Hírek

FELVÉTELI A DOKTORI ISKOLÁBA

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2020/2021. tanévre nappali és levelező tagozatra.

A jelentkezés határideje: 2020. április 30.
A jelentkezés beadása csak elektronikusan: a doktori [at] drhe [dot] hu e-mail címre.

Figyelem! 
A vészhelyzetre való tekintettel, kizárólag elektronikus formában kérjük benyújtani a jelentkezési lapot és minden szükséges mellékletet.
Az eredeti dokumentumokat a felvételi vizsga napján, de legkésőbb a beiratkozás előtt szükséges leadni a Doktori Iskolában.

A jelentkezéssel kapcsolatos további tudnivalók: https://www.drhe.hu/hu/content/felveteli-informaciok

Felvételi vizsga: 2020. június 10.

A Doktori Iskola felvételi vizsgáját az Egyetem 2020. június 10-én megtartja úgy, hogy a felvételi követelmény teljesítése céljából a jelentkezők az Egyetem épületébe beléphetnek, az Egyetemnek pedig biztosítania kell, hogy egy teremben egyidejűleg legfeljebb 5 személy tartózkodjon, a követelmény teljesítése a jelentkező és más személyek között személyes érintkezést ne igényeljen, a legalább 1,5 méteres távolság pedig végig biztosított legyen.

 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

DÉZSI CSABA
református lelkipásztor, doktorjelölt

Jézus feltámadásának hagyományozása
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. február 4., kedd délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök: Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Opponensek: Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                       Dr. Adrjáni Zoltán (KPTI)
Tagok:  Dr. Peres Imre (DRHE)
            Dr. Fekete Károly (DRHE)
            Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
            Dr. Bácskai Károly (EHE)
                    
A disputa tételei a mellékelt íven olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

PAPP C. ZSOLT
református lelkipásztor, doktorjelölt

Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei
az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2020. február 3., hétfő délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök: Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
Opponensek: Dr. Kovács Ábrahám (DRHE)
                       Dr. Visky S. Béla (KPTI)
Tagok:  Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
            Dr. Pásztori-Kupán István (KPTI)
            Dr. Peres Imre (DRHE)
            Dr. Fekete Károly (DRHE)
            Dr. Orosz Gábor Viktor (EHE)
            Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
                    
A disputa tételei a mellékelt íven olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

MÁTHÉ-FARKAS ZOLTÁN
református lelkipásztor, doktorjelölt

A PERMETAFORA-MODELL ALKALMAZÁSA AZ ÓSZÖVETSÉGI EXEGÉZISBEN.
Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2019. december 20., péntek délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:   Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Opponensek:  Dr. Németh Áron (DRHE)
                       Dr. Balla Ibolya (PRTA)
Tagok:  Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
            Dr. Bodó Sára (DRHE)
            Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
            Dr. Balogh Csaba (KPTI)
                    
A disputa meghívó itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

DR. PECSUK OTTÓ
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékének adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2019. november 12-én 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenci Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra    Keresztelő János jelentősége az újszövetségi bibliai teológiában
12.00 óra    Paul’s Use of the Old Testament in Romans and the Purpose of the Epistle (Pál Ószövetség-használata a Római levélben és a levél megírásának oka)

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

PÓTOR JÁNOS
református lelkipásztor, doktorjelölt

A jeruzsálemi szeretetközösség

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2019. november 18., hétfő délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:              Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Opponensek:    Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
                       Dr. Balla Péter (KRE)
Tagok:             Dr. Peres Imre (DRHE)
                       Dr. Fekete Károly (DRHE)
                       Dr. Baráth Béla (DRHE)
                       Dr. Visky S. Béla (KPTI)
                    
A disputa hirdetménye itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

HOTORÁN GÁBOR
református lelkipásztor, doktorjelölt

Török István, az igeteológus
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2019. november 19., kedd délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:
Elnök:              Dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE)
Opponensek:    Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
                       Dr. Németh Tamás (PRTA)
Tagok:              Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
                       Dr. Gonda László (DRHE)
                       Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
                       Dr. Visky S. Béla (KPTI)
                    
A disputa hirdetménye itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


FEHÍVÁS

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája pótfelvételt hirdet a 2019/2020. tanévre nappali és levelező tagozatra.

A jelentkezés határideje: 2019. augusztus 21.
DRHE Doktori Iskola, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

 

A meghirdetett doktori témák megtekinthetők a DI honlapján  illetve a doktori.hu oldalon.
További tudnivalók a DRHE Doktori Szabályzatában megtalálhatók illetve érdeklődni lehet a Doktori Iskola doktori [at] drhe [dot] hu e-mail címén.
 

Felvételi vizsga: 2019. szeptember 6.

További információk a Doktori Iskola felvételi oldalán.


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

DR. TOKICS IMRE
az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tanszékének
tanszékvezető főiskolai tanára

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2019. június 28-án 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenci Molnár Albert termében (Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra    A Tutanhamon sírjában fellelt boroskorsók érdekessége
12.00 óra    Wine in the Old Testament: God’s Gift and Blessing

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke


 

MEGHÍVÓ

 

CZEGLÉDI PÉTER PÁL református lelkipásztor, volt doktoranduszunk
Egy elveszett ruha nyomában.
A főpapi ruha kritikai vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében
címen
egyetemünkre a bibliai teológia és vallástörténet tárgykörében benyújtott doktori dolgozatának előzetes munkahelyi vitájára
2019. április 8-án, hétfőn 14.00-kor kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori üléstermében.
Erre az alkalomra a Doktori Iskola valamennyi oktatóját, a Doktori Iskola doktoranduszait,
a téma elismert hazai szakértőit és a kedves érdeklődőket
tisztelettel meghívom.

A munkahelyi vitában a meghívott oktatók és a PhD fokozattal rendelkező résztvevők tehetnek fel kérdéseket.
A dolgozat megtekinthető a DRHE  Doktori Iskolájában.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

STEINER JÓZSEF
doktorjelölt

A missziói elmélettől a gyakorlatig.
A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom missziológiai elemzése és
magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2018. december 4., kedd délután 14 óra
Helye: Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

Opponensek:
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter (SRTA)

Tagok:         
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kovács Ábrahám (DRHE)
Dr. Kókai Nagy Viktor (DRHE)
Dr. Bereczki Lajos (BTA)

                    
A disputa tételei a itt olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke 


Székely József Ph.D disszertációjának nyilvános védése és disputája


Retkes Attila Ph.D disszertációjának nyilvános védése és disputája


Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának vezetője, valamint a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke a BBTE tiszteletbeli doktora lesz.
A tiszteletbeli cím ünnepi átadására a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Központi Épületének, (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1.) Aula Magna termében kerül sor, 2017. október 26-án, 11:30-tól.
Laudál: Dr. Lukács Olga dékán.

 

További információ az egyetem honlapján.