Szakmai beszámolók

Szakmai beszámoló a „A DRHE Tehetségpont hálózatosodása” című tehetséggondozó programról

(Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-19-0002)

 

A 2019/2020-as akadémiai év tehetséggondozó programjának megvalósításához az egyetemi belső forrásokon túl ezúttal is hathatós agyagi segítséget nyújtott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából egyetemünk 1.285.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a tanév során.

A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) – egyezően az egyetem intézményfejlesztési tervével – olyan programot állított össze „A DRHE Tehetségpont hálózatosodása” című pályázati anyagban, mely nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy az egyetemi tehetséggondozás középtávú terveit megalapozzuk. A pályázatunk „A” komponense a TDK-tevékenységet folytató, vagy abba bekapcsolódni kívánó hallgatókat célozta meg, a „B” komponens pedig a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziummal való kooperációra irányult.

A program lebonyolításáért a DRHE TDT felelt. Ahogyan sok más tanéves terv, a pályázat eredeti munkaterve is csak részben teljesült a járványhelyzet miatt, nehezítette a program megvalósítását az is, hogy a pályázat eredményéről az első szemeszter szorgalmi időszakának végén értesültünk.

Programunk nyár végi hazai és nemzetközi konferenciákkal indult, melyekre hallgatókat delegálhattunk. A Doktorok Kollégiuma (Debrecen, 2019. augusztus 26–27.) és a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia (Szeged, 2019. augusztus 26–28.) szakmai-tudományos programján vehetett részt Kiss Kendi Dávid, Vígh Eszter, Vígh Tamás és Koi Eszter.

Tehetségpontként intézményünk 2016-óta tudatosan törekszik arra, hogy a korai tehetség-felismerést pedagógiai és pszichológiai mérésekkel előmozdítsa. Pinczésné dr. Palásthy Ildikónak, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék vezetőjének szakmai irányítása mellett az őszi félév kezdetén két mérést végeztünk el az I. évfolyamos hallgatók között (2019. szeptember 10. és 24.). Elsőként a Raven-teszttel szűrtük a kiemelkedően magas intelligenciával rendelkező hallgatókat, majd közülük a Renzulli-Hartman skála segítségével azonosítottuk a tehetségeket. A 13 legtehetségesebb hallgatóval a TDT kezdeményezte a személyes kapcsolatfelvételt és egy kötetlen toborzó alkalom keretében (2019. október 15-én) tájékoztatást adott a tehetségprogram lehetőségeiről, perspektívájáról. A korábbi méréseknek is köszönhetően a 2019/2020 őszi félévében 10 fő, a tavaszi félévben 15 fő vette fel a „Tudományos Diákköri Konzultáció” c. kurzust, melynek segítségével könnyebben követhető a kutató hallgatók előmenetele.

2019. november 4–6. között egyetemünk két hallgatója (Seres Annamária és Vígh Eszter) részt vehetett egy nemzetközi hermeneutikai kutatási projekt nyitó konferenciáján és workshopján Wittenbergben „Bibelhermeneutik in orthodoxen, reformierten und lutherischen Kontexten” címmel. A szervező Stiftung Leucore meghívására egyetemünk örömmel csatlakozott a projekthez, kihasználva a lehetőséget a tehetséggondozás alkalmaként is. A program jó lehetőséget adott a részt vevő hallgatóknak német szaknyelvi ismereteik alkalmazására, fejlesztésére, valamint nemzetközi szakmai kapcsolatok építésére.

A „Kutatnék, de hogyan?” c. sorozat részeként 2020. február 18-án dr. Kovács Krisztián tartott kutatásmódszertani előadást szakdolgozók és kezdő TDK-zók számára „A témaválasztástól a szakirodalom feldolgozásáig”. A rendezvényen több mint 40 érdeklődő vett részt.

2020. február 25-én a DRHE Tehetségpont együttműködési keretmegállapodást kötött a Kocka Kör Tehetséggondozó Egyesülettel. A kooperációnak már voltak informális előzményei, a keretmegállapodás formalizálja a meglévő együttműködést, és előrelépést jelent a hálózatosodás terén is.

A tavaszi félévben, 2020 februárjától indulhatott az az újfajta kezdeményezés, mely során egyetemünk református középiskolás diákok tehetséggondozásában is részt vállalt. Ehhez a DRK Dóczy Gimnáziuma jelentkezett partnerként. Ez a programelem szintén a DRHE Tehetségpont hálózatosodását segítette elő. Oktatóink, Dr. Vitéz Ferenc és Kőszeghy Attila mentorálása mellett két gimnazista diák vett részt egyetemünk tehetséggondozásában. A program márciusig jelenléti formában, a félév további részében pedig az online térben valósult meg. Homovics Panna a kreatív írás területén, Kovács Karina pedig a nyelvi kompetenciák fejlesztésében kapott mentori segítséget oktatóinktól, továbbá mindketten részt vettek egy kommunikációs konzultáción, illetve felmérésen.

Pályázatunk fő programtevékenysége a XXXV. OTDK-ra felkészítő intézményi TDK-konferencia megszervezése volt. Ez 2020. május 1–18. között rendhagyó módon, virtuálisan zajlott. A konferencia nem válogató versenyként került meghirdetésre, hanem írásbeli kutatási beszámolókat, valamint prezentációkat küldhettek be a hallgatók kettős anonim szakbírálatra. Három teológus (Bartha Eszter, Petkes Piroska és Vígh Eszter), valamint három tanító szakos (Dulavics Dóra, Mátyus Magdolna és Nyakó Lili) hallgató anyagát írásban értékelte és pontozta a TDT tagjaiból felállt zsűri. A pontszámok összesítését és beszámolók rangsorolását követően Nyakó Lili pénzjutalmat kapott munkájáért.

2020. április–május hónapjaiban került megrendezésre a Kocka Kör Tehetséggondozó Egyesület és a DRHE (et al.) közös szervezésében az V. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia, amely a járványhelyzet miatt az online térben valósult meg. Ezen az e-konferencián Mátyus Magdolna és Tóth Lilla hallgatóink prezentáltak.

A pandémia és a tavaszi egyetemlátogatási tilalom miatt a Tehetségnap és a Patmosz-konferencia hagyományos alkalmait el kellett halasztani a következő tanév őszére. A pályázat munkatervének módosításának lehetőségével élve a program a 2020/2021-es tanév őszén, ismét jelenléti formában, de szigorú korlátozások mellett folytatódhatott.

A programunkban terveztünk egy alkalmat, amely a tehetséges diákoknak, a tudományos előmenetel szempontjából elengedhetetlen külföldi tanulmányi ösztöndíjakról szólt volna. Ez a terv oly módon valósult meg 2020. szeptember 30-án, hogy Joseph Won dél-koreai cserediák tartott előadást Dél-Korea kultúrájáról és a partnerintézményről, a Honam University and Theological Seminary-ról, majd dr. Kovács Ábrahám tartott élménybeszámolót a 2014-es koreai vendégtanársága alatt szerzett tapasztalatokról. Az eseményt kötetlen társalgás és koreai ételkostoló zárta. A program október 22-én folytatótdott, amikor dr. Gonda László tartott előadást. 

Az éves Patmosz konferencia 2020 májusára tervezett szokásos alkalma 2020. október 20-án tudott megvalósulni. A járványügyi szabályok betartása mellett, hibrid formában tartott rendezvényre 44 fő regisztrált, összesen 12 előadás hangzott el oktatóktól és diákoktól, köztük 4 graduális hallgatótól. „A lélek születése” c. konferencia az „Ókori keresztyén világ” nemzetközi konferenciasorozat 7. alkalma volt.

2020. december 12-én a tavasszal elmaradt Tehetségnap pótlásaként egy online meetinget szerveztünk az ősszel továbbjutó TDK-zó hallgatóknak, amelye három korábbi díjnyertes OTDK-zó bevonásával virtuális kerekasztalt tartottunk. Dicső Melinda, Földvári Csilla Zsuzsanna és Prém Alexandra a versenytapasztalataikról számoltak be és tanácsokat adtak a prezentálás terén. A velük folytatott moderált beszélgetés a rendezvény utolsó részében fórummá bővült. Az alkalmon dr. Németh Áron TDT-elnök általános tájékoztatót tartott az OTDK nevezés menetéről. Az online meetingen 15 fő vett részt.

A pályázati program ismét lehetővé tette a TDK-szoba működtetését, ahol munkaállomások használata mellett a pályázat által biztosított irodaszerek ingyenes nyomtatást, fénymásolást és spirálozást tettek lehetővé a TDK-zó hallgatóknak. Konferenciákhoz, versenyekhez, tanulmányutakhoz vásároltunk egy táblagépet, melyet a tehetségműhelyünk hallgatói kikölcsönözhetnek. A szakkönyvtár számára megvásároltuk az Encyclopedia of the Bible and its Reception sorozat 11. kötetét.

Pályázati programunkban hallgatói publikációkat is terveztünk. A középiskolás mentoráltjaink közül Homovics Panna néhány írását a Néző Pont (XV. évf., 2020. szeptember) folyóiratban közöltük, valamint 2020 végén jelent meg Peres Imre és Németh Áron szerkesztésében egy oktatói és hallgatói tanulmányokat egyaránt tartalmazó konferenciakötet „Az ókori keresztyén világ (VI.): Eszkatológiai étkezés” címmel (pp. 188, Patmosz Könyvtár 9., Debrecen, DRHE, 2020, ISBN 978-615-5853-33-3).

KÉPGALÉRIA

Dr. Németh Áron, TDT-elnök

   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szakmai beszámoló a „Dies diem docet” című tehetséggondozó programról

(Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-18-0003)

 

A 2018/2019-as akadémiai év tehetséggondozó programjának megvalósításához az egyetemi belső forrásokon túl ezúttal is hathatós agyagi segítséget nyújtott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából egyetemünk 1.050.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a tanév során.

A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) – egyezően az egyetem intézményfejlesztési tervével – olyan programot állított össze a „Dies diem docet” című pályázati anyagban, mely nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy tehetséges hallgatóink minél nagyobb számban jussanak lehetőségekhez szakmai ismereteik fejlesztésére, tehetésük kibontakoztatására. Legfőbb célcsoportunk a TDK-tevékenységet jelenleg is végző hallgatók voltak, és azok a tehetségek, akik az évenkénti tehetségméresen kiemelkedően teljesítettek. Programunk számukra kínált lehetőséget konferencia-tapasztalatok szerzésére, szakmai kapcsolatok kialakítására, módszertani ismeretek szerzésére és TDK-kutatások publikálására. Fő programtevékenységünk a XXXIV. OTDK-ra válogató intézményi TDK-konferencia megszervezése volt.

A program az akadémiai év megkezdése előtt, nyári tudományos konferenciákkal kezdődött, melyekre több tehetséges diákunk is eljuthatott. Először küldhettünk hallgatókat az International Reformed Theological Institute által szervezett nyári egyetemre, melyen 2018. június 3–8 között 4 hallgatóból (Prém Alexandra, Tomucza Renáta, Kovács Patrícia Csorvássy Zsófia Fruzsina) és 2 oktatóból (Dr. Kovács Ábrahám, Dr. Gonda László) álló delegáció vett részt Amszterdamban. A Doktorok Kollégiuma mint a Magyarországi Református Egyház legmagasabb szintű tudományos testülete, évek óta támogatja tehetséges hallgatók bekapcsolódását. A 2018. augusztus 21–22 között Nagykőrösön zajló rendezvényen Dicső Melinda vett részt az Ószövetségi Szekció munkájába bekapcsolódva. A Doktorok Kollégiuma a tudományos munkára készülő TDK-hallgatók számára jó lehetőséget kínál szakmai ismeretek mélyítésére és szakmai kapcsolatok építésére. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián a szokásosnál népesebb hallgatói csoportunk vehetett részt 2018. augusztus 27–29 napokon. A résztvevők egy része alapítványi támogatásból, két fő (Kis Kendi Dávid és Prém Alexandra) pedig pályázati támogatásból jutott el a rangos szegedi konferenciára.

A tanév első heteiben a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék közreműködésével kétfordulós tehetségmérést  végeztünk (2018. szeptember 10. és 18.), a legtehetségesebb 16 hallgatót 2018. október 2-ára egy kötetlen beszélgetésre hívtuk össze, tájékoztatást adva az intézményi tehetséggondozás lehetőségeiről.

Fő programtevékenységünk az intézményi TDK-konferencia volt 2018. november 22-én, mely a XXXIV. OTDK válogató fordulójaként került meghirdetésre. A konferencián 8 hallgató tartott előadást (Kovács Patrícia, Paczári-Pongor Melinda, Simon Tünde, Szarka Edina, Hájas István, Dicső Melinda, Csonka József, Földvári Csilla Zsuzsanna), a zsűri ebből 7 pályamunkát javasolt OTDK-ra. A rendezvény összesen 33 résztvevővel zajlott. A későbbi tavaszi országos fordulókon egy I. díjat (Földvári Csilla Zsuzsanna) és egy különdíjat (Dicső Melinda) hoztak el hallgatóink.

Az őszi szemeszterben tartottuk a „Kutatnék, de hogyan?” című kétblokkos kutatásmódszertani kurzusunk első alkalmát (2018. október 16), amelyen Dr. Oláh Róbert könyvtárhasználati alapismeretekbe vezette be a hallgatóságot, Dr. Kovács Krisztián pedig „A témaválasztástól a szakirodalom feldolgozásáig” címmel tartott előadást. A második blokk a tavaszi félév elején zajlott (2019. március 5.), amikor Ódor Balázs és Szegeczkiné Máthé Éva Edina beszámolói által, valamint egy hallgatói kerekasztal formájában a külföldi tanulmányok fontosságáról kaptak tájékoztatást érdeklődő diákok és kutató hallgatók. A kurzuson összesen 50 fő vett részt.

A tavaszi félév szokásos rendezvénye a Tehetségnap (2019. április 9), melyre idén Sinka Editet, az ÚNK Tehetségfejlesztési Igazgatóságának módszertani alprojekt-vezetőjét hívta meg egyetemünk. „A tehetségazonosítás és tehetséggondozás eszközei – kutatási eredmények és hazai fejlesztések” c. előadására főként tanító szakos hallgatóinkat vártuk, a szakmai programon összesen 112 fő vett részt. A Tehetségnap második részében – intézményi TDK-konferencia keretében – folyamatban lévő kutasairól számolt be 7 tanító szakos hallgató.

A tanév végén került sor az immár hatodik alkalommal megrendezett „Az ókori keresztyén világ” c. konferenciára, mely a DRHE Patmosz – Bibliai Tudományok Kutatóintézete tehetséggondozó tevékenységének kiemelt alkalma. A konferencián (2019. május 5.) 10 előadás hangzott el az „Eszkatológiai étkezés” témakörben, oktatók és hallgatók tolmácsolásában. A rendezvénynek 55 regisztrált résztvevője volt. A kiegészítő tevékenységek között a Patmosz Kutatóintézet tehetséggondozó munkájához kapcsolódóan jelent meg az előző konferencia anyagát tartalmazó tanulmánykötet (Németh Áron /szerk./: Az ókori keresztyén világ /V./: Eszkatológiai antropológia, Debrecen, DRHE Patmosz – Bibliai Tudományok Kutatóintézete, 2019, ISBN 978-615-5853-20-3).

Kiegészítő tevékenységként a TDT a tudásbázis bővítését is vállalta, valamint folytatta a korábbi NTP pályázati támogatásokból megkezdett infrastrukturális fejlesztést. Az egyetemünk főépületében kialakított TDK-szoba számára tonert, irodaszereket és nyomtatópapírt vásároltunk, mely a TDK-dolgozatok megfelelő példányszámú elkészítéséhez, TDK-programok szervezéséhez jelentett elengedhetetlen segítséget. Intézményünk szakkönyvtára egy újabb kötettel gazdagodhatott az Encyclopedia of the Bible and its Reception c. sorozatból (Vol. 10.), a TDK-műhely kézikönyvtára pedig teológiai tárgyú kézikönyvekkel bővült közel 50.000 Ft értékben, melyek az egyetemünk fő profiljába tartozó TDK-kutatásokhoz friss és igényes forrásanyagot biztosítanak.

Tehetséggondozás 2018-2019 - Fotósorozat

 

Dr. Németh Áron, TDT-elnök

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szakmai beszámoló a „Kutatásmódszertani kurzus és intézményi TDK-konferencia a DRHE-n” című tehetséggondozó programról
(Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-17-0061)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából Egyetemünk 900.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a 2017/2018-as tanév tehetséggondozó programjának megvalósításához. A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) állította össze azt a munkatervet, mely elsősorban az intézményi TDK-aktivitás fokozását, a kutató hallgatók tudományos fejlődésének előmozdítását tartotta szem előtt. A kitűzött cél elérése érdekében a DRHE TDT fő programtevékenységként TDK-konferenciát rendezett, kiegészítő tevékenységként pedig kutatásmódszertani kurzust szervezett, valamint konferencia-tapasztalatokhoz és publikálási lehetőséghez juttatta Egyetemünk legtehetségesebb hallgatóit, továbbá fejlesztette a TDK-zó hallgatók számára kialakított helyiség infrastruktúráját.

Időrendben az első programtevékenységek nyáron zajlottak, amikor szakmai-tudományos konferenciákon vehettek részt hallgatóink. A Doktorok Kollégiuma mint a Magyarországi Református Egyház legmagasabb szintű tudományos testülete, évek óta támogatja tehetséges hallgatók bekapcsolódását. A 2017. július 9–12 között Debrecenben zajló rendezvényen két hallgatónk (Dicső Melinda és Csorvássy Zsófia Fruzsina) vett részt. A reformáció jubileumi évében tartott konferencián hazai és külföldi szakemberek előadásait hallgathatták meg diákjaink, mely során nemcsak szakmai ismereteik mélyülhettek, de kapcsolatrendszerük is épülhetett. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2017. augusztus 28–30 között tartott tudományos ülésén Dajka Zsanett vett részt.

Az őszi szemeszterben három blokkban tartottunk kutatásmódszertani kurzust „Kutatnék, de hogyan?” címmel. Az első alkalommal (2017. október 20.) Dr. Kovács Krisztián adott elő „Az érdeklődéstől a szakirodalom feldolgozásáig” címmel kb. 50 résztvevő számára, ehhez kapcsolódott Dr. Oláh Róbert és Dr. Lupkovicsné dr. Major Edit ismertetője tudományos könyvtárhasználat témakörben. A második blokk (2017. november 17.) hermeneutikai kérdésekkel foglalkozott Dr. Kókai Nagy Viktor vezetésével, majd a harmadik blokkban (2017. december 1.) a TDK munka távlati perspektívájáról tartott előadást, ill. tájékoztatót Tóth Tibor és Dr. Hodossy-Takács Előd. Utóbbi két blokkon 20–30 fő vett részt.

A tavaszi szemeszterben valósult meg programunk fő tevékenysége: a 2018. április 24-én tartott Tehetségnap és intézményi TDK-konferencia. A délelőtt folyamán a TDK-konferencia keretében 16 hallgató mutatta be tudományos kutatásának célkitűzéseit és eddigi részeredményeit. A színvonalas kutatási beszámolók két helyszínen, egy „Biblikus ” valamint egy „Pedagógia és rendszeres teológia” szekcióban hangzottak el. A bibliai tudományok területén Bohus Csaba, Dicső Melinda, Gáspár Dániel (vendéghallgató SJE, Komarno), Hájas István, Kiss Eszter, Kiss Ingrid Csenge, Kovács Patrícia, Oláh Anna és Simon Mátyás folyatat TDK-kutatást, rendszeres teológia területén Pongor Melinda és Zágonyi Markó Tamás, pedagógia tárgykörben pedig Földvári Csilla Zsuzsanna, Guba Tímea, Simon Tünde, Varga Eszter és Veres Fanni végez TDK-munkát. A bemutatott kutatási anyagokra a TDT tagjai és jelenlévő oktatók reflektáltak. A délelőtti programon 43 fő jelent meg, az előadók mellett a témavezetők, továbbá érdeklődő oktatók és hallgatók vettek részt. A közös ebédet követően Dr. Kádár Annamária „Az én mesém. Az élettörténeti narratíva szerepe az önbecsülés és küzdőképesség megalapozásában” című pedagógiai előadását hallgathatták meg a Tehetségnap résztvevői a Kollégium Dísztermében.

A tanév végén került sor az immár ötödik alkalommal megrendezett „Az ókori keresztyén világ” c. konferenciára, mely a DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet tehetséggondozó tevékenységének kiemelt alkalma. A konferencián (2018. május 3.) 15 előadás hangzott el „Eszkatológiai antropológia” témakörben, oktatók, doktoranduszok és graduális hallgatók tolmácsolásában. A rendezvényen közel 60 fő vett részt. A kiegészítő tevékenységek között a Patmosz Kutatócsoport tehetséggondozó munkájához kapcsolódóan jelent meg az előző konferencia anyagát tartalmazó tanulmánykötet (Peres Imre – Németh Áron /szerk./: Az ókori keresztyén világ /IV./: Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága, Patmosz Könyvtár 6, Debrecen, DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 2018, pp. 164, ISBN 978-615-5853-06-7).

Kiegészítő tevékenységként a TDT a tudásbázis bővítését is vállalta, valamint folytatta az NTP 2015-ös és NTP 2016-os pályázati támogatásából megkezdett infrastrukturális fejlesztést. Az egyetemünk főépületében kialakított TDK-szoba számára egy vágógépet, tonereket, nyomtatópapírt vásároltunk, mely a TDK-dolgozatok megfelelő példányszámú elkészítéséhez, TDK-programok szervezéséhez jelent elengedhetetlen segítséget. Intézményünk szakkönyvtára újabb két kötettel gazdagodhatott az Encyclopedia of the Bible and its Reception c. sorozatból (Vol. 8. és 9.). A tanév során beszerzett kötetek fontos forrásanyagot biztosítanak a mindenkori a TDK-zó hallgatóin kutatásai számára.

Dr. Németh Áron, TDT-elnök

KÉPGALÉRIA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Szakmai beszámoló Teológia, pedagógia és képzőművészet a református tudományművelésben (Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-16-0055)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából Egyetemünk 905.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a 2016/2017-es tanév tehetséggondozó programjának megvalósításához. A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) állította össze azt a munkatervet, mely elsősorban az intézményi TDK-aktivitás fokozását, a kutató hallgatók tudományos fejlődésének előmozdítását tartotta szem előtt. A kitűzött cél elérése érdekében a DRHE TDT konferencia-tapasztalatokhoz és publikálási lehetőséghez juttatta Egyetemünk legtehetségesebb hallgatóit, valamint fejlesztette a TDK-zó hallgatók számára kialakított helyiség infrastruktúráját.
A programban vállalt fő programtevékenység az intézményi TDK-konferencia volt, mely a XXXIII. OTDK válogató versenyeként került megrendezésre a 2016. november 17-én. A hallgatói prezentációk két szekcióban hangzottak el, mindkét helyszínen szakmai zsűri értékelte az előadásokat. A Teológiai Szekcióban öt hallgató érdemelte ki az országos versenyre való továbbjutást: Damásdi Péter, Dicső Melinda, Erbach Viola, Kis Kendi Dávid és Simon Mátyás. A Pedagógiai Szekció versenyén négy indulóból három tanító szakos hallgató kvalifikálta magát az OTDK-ra: Apostol Anna, Bézi Orsolya és Kertész Enikő. A verseny és az eredményhirdetés izgalmai után állófogadással zárult a rendezvény.
Fő programtevékenységünk rövidtávú eredményeként könyvelhettük el TDK-zó hallgatóink országos sikereit. Az intézményi TDK-konferencia után több hallgatónk részt vett a szegedi Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencián 2017. február 23–24. között. A versenyen Prém Alexandra I. díjat nyert, Dicső Melinda szintén I. helyezést ért el, Simon Mátyás II. helyezett lett, Damásdi Péter pedig különdíjban részesült. Helyezést elért hallgatóink egyúttal publikációs lehetőséghez is jutottak a szervezők jóvoltából. A tanév során lezajlottak a XXXIII. OTDK országos szekcióinak versenyprogramjai is, ahol végül hét hallgatónk mutatta be pályamunkáját három szekcióban. Közülük többen díjazottak is lettek: Bézi Orsolya a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában publikációs különdíjat nyert, a Társadalomtudományi Szekcióban Prém Alexandra II. helyezést, Erbach Viola szintén II. helyezést ért el, Dicső Melinda pedig különdíjjal tért haza. Az OTDK nevezéstől elállva a XX. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia versenyén mutatta be végül pályamunkáját Kis Kendi Dávid, aki szakosztályában II. helyezést ért el.
TDK-zó hallgatóink munkájának kézzelfogható eredménye az a folyóiratszám, melyben több tehetséges hallgatónk is publikálási lehetőséget kapott. Intézményünk tudományos szakfolyóirata, a STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 2016/2-es száma két terjedelmesebb hallgatói tanulmányt közölt (Damásdi Dénes, Prém Alexandra), valamint további hat hallgató rövid kutatási összefoglalóját adta közre (Damásdi Péter, Berdéné Hákli Annamária, Dicső Melinda, Erbach Viola, Kis Kendi Dávid, Simon Mátyás).
 
A kiegészítő tevékenységek közül a legkorábbi a Magyarországi Református Egyház legmagasabb szintű tudományos fórumának munkájába engedett bepillantást két TDK-zó hallgató számára. A Doktorok Kollégiuma budapesti szekcióülésein 2016. augusztus 28–30 között Dicső Melinda és Prém Alexandra vehetett részt pályázati támogatással. A hallgatók részvétele nemcsak szakmai ismeretük elmélyítését, de szakmai kapcsolatrendszerük építését is szolgálta.
A TDT a tanév során két olyan házi konferenciát szervezett még kiegészítő programtevékenységként, melyen meghívott külső szakemberek előadásait volt lehetőség meghallgatni, valamint kötetlen műhelybeszélgetésen részt venni.
A két házi konferencia közül az első „Kép és Biblia” címmel került megszervezésre 2017. február 17-én. A rendezvény a Szalay Lajos biblikus grafikáit bemutató debreceni kiállításhoz kapcsolódott, mely a MODEM-ben volt megtekinthető február végéig. A konferencián közel harminc fő vett részt, köztük egyetemünk hallgatói, oktatói, lelkipásztorok, valamint érdeklődők. Öt előadás hangzott el két blokkban, délelőtt Dr. Németh Áron (DRHE) bibliai-teológiai nézőpontból, Kosinsky Richárd (KOGART) pedig művészettörténészként értékelte Szalay művészetét. A közös ebédet követő délutáni blokkot Dr. Vitéz Ferenc (DRHE) előadása nyitotta, melyben Szalay angyalábrázolásairól értekezett, majd Dr. Békési Sándor (KRE HTK) „grafikus-teológus” szólt a vonal felelősségéről. A konferenciát az esemény főszervezőjének, Dr. Kókai Nagy Viktornak (DRHE) a prezentációja zárta. Az előadásokhoz kapcsolódó hallgatói kérdések és hozzászólások mentén intenzív diszkusszió is kibontakozhatott az egyes témák körül. A konferenciát megtisztelte Szalay Lajos unokahúga is, akinek személyes hangvételű hozzászólásai különösen is meggazdagították a rendezvényt. Zárásként a résztvevők közösen átvonultak a MODEM-be és megtekintették a Szalay-kiállítást, kötetlen formában továbbgondolva és kiértékelve a hallottakat.
A másik házi szervezésű konferencia az évenként szokásos intézményi Tehetségnap volt, melynek célja a tudományos munka iránti érdeklődés felkeltése, a TDK-tevékenység perspektíváinak felmutatása. A Tehetségnap 2017. április 27-én zajlott, melyre két vendégelőadót hívtak meg a szervezők: Bakonyiné dr. Kovács Bea tantárgypedagógiai, Dr. Németh Dávid pedig valláspedagógiai előadást tartott egyetemünk érdeklődő hallgatói számára. A plenáris előadásokat követően közös ebéd, majd műhelybeszélgetés következett. A kötetlen és mindenki számára nyitott beszélgetés során a tudományos diákköri munka lehetőségeiről esett szó, ezen belül pedig tehetséges hallgatóink saját TDK-kutatásaikról, és különböző versenytapasztalataikról számoltak be.
Kiegészítő tevékenységként a TDT a tudásbázis bővítését vállalta, valamint folytatta az NTP 2015-ös pályázati támogatásából megkezdett infrastrukturális fejlesztést. Az egyetemünk főépületében kialakított TDK-szoba kézikönyvtára több hasznos kötettel bővült a pályázati támogatás révén, intézményünk szakkönyvtárába pedig újabb két kötet kerülhetett a nívós Encyclopedia of the Bible and its Reception sorozatból (Vol. 3. és 7.). A tanév során beszerzett kézikönyvek, lexikonok, szótárak alapvető segítséget jelentenek a mindenkori a TDK-zó hallgatóink számára kutatási munkájuk végzéséhez. A TDK-szoba egy spirálozóval, tonerekkel, nyomtatópapírral, irodaszerekkel és egy 3TB-os külső winchesterrel gazdagodott, mely materiális segítséget jelent a TDK-dolgozatok megfelelő példányszámú elkészítéséhez.
 
Dr. Németh Áron, TDT-elnök

Galéria