A Doktori Tanács tagjai

Elnök

Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető

Belső tagok

Dr. Baráth Béla Levente egyetemi docens, rektor
Dr. Bodó Sára Anna egyetemi docens, általános rektorhelyettes, tanszékvezető
Dr. Fekete Károly egyetemi tanár
Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi tanár, intézetvezető
Dr. Kustár Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Peres Imre ergyetemi tanár, tanszékvezető
Mikó-Prém Alexandra DÖK elnök (delegált tag)

Külső tagok

Dr. A. Molnár ferenc professor emeritus, MTA doktora
Dr. Imre Mihály professor emeritus, MTA doktora
Kooptált külső tagok:
Dr. Gaál Botond  ny. egyetemi tanár
Dr. Bölcskei Gusztáv  egyetemi tanár