Matematika és Informatika Tanszék

A tanszék fő feladata a tanító alapképzési szak matematikai és informatikai tárgyainak oktatása. A matematikai és informatikai képzés célja, hogy a tárgyak követelményeinek teljesítésével a hallgatók az elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak legyenek az iskola 1-4. osztályában a matematika és informatika, a megfelelő műveltségi terület elvégzése után pedig az iskola 1-6. osztályában a választott (informatika vagy matematika) műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, valamint a matematika és informatika vonatkozásában megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek a tanítási órán kívüli oktatási-nevelési feladatok ellátására, és önálló továbbtanulással és/vagy szervezett továbbképzések segítségével képesek legyenek megszerzett szakmai készségeik fejlesztésére, és új szakmai kompetenciák elsajátítására. A szűkebb értelemben vett szakmai kompetenciák megszerzése mellett kiemelt képzési cél, hogy a hallgatók megszerezzék az információs és kommunikációs technika iskolai használatához szükséges legfontosabb eljárásokat, tudnivalókat.

A tanszék kutatási témái: a számítógépes nyelvészet, különös tekintettel a hipertext (elsősorban szövegtani, kognitív nyelvészeti és megismerés-tudományi) alkalmazására, valamint a konkordanciák szerepe irodalmi szövegek értelmezésében. Kutatásokat végzünk a matematikadidaktika (e-learning, video-learning) és a statisztikai és adatbányászati elemzések tárgykörében.

Együttműködünk kutatóműhelyekkel, elsősorban a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi és Informatika Karaival.

Dr. habil Boda István
tanszékvezető, főiskolai tanár

boda [dot] istvan [at] drhe [dot] hu Emelet/Szoba: I/022 Telefon mellék: 18571

További munkatárs: Dr. T. Nagy László adjunktus,  Kovács Beatrix tanársegéd