Hírek

Vallás és politika kurzus

 

 

 

 

 

 

Vallás és politika kurzus a 2021/2022-es tanév első félévében

A DRHE oktatóinak és meghívott előadóknak bevonásával, interdiszciplináris jelleggel („Ringvorlesung”) szervezett kurzus egyaránt várja egyetemünk hitéleti és nem hitéleti szakos, valamint doktorandusz hallgatóit, szeptember 22-től szerdánént 15.30-tól a 013-as Török István teremben.

Az egyes előadások a témakört a normativitás, szuverenitás, autonómia és szabadság stb. szempontjából közelítik meg. A teológia mellett megszólal a kultúratörténet, a politikatudomány, a politikai filozófia, a jogelmélet, a szociológia stb. nézőpontja is. A kurzus a korábban meghirdetett és publikált előadássorozat folytatása kíván lenni.

Célja a vallás és politika kapcsolatának és egymáshoz való viszonyának vizsgálata interdiszciplináris szempontból, annak érdekében, hogy szélesebb összefüggésben szemlélje a hallgató a témakör különböző aspektusait, s képes legyen véleményt formálni a korunkban megnyilvánuló kihívásokról, krízishelyzetekről, amelyek a vallás és a politika feszültségéből származnak.

A kurzus plakátja a képre kattintva letölthető.

 


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

ÁRVAVÖLGYI BÉLA
református lelkipásztor, doktorjelölt

KERESZTYÉNSÉG – EGYHÁZ – KÖZÉLET
Karl Barth személyének és ekkléziológiai gondolatainak hatása a XX. századi magyarországi református teológiára
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2021. május 31. (hétfő) délután 13.00 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A Doktori Vizsgabizottság:

Elnök:   Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
Opponensek: Dr. Kovács Krisztán (DRHE)
  Dr. Visky S. Béla (PTI –Kolozsvár)
Tagok:    Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
  Dr. Fekete Károly (DRHE)
  Dr. Peres Imre (DRHE)
  Dr. Füsti-Molnár Szilveszter (SRTA)
Jegyző:  Dr. Gonda László (tanácskozási joggal, DRHE)

      
A disputa tételei itt olvashatók.

ODT

A vészhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

PACZÁRI ANDRÁS
református lelkipásztor, doktorjelölt

SZŐLŐ ÉS BOR AZ ÓKORI KÖZEL-KELETEN ÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
 című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. december 7., hétfő délután 15 óra
Helye: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori ülésterme (I. emelet)

A Doktori Vizsbabizottság:
Elnök:                Dr. Peres Imre (DRHE)
Opponensek:     Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                          Dr. Karasszon István (KRE)
Tagok:  Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
            Dr. Baráth Béla (DRHE)
            Dr. Gaál Sándor (DRHE)
            Dr. Pap Ferenc (KRE)
                    

A disputa tételei ITT olvashatók.

ODT

A vészhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

KONCZ-VÁGÁSI KATALIN
református lelkipásztor, doktorjelölt

HAGGEUS PRÓFÉTA ÉS HAGGEUS KÖNYVE
A prófétai irat exegetikai, hagyományozás- és tradíciótörténeti elemzése
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. december 8., kedd délután 13 óra
Helye: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori ülésterme (I. emelet)

A Doktori Vizsbabizottság:
Elnök:                Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
Opponensek:    Dr. Németh Áron (DRHE)
                          Dr. Varga Gyöngyi (EHE)
Tagok:  Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
            Dr. Baráth Béla (DRHE)
            Dr. Fekete Károly (DRHE)
            Dr. Balla Ibolya (PRTA)
                    

A disputa tételei ITT olvashatók.

ODT

A vészhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

Czeglédi Péter Pál
református lelkipásztor, doktorjelölt

Egy elveszett ruha nyomában
A főpapi ruha kritikai vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. szeptember 25., péntek délután 14 óra

Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:               Dr. Baráth Béla (DRHE)
Opponensek:     Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
                        Dr. Karasszon István (KRE)
Tagok:               Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                          Dr. Gaál Sándor (DRHE)
                          Dr. Szabadi István (DRHE)
                          Dr. Kőszeghy Miklós (EHE)

                                                          

A disputa tételei a mellékelt ITT olvashatók.

ODT

A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

A koronavírusjárvány-helyzetre tekintettel, csak online módon történő csatlakozásra lesz lehetőség. A nyilvános vita video elérését a drhe.hu oldalon előzetesen közzétesszük.

nyilvános védés: https://letsmeet.hu/czegledipeterpal-disputa

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

Ledán Muntean István
református lelkipásztor, doktorjelölt

A halál mint álom
Az újszövetségi álom-eszkatológia a görög sírfeliratok tükrében

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. szeptember 17., csütörtök délután 14 óra

Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:               Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Opponensek:     Dr. Németh Áron (DRHE)
                          Dr. Lészai Lehel (BBTE)
Tagok:                Dr. Peres Imre (DRHE)
                          Dr. Baráth Béla (DRHE)
                          Dr. Bodó Sára (DRHE)
                          Dr. László Virgil (EHE)

                                                          

A disputa tételei ITT olvashatók.

ODT

A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

A koronavírusjárvány-helyzetre tekintettel, csak online módon történő csatlakozásra lesz lehetőség. A nyilvános vita video elérését a drhe.hu oldalon előzetesen közzétesszük.

Nyilvános védés: https://letsmeet.hu/ledanistvan-disputa

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


 

A habilitációs előadások az alábbi linkeken követhetőek:

Lányi Gábor előadásai: https://letsmeet.hu/lanyigabor

Literáty Zoltán előadásai: https://letsmeet.hu/literatyzoltan
 


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Lányi Gábor
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Egyháztörténeti  Tanszékének adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait,

melyekre 2020. június 24-én 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenczi Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra   A reformáció bölcsője – Európa az újkor hajnalán

12.00 óra    General Christians vs. Historic Calvinists. Debates about the Future Orientation of the Hungarian Reformed in the Inter-war Period

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Literáty Zoltán
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Gyakorlati Teológiai Tanszékének adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2020. június 24-én 15.00 és 17.00 óra között kerül sor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenczi Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

15.00 óra   Humor az igehirdetésben

16.00 óra    After a half century. Evaluation of New Homiletic in 2020

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


Változás!

A június 15-én hatályba lépő 15/2020. sz. Rektori utasítás alapján "A nyilvános vitán a jelöltön, a doktori vizsgabizottságon és a témavezetőn kívül csak a Doktori Tanács tagjai, valamint az Egyetem oktatói vehetnek részt személyesen úgy, hogy együttesen a teremben egyidejűleg legfeljebb 20 fő tartózkodhat."

A doktori cselekmények helyszínét ezért áthelyeztük a Kollégium Kistanácstermébe, ahol biztosítható a szükséges távolság megtartása.

Azok számára, akik követni szeretnék a nyilvános vitát, videokonferencia elérést biztosítunk a következő linken: https://letsmeet.hu/kisklara

 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

KIS KLÁRA
református lelkipásztor, doktorjelölt

ISKOLAI AGRESSZIÓ ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK
A katechézis lehetőségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. június 15., hétfő délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori ülésterme (I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:              Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Opponensek:    Dr. Fekete Károly (DRHE)
                       Dr. Pusztai Gabriella (DE)
Tagok:   Dr. Bodó Sára (DRHE)
            Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
            Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
            Dr. Szabó Lajos (EHE)
                    
A disputa tételei a mellékelt íven olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

A vészhelyzetre tekintettel, online módon történő csatlakozásra van lehetőség,
a doktori[kukac]drhe.hu e-mail címre küldött előzetes jelentkezés után.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke
 

 

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

1.    A Bibliában megjelenik a világunkat jellemző hétköznapi erőszak és az arra adott lehetséges válaszok is. Az elénk tárt erőszak-történetek mellett megtaláljuk benne a megbocsátás és a kiengesztelődés történeteit is. Ennek egyik szép példája a Nábál és Abigail története, amely a békéltetés szolgálatának szép példája, illetve egy jól sikerült alternatív „mediációs eljárás.”
2.    A keresztyén közösségekben jelen levő látens agresszió igen erős destruktív hatást fejt ki, és az elhárító mechanizmusok, mint sajátos megoldási minták nagy energiaveszteséggel járó viselkedésformáit hívja elő.
3.    A gyermek személyiségfejlődésének folyamatában szülőkép, istenkép és énkép „együtt mozog”, ami meghatározó befolyással bír a családon belüli agresszió megélésére és kezelésére.
4.    A felekezeti iskolahálózat bővülése a református intézményes nevelés kikerülhetetlen feladatává teszi az iskolai agresszió problematikájával való tudatos foglalkozást, amely érinti az iskolai élet minden szereplőjét, és megjelenik a fenntartó egyház felől érkező impulzusokban is.
5.    Az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében olyan stratégiára van szükség, amely egységben és egymásra hatásában látja a fegyelmezés, az érzelmi nevelés és az erőszakmentes kommunikáció három területét.

Kis Klára

 


FELVÉTELI A DOKTORI ISKOLÁBA

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2020/2021. tanévre nappali és levelező tagozatra.

A jelentkezés határideje: 2020. április 30.
A jelentkezés beadása csak elektronikusan: a doktori [at] drhe [dot] hu e-mail címre.

Figyelem! 
A vészhelyzetre való tekintettel, kizárólag elektronikus formában kérjük benyújtani a jelentkezési lapot és minden szükséges mellékletet.
Az eredeti dokumentumokat a felvételi vizsga napján, de legkésőbb a beiratkozás előtt szükséges leadni a Doktori Iskolában.

A jelentkezéssel kapcsolatos további tudnivalók

Felvételi vizsga: 2020. június 10.

A Doktori Iskola felvételi vizsgáját az Egyetem 2020. június 10-én megtartja úgy, hogy a felvételi követelmény teljesítése céljából a jelentkezők az Egyetem épületébe beléphetnek, az Egyetemnek pedig biztosítania kell, hogy egy teremben egyidejűleg legfeljebb 5 személy tartózkodjon, a követelmény teljesítése a jelentkező és más személyek között személyes érintkezést ne igényeljen, a legalább 1,5 méteres távolság pedig végig biztosított legyen.

 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

DÉZSI CSABA
református lelkipásztor, doktorjelölt

Jézus feltámadásának hagyományozása
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. február 4., kedd délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök: Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Opponensek: Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                       Dr. Adrjáni Zoltán (KPTI)
Tagok:  Dr. Peres Imre (DRHE)
            Dr. Fekete Károly (DRHE)
            Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
            Dr. Bácskai Károly (EHE)
                    
A disputa tételei a mellékelt íven olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

PAPP C. ZSOLT
református lelkipásztor, doktorjelölt

Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei
az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. február 3., hétfő délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök: Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
Opponensek: Dr. Kovács Ábrahám (DRHE)
                       Dr. Visky S. Béla (KPTI)
Tagok:  Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
            Dr. Pásztori-Kupán István (KPTI)
            Dr. Peres Imre (DRHE)
            Dr. Fekete Károly (DRHE)
            Dr. Orosz Gábor Viktor (EHE)
            Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
                    
A disputa tételei a mellékelt íven olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

MÁTHÉ-FARKAS ZOLTÁN
református lelkipásztor, doktorjelölt

A PERMETAFORA-MODELL ALKALMAZÁSA AZ ÓSZÖVETSÉGI EXEGÉZISBEN.
Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2019. december 20., péntek délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:   Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Opponensek:  Dr. Németh Áron (DRHE)
                       Dr. Balla Ibolya (PRTA)
Tagok:  Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
            Dr. Bodó Sára (DRHE)
            Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
            Dr. Balogh Csaba (KPTI)
                    
A disputa meghívó itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

DR. PECSUK OTTÓ
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékének adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2019. november 12-én 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenci Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra    Keresztelő János jelentősége az újszövetségi bibliai teológiában
12.00 óra    Paul’s Use of the Old Testament in Romans and the Purpose of the Epistle (Pál Ószövetség-használata a Római levélben és a levél megírásának oka)

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

PÓTOR JÁNOS
református lelkipásztor, doktorjelölt

A jeruzsálemi szeretetközösség

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2019. november 18., hétfő délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:              Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Opponensek:    Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                       Dr. Balla Péter (KRE)
Tagok:             Dr. Peres Imre (DRHE)
                       Dr. Fekete Károly (DRHE)
                       Dr. Baráth Béla (DRHE)
                       Dr. Visky S. Béla (KPTI)
                    
A disputa hirdetménye itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

HOTORÁN GÁBOR
református lelkipásztor, doktorjelölt

Török István, az igeteológus
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2019. november 19., kedd délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:              Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
Opponensek:    Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
                       Dr. Németh Tamás (PRTA)
Tagok:              Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
                       Dr. Gonda László (DRHE)
                       Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
                       Dr. Visky S. Béla (KPTI)
                    
A disputa hirdetménye itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


FEHÍVÁS

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája pótfelvételt hirdet a 2019/2020. tanévre nappali és levelező tagozatra.

A jelentkezés határideje: 2019. augusztus 21.
DRHE Doktori Iskola, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

 

A meghirdetett doktori témák megtekinthetők a DI honlapján  illetve a doktori.hu oldalon.
További tudnivalók a DRHE Doktori Szabályzatában megtalálhatók illetve érdeklődni lehet a Doktori Iskola doktori [at] drhe [dot] hu e-mail címén.
 

Felvételi vizsga: 2019. szeptember 6.

További információk a Doktori Iskola felvételi oldalán.


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

DR. TOKICS IMRE
az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tanszékének
tanszékvezető főiskolai tanára

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2019. június 28-án 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenci Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra    A Tutanhamon sírjában fellelt boroskorsók érdekessége
12.00 óra    Wine in the Old Testament: God’s Gift and Blessing

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


 

MEGHÍVÓ

 

CZEGLÉDI PÉTER PÁL református lelkipásztor, volt doktoranduszunk
Egy elveszett ruha nyomában.
A főpapi ruha kritikai vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében
címen
egyetemünkre a bibliai teológia és vallástörténet tárgykörében benyújtott doktori dolgozatának előzetes munkahelyi vitájára
2019. április 8-án, hétfőn 14.00-kor kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori üléstermében.
Erre az alkalomra a Doktori Iskola valamennyi oktatóját, a Doktori Iskola doktoranduszait,
a téma elismert hazai szakértőit és a kedves érdeklődőket
tisztelettel meghívom.

A munkahelyi vitában a meghívott oktatók és a PhD fokozattal rendelkező résztvevők tehetnek fel kérdéseket.
A dolgozat megtekinthető a DRHE  Doktori Iskolájában.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

STEINER JÓZSEF
doktorjelölt

A missziói elmélettől a gyakorlatig.
A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom missziológiai elemzése és
magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2018. december 4., kedd délután 14 óra
Helye: Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

Opponensek:
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter (SRTA)

Tagok:         
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kovács Ábrahám (DRHE)
Dr. Kókai Nagy Viktor (DRHE)
Dr. Bereczki Lajos (BTA)

                    
A disputa tételei a itt olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke 


Székely József Ph.D disszertációjának nyilvános védése és disputája


Retkes Attila Ph.D disszertációjának nyilvános védése és disputája


Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának vezetője, valamint a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke a BBTE tiszteletbeli doktora lesz.
A tiszteletbeli cím ünnepi átadására a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Központi Épületének, (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1.) Aula Magna termében kerül sor, 2017. október 26-án, 11:30-tól.
Laudál: Dr. Lukács Olga dékán.

 

További információ az egyetem honlapján.