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal, mert a megfigyelés nem nyilvános helyen történik, a megfigyelés célja nem a természetes személyek viselkedésének befolyásolása, az adatkezelés csak a megjelölt célból történik, az adatok megismerhetősége szabályozott és az adatok biztonságos tárolása a jelen technikai színvonalon történik, beleértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2011. évi CXII. törvényben előírt keretek között, a 2011. évi CCIV. törvény nemzeti felsőoktatásról,
 • 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
 • a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya,
 • az MRE Zsinatának az MRE felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvénye
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól