Hírek

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

KULCSÁR ÁRPÁD
református lelkipásztor, doktorjelölt

Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2022. február 8., kedd délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A Doktori Vizsgabizottság:

Elnök:    Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Opponensek:  Dr. Kovács Ábrahám (DRHE)
  Dr. Kiss Jenő (PTI Kolozsvár)
Tagok: Dr. Fekete Károly (DRHE)
  Dr. Peres Imre (DRHE)
  Dr. Bodó Sára (DRHE)
  Dr. Székely József (PTI Kolozsvár)
Jkv. vez.: Dr. Kovács Krisztián    (DRHE)

 

A disputa tételei itt olvashatók.
ODT

A járványhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 


Megrendülten és fájdalommal tudjuk, hogy elhunyt Szőke (szül. Szabó) Noémi, Doktori Iskolánk hallgatója.
Osztozva családja és gyülekezete fájdalmában Isten megerősítő kegyelmét kérjük szerettei életére.

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget” (Zsolt 62,2)

Témavezetőjének visszaemlékezése itt olvasható.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

KUSTÁRNÉ ALMÁSI ZSUZSANNA
református lelkipásztor, doktorjelölt

ÉLETRE KELT TÖRTÉNETEK
Bibliai történetek katechetikai feldolgozása a báb és dráma eszközeivel

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2021. november 16. 14.00 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A Doktori Vizsgabizottság:

Elnök: Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
Opponensek: Dr. Fekete Károly (DRHE) 
  Dr. Fabiny Tamás (EHE)
Tagok:   Dr. Bodó Sára (DRHE)
  Dr. Peres Imre (DRHE)
  Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
  Dr. Hafenscher Károly (EHE)

      
A disputa tételei itt olvashatók.

ODT

A járványhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


Vallás és politika kurzus

 

 

 

 

 

 

Vallás és politika kurzus a 2021/2022-es tanév első félévében

A DRHE oktatóinak és meghívott előadóknak bevonásával, interdiszciplináris jelleggel („Ringvorlesung”) szervezett kurzus egyaránt várja egyetemünk hitéleti és nem hitéleti szakos, valamint doktorandusz hallgatóit, szeptember 22-től szerdánént 15.30-tól a 013-as Török István teremben.

Az egyes előadások a témakört a normativitás, szuverenitás, autonómia és szabadság stb. szempontjából közelítik meg. A teológia mellett megszólal a kultúratörténet, a politikatudomány, a politikai filozófia, a jogelmélet, a szociológia stb. nézőpontja is. A kurzus a korábban meghirdetett és publikált előadássorozat folytatása kíván lenni.

Célja a vallás és politika kapcsolatának és egymáshoz való viszonyának vizsgálata interdiszciplináris szempontból, annak érdekében, hogy szélesebb összefüggésben szemlélje a hallgató a témakör különböző aspektusait, s képes legyen véleményt formálni a korunkban megnyilvánuló kihívásokról, krízishelyzetekről, amelyek a vallás és a politika feszültségéből származnak.

A kurzus plakátja a képre kattintva letölthető.

 


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

ÁRVAVÖLGYI BÉLA
református lelkipásztor, doktorjelölt

KERESZTYÉNSÉG – EGYHÁZ – KÖZÉLET
Karl Barth személyének és ekkléziológiai gondolatainak hatása a XX. századi magyarországi református teológiára
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2021. május 31. (hétfő) délután 13.00 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A Doktori Vizsgabizottság:

Elnök:   Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
Opponensek: Dr. Kovács Krisztán (DRHE)
  Dr. Visky S. Béla (PTI –Kolozsvár)
Tagok:    Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
  Dr. Fekete Károly (DRHE)
  Dr. Peres Imre (DRHE)
  Dr. Füsti-Molnár Szilveszter (SRTA)
Jegyző:  Dr. Gonda László (tanácskozási joggal, DRHE)

      
A disputa tételei itt olvashatók.

ODT

A vészhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

PACZÁRI ANDRÁS
református lelkipásztor, doktorjelölt

SZŐLŐ ÉS BOR AZ ÓKORI KÖZEL-KELETEN ÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
 című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. december 7., hétfő délután 15 óra
Helye: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori ülésterme (I. emelet)

A Doktori Vizsbabizottság:
Elnök:                Dr. Peres Imre (DRHE)
Opponensek:     Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                          Dr. Karasszon István (KRE)
Tagok:  Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
            Dr. Baráth Béla (DRHE)
            Dr. Gaál Sándor (DRHE)
            Dr. Pap Ferenc (KRE)
                    

A disputa tételei ITT olvashatók.

ODT

A vészhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

KONCZ-VÁGÁSI KATALIN
református lelkipásztor, doktorjelölt

HAGGEUS PRÓFÉTA ÉS HAGGEUS KÖNYVE
A prófétai irat exegetikai, hagyományozás- és tradíciótörténeti elemzése
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. december 8., kedd délután 13 óra
Helye: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori ülésterme (I. emelet)

A Doktori Vizsbabizottság:
Elnök:                Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
Opponensek:    Dr. Németh Áron (DRHE)
                          Dr. Varga Gyöngyi (EHE)
Tagok:  Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
            Dr. Baráth Béla (DRHE)
            Dr. Fekete Károly (DRHE)
            Dr. Balla Ibolya (PRTA)
                    

A disputa tételei ITT olvashatók.

ODT

A vészhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

Czeglédi Péter Pál
református lelkipásztor, doktorjelölt

Egy elveszett ruha nyomában
A főpapi ruha kritikai vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. szeptember 25., péntek délután 14 óra

Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:               Dr. Baráth Béla (DRHE)
Opponensek:     Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
                        Dr. Karasszon István (KRE)
Tagok:               Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                          Dr. Gaál Sándor (DRHE)
                          Dr. Szabadi István (DRHE)
                          Dr. Kőszeghy Miklós (EHE)

                                                          

A disputa tételei a mellékelt ITT olvashatók.

ODT

A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

A koronavírusjárvány-helyzetre tekintettel, csak online módon történő csatlakozásra lesz lehetőség. A nyilvános vita video elérését a drhe.hu oldalon előzetesen közzétesszük.

nyilvános védés: https://letsmeet.hu/czegledipeterpal-disputa

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

Ledán Muntean István
református lelkipásztor, doktorjelölt

A halál mint álom
Az újszövetségi álom-eszkatológia a görög sírfeliratok tükrében

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. szeptember 17., csütörtök délután 14 óra

Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:               Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Opponensek:     Dr. Németh Áron (DRHE)
                          Dr. Lészai Lehel (BBTE)
Tagok:                Dr. Peres Imre (DRHE)
                          Dr. Baráth Béla (DRHE)
                          Dr. Bodó Sára (DRHE)
                          Dr. László Virgil (EHE)

                                                          

A disputa tételei ITT olvashatók.

ODT

A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

A koronavírusjárvány-helyzetre tekintettel, csak online módon történő csatlakozásra lesz lehetőség. A nyilvános vita video elérését a drhe.hu oldalon előzetesen közzétesszük.

Nyilvános védés: https://letsmeet.hu/ledanistvan-disputa

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


 

A habilitációs előadások az alábbi linkeken követhetőek:

Lányi Gábor előadásai: https://letsmeet.hu/lanyigabor

Literáty Zoltán előadásai: https://letsmeet.hu/literatyzoltan
 


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Lányi Gábor
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Egyháztörténeti  Tanszékének adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait,

melyekre 2020. június 24-én 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenczi Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra   A reformáció bölcsője – Európa az újkor hajnalán

12.00 óra    General Christians vs. Historic Calvinists. Debates about the Future Orientation of the Hungarian Reformed in the Inter-war Period

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Literáty Zoltán
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Gyakorlati Teológiai Tanszékének adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2020. június 24-én 15.00 és 17.00 óra között kerül sor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenczi Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

15.00 óra   Humor az igehirdetésben

16.00 óra    After a half century. Evaluation of New Homiletic in 2020

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


Változás!

A június 15-én hatályba lépő 15/2020. sz. Rektori utasítás alapján "A nyilvános vitán a jelöltön, a doktori vizsgabizottságon és a témavezetőn kívül csak a Doktori Tanács tagjai, valamint az Egyetem oktatói vehetnek részt személyesen úgy, hogy együttesen a teremben egyidejűleg legfeljebb 20 fő tartózkodhat."

A doktori cselekmények helyszínét ezért áthelyeztük a Kollégium Kistanácstermébe, ahol biztosítható a szükséges távolság megtartása.

Azok számára, akik követni szeretnék a nyilvános vitát, videokonferencia elérést biztosítunk a következő linken: https://letsmeet.hu/kisklara

 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

KIS KLÁRA
református lelkipásztor, doktorjelölt

ISKOLAI AGRESSZIÓ ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK
A katechézis lehetőségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. június 15., hétfő délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori ülésterme (I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:              Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Opponensek:    Dr. Fekete Károly (DRHE)
                       Dr. Pusztai Gabriella (DE)
Tagok:   Dr. Bodó Sára (DRHE)
            Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
            Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
            Dr. Szabó Lajos (EHE)
                    
A disputa tételei a mellékelt íven olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

A vészhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke
 

 

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

1.    A Bibliában megjelenik a világunkat jellemző hétköznapi erőszak és az arra adott lehetséges válaszok is. Az elénk tárt erőszak-történetek mellett megtaláljuk benne a megbocsátás és a kiengesztelődés történeteit is. Ennek egyik szép példája a Nábál és Abigail története, amely a békéltetés szolgálatának szép példája, illetve egy jól sikerült alternatív „mediációs eljárás.”
2.    A keresztyén közösségekben jelen levő látens agresszió igen erős destruktív hatást fejt ki, és az elhárító mechanizmusok, mint sajátos megoldási minták nagy energiaveszteséggel járó viselkedésformáit hívja elő.
3.    A gyermek személyiségfejlődésének folyamatában szülőkép, istenkép és énkép „együtt mozog”, ami meghatározó befolyással bír a családon belüli agresszió megélésére és kezelésére.
4.    A felekezeti iskolahálózat bővülése a református intézményes nevelés kikerülhetetlen feladatává teszi az iskolai agresszió problematikájával való tudatos foglalkozást, amely érinti az iskolai élet minden szereplőjét, és megjelenik a fenntartó egyház felől érkező impulzusokban is.
5.    Az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében olyan stratégiára van szükség, amely egységben és egymásra hatásában látja a fegyelmezés, az érzelmi nevelés és az erőszakmentes kommunikáció három területét.

Kis Klára

 


FELVÉTELI A DOKTORI ISKOLÁBA

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2020/2021. tanévre nappali és levelező tagozatra.

A jelentkezés határideje: 2020. április 30.
A jelentkezés beadása csak elektronikusan: a doktori [at] drhe [dot] hu e-mail címre.

Figyelem! 
A vészhelyzetre való tekintettel, kizárólag elektronikus formában kérjük benyújtani a jelentkezési lapot és minden szükséges mellékletet.
Az eredeti dokumentumokat a felvételi vizsga napján, de legkésőbb a beiratkozás előtt szükséges leadni a Doktori Iskolában.

A jelentkezéssel kapcsolatos további tudnivalók

Felvételi vizsga: 2020. június 10.

A Doktori Iskola felvételi vizsgáját az Egyetem 2020. június 10-én megtartja úgy, hogy a felvételi követelmény teljesítése céljából a jelentkezők az Egyetem épületébe beléphetnek, az Egyetemnek pedig biztosítania kell, hogy egy teremben egyidejűleg legfeljebb 5 személy tartózkodjon, a követelmény teljesítése a jelentkező és más személyek között személyes érintkezést ne igényeljen, a legalább 1,5 méteres távolság pedig végig biztosított legyen.

 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

DÉZSI CSABA
református lelkipásztor, doktorjelölt

Jézus feltámadásának hagyományozása
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. február 4., kedd délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök: Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Opponensek: Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                       Dr. Adrjáni Zoltán (KPTI)
Tagok:  Dr. Peres Imre (DRHE)
            Dr. Fekete Károly (DRHE)
            Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
            Dr. Bácskai Károly (EHE)
                    
A disputa tételei a mellékelt íven olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

PAPP C. ZSOLT
református lelkipásztor, doktorjelölt

Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei
az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. február 3., hétfő délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök: Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
Opponensek: Dr. Kovács Ábrahám (DRHE)
                       Dr. Visky S. Béla (KPTI)
Tagok:  Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
            Dr. Pásztori-Kupán István (KPTI)
            Dr. Peres Imre (DRHE)
            Dr. Fekete Károly (DRHE)
            Dr. Orosz Gábor Viktor (EHE)
            Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
                    
A disputa tételei a mellékelt íven olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

MÁTHÉ-FARKAS ZOLTÁN
református lelkipásztor, doktorjelölt

A PERMETAFORA-MODELL ALKALMAZÁSA AZ ÓSZÖVETSÉGI EXEGÉZISBEN.
Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2019. december 20., péntek délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:   Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Opponensek:  Dr. Németh Áron (DRHE)
                       Dr. Balla Ibolya (PRTA)
Tagok:  Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
            Dr. Bodó Sára (DRHE)
            Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
            Dr. Balogh Csaba (KPTI)
                    
A disputa meghívó itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

DR. PECSUK OTTÓ
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékének adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2019. november 12-én 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenci Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra    Keresztelő János jelentősége az újszövetségi bibliai teológiában
12.00 óra    Paul’s Use of the Old Testament in Romans and the Purpose of the Epistle (Pál Ószövetség-használata a Római levélben és a levél megírásának oka)

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

PÓTOR JÁNOS
református lelkipásztor, doktorjelölt

A jeruzsálemi szeretetközösség

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2019. november 18., hétfő délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:              Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Opponensek:    Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                       Dr. Balla Péter (KRE)
Tagok:             Dr. Peres Imre (DRHE)
                       Dr. Fekete Károly (DRHE)
                       Dr. Baráth Béla (DRHE)
                       Dr. Visky S. Béla (KPTI)
                    
A disputa hirdetménye itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

HOTORÁN GÁBOR
református lelkipásztor, doktorjelölt

Török István, az igeteológus
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2019. november 19., kedd délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:              Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
Opponensek:    Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
                       Dr. Németh Tamás (PRTA)
Tagok:              Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
                       Dr. Gonda László (DRHE)
                       Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
                       Dr. Visky S. Béla (KPTI)
                    
A disputa hirdetménye itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


FEHÍVÁS

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája pótfelvételt hirdet a 2019/2020. tanévre nappali és levelező tagozatra.

A jelentkezés határideje: 2019. augusztus 21.
DRHE Doktori Iskola, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

 

A meghirdetett doktori témák megtekinthetők a DI honlapján  illetve a doktori.hu oldalon.
További tudnivalók a DRHE Doktori Szabályzatában megtalálhatók illetve érdeklődni lehet a Doktori Iskola doktori [at] drhe [dot] hu e-mail címén.
 

Felvételi vizsga: 2019. szeptember 6.

További információk a Doktori Iskola felvételi oldalán.


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

DR. TOKICS IMRE
az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tanszékének
tanszékvezető főiskolai tanára

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2019. június 28-án 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenci Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra    A Tutanhamon sírjában fellelt boroskorsók érdekessége
12.00 óra    Wine in the Old Testament: God’s Gift and Blessing

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


 

MEGHÍVÓ

 

CZEGLÉDI PÉTER PÁL református lelkipásztor, volt doktoranduszunk
Egy elveszett ruha nyomában.
A főpapi ruha kritikai vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében
címen
egyetemünkre a bibliai teológia és vallástörténet tárgykörében benyújtott doktori dolgozatának előzetes munkahelyi vitájára
2019. április 8-án, hétfőn 14.00-kor kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori üléstermében.
Erre az alkalomra a Doktori Iskola valamennyi oktatóját, a Doktori Iskola doktoranduszait,
a téma elismert hazai szakértőit és a kedves érdeklődőket
tisztelettel meghívom.

A munkahelyi vitában a meghívott oktatók és a PhD fokozattal rendelkező résztvevők tehetnek fel kérdéseket.
A dolgozat megtekinthető a DRHE  Doktori Iskolájában.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

STEINER JÓZSEF
doktorjelölt

A missziói elmélettől a gyakorlatig.
A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom missziológiai elemzése és
magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2018. december 4., kedd délután 14 óra
Helye: Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

Opponensek:
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter (SRTA)

Tagok:         
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kovács Ábrahám (DRHE)
Dr. Kókai Nagy Viktor (DRHE)
Dr. Bereczki Lajos (BTA)

                    
A disputa tételei a itt olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke 


Székely József Ph.D disszertációjának nyilvános védése és disputája


Retkes Attila Ph.D disszertációjának nyilvános védése és disputája


Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának vezetője, valamint a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke a BBTE tiszteletbeli doktora lesz.
A tiszteletbeli cím ünnepi átadására a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Központi Épületének, (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1.) Aula Magna termében kerül sor, 2017. október 26-án, 11:30-tól.
Laudál: Dr. Lukács Olga dékán.

 

További információ az egyetem honlapján.