Doktori Iskola Hallgatói

Hallgatók

Név Képzés kezdete Témavezetők Kutatási téma Abszolutórium Doktorjelölt Sikeres védés
Adorjáni Zoltán 2000.02.20 Marjovszky Tibor A Therapeuták kontemplatív kegyessége 2004.05.28   2005.07.02
Arany Barbara 2003.09.01 Kustár Zoltán Jónás könyvének fordítása és szövegkritikája 2006.09.10 2008.09.01  
Árvavölgyi Béla 2009.09.01 Fazakas Sándor Karl Barth hatásai a magyar református ekkléziológiára 2013.02.14 2015.10.01  
Bacsó Benjámin 2013.09.09 Baráth Béla Levente Fordulatok a kisegyházak XX. századi történetében 2016.09.20    
Balla Péter 2015.09.01. Fazakas Sándor Az exegézis szerepe Kálvin teológiai és etika rendszerének kialakulásában      
Balázsné Kiss Csilla 2009.09.01 Bodó Sára A tisztelet értelmezése és jelentősége napjaink keresztyén gyülekeztében (különös tekintettel a katechézisre) 2012.09.10    
Baráth Béla Levente 1999.02.25 Dr. Hörcsik Richárd Baltazár Dezső püspöki tevékenysége 2002.03.29   2004.02.20
Barnóczki Anita 2011.09.01 Bodó Sára Romák a református hitoktatásban 2015.02.16 2015.11.10 2016.05.18
Bartha Ádám Attila 2007.09.01 Fazakas Sándor Egészségügyi ellátó rendszerek keresztyén etikai értékelése 2013.10.02    
Batizán Attila 2010.09.01 Gonda László Az egyház mint diaszpóra. A diaszpóra-egzisztencia ekkléziológiai összefüggései és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai 2014.06.30    
Boros Melinda 2002.09.01 Marjovszky Tibor József-történetek magyarázata a rabbinikus irodalomban 2005.06.22 2007.06.11 2008.03.06
Borsi Attila 2001.09.01 Gaál Botond Megigazulás és a megigazult ember: válasz a posztmodern kihívásra 2004.09.20 2006.09.20 2009.02.12
Bölcsföldi András 2012.09.01 Fekete Károly Az irodalom hatása és használhatósága a prédikációban és a lelkészi munkában 2016.02.26.    
Buzás Dénes 2002.09.01 Marjovszky Tibor Bibliai Teológia      
Czagány Gábor 2007.09.01 Gaál Sándor Az úrvacsora szerepe a református gyülekezetépítésben a globalizáció kihívásai között - különös tekintettel az egyetemista közösségekre 2010.09.01   2012.02.24
Czeglédi Péter Pál 2012.09.01 Hodossy-Takács Előd Démonok az Ószövetségben 2015.09.03    
Csoma Judit 2003.09.01 Bodó Sára Félelem és bizalom 2006.12.15 2009.09.01 2012.05.21
Csordás Dóra 2002.09.01 Bodó Sára A humanisztikus pszichológia      
Dézsi Csaba 2011.09.01 Peres Imre Jézus feltámadásának hagyományozása 2016.02.26.    
Egeresi Gábor 2015.09.01. Baráth Béla Warga Lajos élete és munkássága      
Fazakas László 2009.09.01 Fekete Károly Felnőttképzés a gyülekezetben      
Fehér Norbert 2000.09.08 Marjovszky Tibor 1. Mózes 6,1-4 története 2005.02.20    
Ferenczi Gábor 2009.09.01 Fazakas Sándor A történelmi egyházak szociális tevékenysége és társadalmi (szociális) tanítása      
Fodor János 2005.09.01 Bodó Sára        
Fodor-Csipes Anikó 2009.09.01 Hodossy-Takács Előd Kontextus és applikáció a bibliai teológiában      
Gaál Sándor 1999.09.10 Dr. Bölcskei Gusztáv Victor János egyházépítő szolgálata 2005.04.05   2005.05.31
Hanula Gergely 2001.09.01 (Lenkeyné Semsey Klára), Marjovszky Tibor Aranyszájú Szent János homíliái 2004.10.29 2006.10.29 2009.01.13
Harsányi Béla 2014.09.01 Baráth Béla Levente A Kárpátaljai Református Egyházkerület szervezetének és törvényhozásának alakulása      
Hecker Róbert 2004.09.01 Hézser Gábor Kustár Zoltán Motiváció és vízió 2007.09.10 2009.02.17 2009.06.08
Hegyi Péter 2007.09.01 Bodó Sára A keresztyén idősellátás kihívásai, aktuális kérdései és lehetőségei - egy longitudinális kutatás tükrében      
Hodossi Sándor 2003.09.01 Bodó Sára A felnőttkatechézis református modelljei Magyarországon 2006.02.24   2008.06.10
Horsai Ede 2002.09.01 Bodó Sára Az erkölcs taníthatósága 2008.02.10 2010.02.10  
Hotorán Gábor 2005.09.01 Gaál Botond Dr. Török István professzor teológia életműve 2009.11.01    
Iszlai Endre 2005.09.01 Fazakas Sándor Evangélium és kultúra 2010.09.10    
Jenei Péter 2009.09.01 Hodossy-Takács Előd "Az Úr őrzi a jövevényeket..." - Az idegen és a jövevény az ókorban és a 21. században 2012.09.10 2013.02.05 2014.11.25
Jeneiné Hurja Bettina 2015.09.01. Hodossy-Takács Előd Királynők és királynék az ókori Izráelben      
Kádár Ferenc 2001.09.01 Fekete Károly Ekkléziasztika 2006.01.30   2007.02.15
Kánya Endre 2001.09.26 Kustár Zoltán Isten igazságosságának kérdése az Ószövetségben 2007.09.30 2009.09.01  
Kasza Ida 2007.09.01 Bodó Sára        
Kis Klára 2009.09.01 Bodó Sára Iskola és agresszió 2012.09.10    
Kis Médea 2001.09.01 Fekete Károly Református gyülekezeti éneklés istentiszteleti szerepe és lelkigondozói lehetőségei 2004.10.21   2007.02.15
Kóczián Viktória 2010.09.01 Marjovszky Tibor A Bahir könyve, mint a korai rabbinikus teológia dokumentuma 2013.11.01    
Kocsev Miklós 1999.09.10 Fekete Károly Holland református gyakorlati teológia     2003.02.13
Kocsis Áron 2010.09.01 Fazakas Sándor Református identitás ekkléziológiai és vallásszociológiai kutatása 2013.10.02    
Kodácsy Tamás 2000.02.22 Gaál Botond Isten végtelensége 2004.04.22   2007.02.08
Kolumbán Vilmos József 2000.09.08 Hörcsik Richárd Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága 2004.10.28   2005.06.10
Koncz-Vágási Katalin 2008.09.01 Kustár Zoltán Haggeus könyve  2012.01.30    
Kopándi Botond 2010.09.01 Fekete Károly
Rezi Elek (Kolozsvár)
Az unitárius egyház liturgiai megújulása 2013.10.02 2016.06.13 2016.11.15
Kovács Gergő 2013.09.09 Kovács Ábrahám Thomas F. Torrance antropológiája 2016.08.31    
Kovács József 2001.09.01 Hörcsik Richárd A MORE története a II. világháború után 2004.10.20 2006.10.20  
Kovács Krisztián 2006.09.01 Fazakas Sándor Teológia és politika a XX. században 2009.09.30 2014.04.10 2014.12.03
Kovács-Pistuka Zoltán 2015.09.01. Gonda László Isten országa a kortárs magyar pünkösdi egyházak missziói teológiájában      
Kovács Zoltán 2008.09.01 Gaál Sándor A missziológia posztmodern kihívásai 2014.09.05    
Krasznay Mónika 2007.09.01 Bodó Sára Az imádság pasztorálpszichológiája 2010.09.03 2013.10.01 2014.12.04
Kulcsár Árpád 2013.09.09 Fekete Károly Ravasz László gyakorlati teológiai munkássága      
Kurta József 2004.09.01 Fekete Károly A 16-18. századi erdélyi református liturgia kérdései 2010.01.30    
Kustár György 2008.09.01 Peres Imre A történeti Jézus kutatás fő vonulatainak feltérképezése 2011.09.30    
Kustárné Almási Zsuzsanna 2013.09.09 Bodó Sára A bábjáték szerepe és lehetőségei a katechézisben 2016.08.31    
Kutasiné Monár Boglárka 2012.09.01 Molnár János Egyházfegyelem a Dunántúli Református Egyházketrületben a kezdetektől az 1881-es debreceni zsinatig      
Ledán Muntean István 2015.09.01. Peres Imre A halál, mint álom (Az újszövetségi álom-eszkatológia a görög sírfeliratok tükrében)      
Loment Péter 2000.02.22 Kustár Zoltán Malakiás könyve 2004.02.15 2006.02.15  
Lőrinczné Fábián Éva 2004.09.01 Marjovszky Tibor        
Magyar Balázs Dávid 2009.09.01 Fazakas Sándor A társadalmi nevelés Kálvinnál 2012.12.04 2016.02.02. 2016.11.15
Makkai Péter 2012.09.01 Fazakas Sándor A "kiválsaztás" szociális relevanciája az EREK társadalmi szolgálatában      
Márkus Noémi 2012.09.01 Peres Imre A mártírium az apostoli egyházban      
Máthé-Farkas Zoltán 2004.09.01 Marjovszky Tibor   2010.09.01    
Mezey Mónika 2000.09.08 Marjovszky Tibor   2005.03.20    
Misák Marianna 2014.09.01

Baráth Béla Levente

Zsarnay Lajos élete és munkássága 2015.06.30. 2016.09.06

2017.02.07

Moldván Edit 2011.09.01 Kustár Zoltán A Szövetség könyvének (2Móz 20,18-23,19) formai és tartalmi elemzése 2014.08.31    
Molnár Erzsébet 2006.09.01 Bodó Sára Aggresszió      
Mucsi Zsófia 2003.09.01 Fekete Károly A gyülekezetépítésben érvényesülő hatások ma Magyarországon 2006.11.15 2008.11.15  
Nagy Gábor 2006.09.01 Gaál Botond Kálvin János jelentősége a modern korban 2009.09.30    
Nagy József 2012.09.01 Fekete Károly Az élet istentisztelete ma - Az evangélium-hirdetée módjai a természetes egyháziaságért      
Nagy Viktória 2004.09.01 Hodossy-Takács Előd A hitvilág tárgyi emlékei a korai Izraelben      
Némedi Gusztáv 2011.09.01 Gaál Botond Tisza István főgondnok és miniszterelnök református hite, vallásossága 2014.08.31    
Németh Áron 2009.09.01 Kustár Zoltán A Nátán-jövendölés (2.Sám 7,8-17) hatástörténete 2012.09.10 2014.12.08 2015.04.20
Dr. Ormóshegyi Zoltán 2012.09.01 Gaál Botond A nomosz pneumatikus megközelítése: sz evangélium és a törvény - a lelkiismereti és vallásszabadság hazai és nemzetközi szabályozása 2015.09.03    
Orosz Adrienn 2004.09.01 Gaál Botond, Baráth Béla Levente   2007.09.10 2007.09.04  
Paczári András 2013.09.09 Kustár Zoltán Szőlőtermelés. borkultúra és a bor mint szimbólum az ókori Közel-Keleten és Izráelben      
Pálfi József 2001.09.08 Gaál Botond, Fazakas Sándor Erdélyi magyar felsőoktatás, különös tekintettel az egyházi iskolákra 2006.12.15 2008.12.01 2009.06.05
Pap Ferenc   Kustár Zoltán, Hodossy-Takács Előd Templom mint teológia 2005.08.31 2008.10.22 2009.04.21
Papp György 2010.09.15 Gaál Botond, Pásztori-Kupán István Az egyházatyák teológiájának hatása Kávin Institutio-jában 2013.02.25 2015.03.17 2016.01.26
Papp Zsolt 2011.09.01 Fazakas Sándor, Pásztori-Kupán István A teológiai alapokon álló társadalmi igazságosság lehetősége a Kárpát-medencei történelmi-szociális adottságok mellett 2014.08.31 2016.11.01  
Peleskey Miklós Péter 2014.09.01 Gaál Botond Az eszkatológia modern értelmezése 2017.10.12    
Péter Csaba 2008.09.01 Bodó Sára Káté oktatás kihívásai a XXI. század református gyülekezeteiben      
Petró László 2010.09.01 Gaál Botond A sákramentumok helye értelmezése és gyakorlása 2013.10.02 2015.06.24 2017.02.07
Petrócziné Petrov Anita 2014.09.01 Kovács Ábrahám Erőss Lajos vallásfogalma és a keresztyén-buddhista párbeszéd      
Pluhár Gábor 2013.09.09 Fekete Károly Hitéleti formák és misszió 2016.08.31    
Póti Eduárd-János 2013.09.01 Baráth Béla Levente Két dualizmus kori tiszántúli református főgondnok, Degenfeld Imre és Vállyi János munkássága      
Pótor Áron 2008.09.01 Gaál Botond Dr. Czeglédy Sándor professzor teológiai munkássága 2013.10.02 2015.09.01 2017.02.07
Pótor János 2011.09.01 Peres Imre Jeruzsálem szeretetközösség 2014.09.10    
Püski Dániel 2004.09.01 Gaál Botond A keresztyénség történelem- és időértelmezésének teológiai hatásai      
Püsök Sarolta 2001.09.01 Gaál Botond, Fazakas Sándor Kirkegaard teológiájának súlypontjai 2007.06.30 2009.02.17 2009.05.28
Rácsok Gabriella 2008.09.01 Gaál Sándor Misszió és média 2011.09.06    
Retkes Attila 2011.09.01 Molnár János Unitárius egyház Magyarországo 1902-1948 2014.08.31 2017.12.12  
Sajtos Szilárd 2010.09.01 Bodó Sára, Baráth Béla Levente A magyar protestáns (református) katonai lelkigondozás múltja, jelene, jövője 2014.01.31    
Sándor Balázs 2000.09.08 Gaál Botond A dogma megelevenedése 2003.09.15   2005.03.03
Scherman László 2009.09.01 Peres Imre Az apokaliptikus gondolkodás kihívásai 2015.09.10    
Simon-Szabó istván 2015.09.01. Kovács Ábrahám Istenek ébredése? A magyar újpogány vallások vizsgálata a református teológia tükrében      
Sógor Árpád 2005.09.14 Bodó Sára Teológiai hallgatók pályaszocializációja      
Sohajda Levente 2005.09.01 Marjovszky Tibor Marquardt: Keresztyénség, Egyház, Izráel 2009.02.01    
Somfalvi Edit 2004.09.01 Hézser Gábor   2008.03.01 2010.03.01 2015.11.03
Somogyi Márta 2006.09.01 Baráth Béla Levnete Dél német svájci református reformáció 2009.09.30    
Soós József Tamás 2011.09.01 Gonda László Missziói koncepciók a Királyhágómelléki Református Egyházkerületeiben      
Sőreg Norbert 2002.09.01 Bodó Sára Szemléltetés a katechézisben 2008.09.20 2010.09.20  
Stefán Zoltán 2010.09.01 Baráth Béla, Gonda László Neoprotestáns missziók Nyugat Ukrajnában 1990-2000      
Steiner József 2011.09.01 Gonda László Jelentős körtárs gyülekezetépítési modellek összehasonlító analízise és a magyarországi alkalmazása 2014.08.31    
Suszter Szabolcs 2012.09.01 Fazakas Sándor Az egyházi iskolák Etikai Kódexe, mint vezetésirányítási eszköz      
Szabó Gábor 2009.09.01 Bodó Sára        
Szabó László 2009.09.01 Gaál Botond A történelmi kálvinizmus teológiatörténeti jelentősége 2013.09.30    
Szabó Pál 2013.09.09. Gaál Botond Teremtés és Inkarnáció      
Szászi Andrea 2004.09.01 Bodó Sára A református vallásoktatásban használatos hittankönyvek módszertani kultúrájának fejlődése 2007.09.03 2009.09.01 2011.10.14
Szatmári Emília 2006.09.01 Hörcsik Richárd Koncz Sándor életműve 2009.10.01 2015.12.04 2016.10.18
Szatmáry Elemér 2015.09.01. Kovács Ábrahám A Jehova Tanúi végső időről szóló tanítása a református eszkatológia tükrében      
Székely József 2011.09.01 Fekete Károly A lelkipásztor személyisége az igehírdetés szolgálatában. 2014.08.31    
Szerdi András 2010.09.01 Fekete Károly Az illusztráció kérdésköre az istentiszteleten 2013.10.02 2014.01.17  
Szilágyi-Papp Éva Adrienn 2014.09.01 Fazakas Sándor Istenkép, gondviseléshit és moralitás a kollektív szenvedések összefüggésében      
Tárnok Márta 2007.09.01 Bodó Sára A családi életre nevelés katechetikai vonatkozásai      
Thoma László 2008.09.01 Bodó Sára Vallási szocializáció 2011.02.10    
Tóthné Szerencsi Erika 2005.09.01 Bodó Sára   2012.03.10    
Tőkés Zoltán 2000.09.08 Hörcsik Richárd Ébredési mozgalmak a Tiszántúlon 2004.10.13   2006.03.31
Török Béla 2003.09.01 Fekete Károly Liturgiatörténet      
Vadnai Zoltán 2001.09.15 Lenkeyné Semsey Klára        
Varga Olga 2011.09.01 Marjovszky Tibor Pákozdy László Márton debreceni évei      
Varga Zsolt 2003.09.10 Fekete Károly Rudolf Bohren homiletikája 2006.11.20 2008.11.20 2009.10.20
Vincze Piroska 2009.09.01 Peres Imre Pszichológiai aspektusok Jézus beszélgetéseiben 2014.02.24    
Visky István 2004.09.01 Hörcsik Richárd   2011.06.30