Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék

Esetünkben a tudatos művészeti, kreatív útkeresés és megoldáskeresés hangsúlyos tényező, miközben nálunk megismerhetőek a régi hagyományos, illetve az újabb kortárs műalkotások, és az azokban rejlő művészet-pedagógiát is érintő lényegi kérdések és azok társadalmi hatásai. Ezeket a tapasztalatokat egyéni és kollektív, jórészt gyakorlati feladatokban, kísérletekben kamatoztatjuk, a klasszikus rajzoláson és festészeten át a kreatív tárgykészítésig, de az alkalmazott művészeti gyakorlat újabb, a XXI. század pedagógiájába már integrált, elektronikus-digitális technikákhoz köthető lehetőségek alkalmazását is szeretnénk tudatosítani. Másrészt, többféle megközelítéssel rálátást nyújtunk a művészet történetére, foglalkozunk a vizuális kommunikáció problematikájával, a köznapi vizualitás és a vizuális művészetek befogadása közötti kölcsönhatással, ezek hatásmechanizmusával, és a gyermeki ábrázolás fejlődésével, ideértve a gyermekrajz elemzések gyakorlatát.

Az alapképzés tanszékünkön öt féléven keresztül folyamatos. Az első három félévben alapszintű rajzolás-festés-grafika stúdiumok, a negyedik ötödik félévben pedig a rajztanítás módszertanának ismeretei jelentik a tananyagot. Az ötödik félév végén kollokviummal zárul az alapszintű képzés, amely szintetizálja az előző félévek elméleti és gyakorlati ismereteit.

A rajz műveltségterület választható tantárgycsoport, amely négy féléves képzést jelent. Emelt szintű rajzolási-festési stúdiumok, kreativitást fejlesztő programok mellett a rajz tanításának úgyszintén magasabb szintű elméleti és gyakorlati megalapozása a cél. A műveltségterületi képzés során a képzésben résztvevők, kollokviumok és szigorlat révén adnak számot tudásukról. Az így megszerzett diploma képesítést ad a rajz tantárgy tanítására az ötödik és hatodik osztályban is.

Dr. Erdődy József Attila
tanszékvezető, főiskolai docens

erdodi [dot] jozsef [at] drhe [dot] hu Emelet/Szoba: I/126 Telefon mellék: 18525

További munkatárs: Imreh Sándor tanársegéd.