Idegen Nyelvi Tanszék

Az Idegen Nyelvi Tanszék az angol és német nyelv oktatásával az egyetem összes szakján biztosítja a hallgatók idegen nyelvi képzését. A tanszék az alapképzés részeként hat-hat tanulmányi féléven át pedagógiai szaknyelvet oktat 12 kredit értékben a tanító szakon, míg hitéleti szakokon teológiai szaknyelvet és szakfordítást 12 kredit értékben.

Tanító szakon a műveltségterületi képzésben a tanszék 23-23 kredit értékben két műveltségterületi képzést kínál. Az angol és a német műveltségterület tárgyai: angol/német nyelvtan, angol/német írásbeliség, az angol/német tanítás módszertana, angol/német gyermekirodalom és angol/német kultúraismeret. A hallgatók képzésében különös hangsúlyt kap a módszertani képzés és az általános iskolai tanítási gyakorlat. Az angol/német műveltségterületen végzett tanítók diplomájuk birtokában az általános iskola 1-6. osztályában taníthatják az angol/német nyelvet, valamint diplomájuk az államilag akkreditált felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

Az Idegen Nyelvi Tanszék szakmai kapcsolatokat ápol dán, finn, holland, horvát, ír, lett, német, osztrák, portugál és román partnerintézményekkel, rendszeresen küld és fogad vendégoktatókat és vendégdiákokat.

Az Idegen Nyelvi Tanszék oktatói saját kutatási területeiken (irodalom- és kultúratudomány, nyelvtudomány, az angol és német tanítás módszertana, neveléstudomány és humán antropológia, német történelem, sajtótörténet) rendszeresen publikálnak, és végeznek tehetséggondozást, hallgatóikat a tudományos diákköri munkában támogatják. A tanszék évente megrendezi az idegen nyelvi kiejtési versenyt.

Dr. Csillag Andrea
tanszékvezető, főiskolai docens

csillag [dot] andrea [at] drhe [dot] hu Emelet/Szoba: I/133 Telefon mellék: 18503

További munkatársai: Dr. Eged Alice főiskolai docens, Dr. habil Gaál-Szabó Péter főiskolai tanár, Dr. Ittzés Gábor egyetemi docens, Szirmai Erika nyelvtanár