TDK pályázat

Szakmai beszámoló a „Kutatásmódszertani kurzus és intézményi TDK-konferencia a DRHE-n” című tehetséggondozó programról
(Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-17-0061)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából Egyetemünk 900.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a 2017/2018-as tanév tehetséggondozó programjának megvalósításához. A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) állította össze azt a munkatervet, mely elsősorban az intézményi TDK-aktivitás fokozását, a kutató hallgatók tudományos fejlődésének előmozdítását tartotta szem előtt. A kitűzött cél elérése érdekében a DRHE TDT fő programtevékenységként TDK-konferenciát rendezett, kiegészítő tevékenységként pedig kutatásmódszertani kurzust szervezett, valamint konferencia-tapasztalatokhoz és publikálási lehetőséghez juttatta Egyetemünk legtehetségesebb hallgatóit, továbbá fejlesztette a TDK-zó hallgatók számára kialakított helyiség infrastruktúráját.

Időrendben az első programtevékenységek nyáron zajlottak, amikor szakmai-tudományos konferenciákon vehettek részt hallgatóink. A Doktorok Kollégiuma mint a Magyarországi Református Egyház legmagasabb szintű tudományos testülete, évek óta támogatja tehetséges hallgatók bekapcsolódását. A 2017. július 9–12 között Debrecenben zajló rendezvényen két hallgatónk (Dicső Melinda és Csorvássy Zsófia Fruzsina) vett részt. A reformáció jubileumi évében tartott konferencián hazai és külföldi szakemberek előadásait hallgathatták meg diákjaink, mely során nemcsak szakmai ismereteik mélyülhettek, de kapcsolatrendszerük is épülhetett. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2017. augusztus 28–30 között tartott tudományos ülésén Dajka Zsanett vett részt.

Az őszi szemeszterben három blokkban tartottunk kutatásmódszertani kurzust „Kutatnék, de hogyan?” címmel. Az első alkalommal (2017. október 20.) Dr. Kovács Krisztián adott elő „Az érdeklődéstől a szakirodalom feldolgozásáig” címmel kb. 50 résztvevő számára, ehhez kapcsolódott Dr. Oláh Róbert és Dr. Lupkovicsné dr. Major Edit ismertetője tudományos könyvtárhasználat témakörben. A második blokk (2017. november 17.) hermeneutikai kérdésekkel foglalkozott Dr. Kókai Nagy Viktor vezetésével, majd a harmadik blokkban (2017. december 1.) a TDK munka távlati perspektívájáról tartott előadást, ill. tájékoztatót Tóth Tibor és Dr. Hodossy-Takács Előd. Utóbbi két blokkon 20–30 fő vett részt.

A tavaszi szemeszterben valósult meg programunk fő tevékenysége: a 2018. április 24-én tartott Tehetségnap és intézményi TDK-konferencia. A délelőtt folyamán a TDK-konferencia keretében 16 hallgató mutatta be tudományos kutatásának célkitűzéseit és eddigi részeredményeit. A színvonalas kutatási beszámolók két helyszínen, egy „Biblikus ” valamint egy „Pedagógia és rendszeres teológia” szekcióban hangzottak el. A bibliai tudományok területén Bohus Csaba, Dicső Melinda, Gáspár Dániel (vendéghallgató SJE, Komarno), Hájas István, Kiss Eszter, Kiss Ingrid Csenge, Kovács Patrícia, Oláh Anna és Simon Mátyás folyatat TDK-kutatást, rendszeres teológia területén Pongor Melinda és Zágonyi Markó Tamás, pedagógia tárgykörben pedig Földvári Csilla Zsuzsanna, Guba Tímea, Simon Tünde, Varga Eszter és Veres Fanni végez TDK-munkát. A bemutatott kutatási anyagokra a TDT tagjai és jelenlévő oktatók reflektáltak. A délelőtti programon 43 fő jelent meg, az előadók mellett a témavezetők, továbbá érdeklődő oktatók és hallgatók vettek részt. A közös ebédet követően Dr. Kádár Annamária „Az én mesém. Az élettörténeti narratíva szerepe az önbecsülés és küzdőképesség megalapozásában” című pedagógiai előadását hallgathatták meg a Tehetségnap résztvevői a Kollégium Dísztermében.

A tanév végén került sor az immár ötödik alkalommal megrendezett „Az ókori keresztyén világ” c. konferenciára, mely a DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet tehetséggondozó tevékenységének kiemelt alkalma. A konferencián (2018. május 3.) 15 előadás hangzott el „Eszkatológiai antropológia” témakörben, oktatók, doktoranduszok és graduális hallgatók tolmácsolásában. A rendezvényen közel 60 fő vett részt. A kiegészítő tevékenységek között a Patmosz Kutatócsoport tehetséggondozó munkájához kapcsolódóan jelent meg az előző konferencia anyagát tartalmazó tanulmánykötet (Peres Imre – Németh Áron /szerk./: Az ókori keresztyén világ /IV./: Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága, Patmosz Könyvtár 6, Debrecen, DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 2018, pp. 164, ISBN 978-615-5853-06-7).

Kiegészítő tevékenységként a TDT a tudásbázis bővítését is vállalta, valamint folytatta az NTP 2015-ös és NTP 2016-os pályázati támogatásából megkezdett infrastrukturális fejlesztést. Az egyetemünk főépületében kialakított TDK-szoba számára egy vágógépet, tonereket, nyomtatópapírt vásároltunk, mely a TDK-dolgozatok megfelelő példányszámú elkészítéséhez, TDK-programok szervezéséhez jelent elengedhetetlen segítséget. Intézményünk szakkönyvtára újabb két kötettel gazdagodhatott az Encyclopedia of the Bible and its Reception c. sorozatból (Vol. 8. és 9.). A tanév során beszerzett kötetek fontos forrásanyagot biztosítanak a mindenkori a TDK-zó hallgatóin kutatásai számára.

Dr. Németh Áron, TDT-elnök

KÉPGALÉRIA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Szakmai beszámoló Teológia, pedagógia és képzőművészet a református tudományművelésben (Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-16-0055)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából Egyetemünk 905.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a 2016/2017-es tanév tehetséggondozó programjának megvalósításához. A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) állította össze azt a munkatervet, mely elsősorban az intézményi TDK-aktivitás fokozását, a kutató hallgatók tudományos fejlődésének előmozdítását tartotta szem előtt. A kitűzött cél elérése érdekében a DRHE TDT konferencia-tapasztalatokhoz és publikálási lehetőséghez juttatta Egyetemünk legtehetségesebb hallgatóit, valamint fejlesztette a TDK-zó hallgatók számára kialakított helyiség infrastruktúráját.
A programban vállalt fő programtevékenység az intézményi TDK-konferencia volt, mely a XXXIII. OTDK válogató versenyeként került megrendezésre a 2016. november 17-én. A hallgatói prezentációk két szekcióban hangzottak el, mindkét helyszínen szakmai zsűri értékelte az előadásokat. A Teológiai Szekcióban öt hallgató érdemelte ki az országos versenyre való továbbjutást: Damásdi Péter, Dicső Melinda, Erbach Viola, Kis Kendi Dávid és Simon Mátyás. A Pedagógiai Szekció versenyén négy indulóból három tanító szakos hallgató kvalifikálta magát az OTDK-ra: Apostol Anna, Bézi Orsolya és Kertész Enikő. A verseny és az eredményhirdetés izgalmai után állófogadással zárult a rendezvény.
Fő programtevékenységünk rövidtávú eredményeként könyvelhettük el TDK-zó hallgatóink országos sikereit. Az intézményi TDK-konferencia után több hallgatónk részt vett a szegedi Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencián 2017. február 23–24. között. A versenyen Prém Alexandra I. díjat nyert, Dicső Melinda szintén I. helyezést ért el, Simon Mátyás II. helyezett lett, Damásdi Péter pedig különdíjban részesült. Helyezést elért hallgatóink egyúttal publikációs lehetőséghez is jutottak a szervezők jóvoltából. A tanév során lezajlottak a XXXIII. OTDK országos szekcióinak versenyprogramjai is, ahol végül hét hallgatónk mutatta be pályamunkáját három szekcióban. Közülük többen díjazottak is lettek: Bézi Orsolya a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában publikációs különdíjat nyert, a Társadalomtudományi Szekcióban Prém Alexandra II. helyezést, Erbach Viola szintén II. helyezést ért el, Dicső Melinda pedig különdíjjal tért haza. Az OTDK nevezéstől elállva a XX. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia versenyén mutatta be végül pályamunkáját Kis Kendi Dávid, aki szakosztályában II. helyezést ért el.
TDK-zó hallgatóink munkájának kézzelfogható eredménye az a folyóiratszám, melyben több tehetséges hallgatónk is publikálási lehetőséget kapott. Intézményünk tudományos szakfolyóirata, a STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 2016/2-es száma két terjedelmesebb hallgatói tanulmányt közölt (Damásdi Dénes, Prém Alexandra), valamint további hat hallgató rövid kutatási összefoglalóját adta közre (Damásdi Péter, Berdéné Hákli Annamária, Dicső Melinda, Erbach Viola, Kis Kendi Dávid, Simon Mátyás).
 
A kiegészítő tevékenységek közül a legkorábbi a Magyarországi Református Egyház legmagasabb szintű tudományos fórumának munkájába engedett bepillantást két TDK-zó hallgató számára. A Doktorok Kollégiuma budapesti szekcióülésein 2016. augusztus 28–30 között Dicső Melinda és Prém Alexandra vehetett részt pályázati támogatással. A hallgatók részvétele nemcsak szakmai ismeretük elmélyítését, de szakmai kapcsolatrendszerük építését is szolgálta.
A TDT a tanév során két olyan házi konferenciát szervezett még kiegészítő programtevékenységként, melyen meghívott külső szakemberek előadásait volt lehetőség meghallgatni, valamint kötetlen műhelybeszélgetésen részt venni.
A két házi konferencia közül az első „Kép és Biblia” címmel került megszervezésre 2017. február 17-én. A rendezvény a Szalay Lajos biblikus grafikáit bemutató debreceni kiállításhoz kapcsolódott, mely a MODEM-ben volt megtekinthető február végéig. A konferencián közel harminc fő vett részt, köztük egyetemünk hallgatói, oktatói, lelkipásztorok, valamint érdeklődők. Öt előadás hangzott el két blokkban, délelőtt Dr. Németh Áron (DRHE) bibliai-teológiai nézőpontból, Kosinsky Richárd (KOGART) pedig művészettörténészként értékelte Szalay művészetét. A közös ebédet követő délutáni blokkot Dr. Vitéz Ferenc (DRHE) előadása nyitotta, melyben Szalay angyalábrázolásairól értekezett, majd Dr. Békési Sándor (KRE HTK) „grafikus-teológus” szólt a vonal felelősségéről. A konferenciát az esemény főszervezőjének, Dr. Kókai Nagy Viktornak (DRHE) a prezentációja zárta. Az előadásokhoz kapcsolódó hallgatói kérdések és hozzászólások mentén intenzív diszkusszió is kibontakozhatott az egyes témák körül. A konferenciát megtisztelte Szalay Lajos unokahúga is, akinek személyes hangvételű hozzászólásai különösen is meggazdagították a rendezvényt. Zárásként a résztvevők közösen átvonultak a MODEM-be és megtekintették a Szalay-kiállítást, kötetlen formában továbbgondolva és kiértékelve a hallottakat.
A másik házi szervezésű konferencia az évenként szokásos intézményi Tehetségnap volt, melynek célja a tudományos munka iránti érdeklődés felkeltése, a TDK-tevékenység perspektíváinak felmutatása. A Tehetségnap 2017. április 27-én zajlott, melyre két vendégelőadót hívtak meg a szervezők: Bakonyiné dr. Kovács Bea tantárgypedagógiai, Dr. Németh Dávid pedig valláspedagógiai előadást tartott egyetemünk érdeklődő hallgatói számára. A plenáris előadásokat követően közös ebéd, majd műhelybeszélgetés következett. A kötetlen és mindenki számára nyitott beszélgetés során a tudományos diákköri munka lehetőségeiről esett szó, ezen belül pedig tehetséges hallgatóink saját TDK-kutatásaikról, és különböző versenytapasztalataikról számoltak be.
Kiegészítő tevékenységként a TDT a tudásbázis bővítését vállalta, valamint folytatta az NTP 2015-ös pályázati támogatásából megkezdett infrastrukturális fejlesztést. Az egyetemünk főépületében kialakított TDK-szoba kézikönyvtára több hasznos kötettel bővült a pályázati támogatás révén, intézményünk szakkönyvtárába pedig újabb két kötet kerülhetett a nívós Encyclopedia of the Bible and its Reception sorozatból (Vol. 3. és 7.). A tanév során beszerzett kézikönyvek, lexikonok, szótárak alapvető segítséget jelentenek a mindenkori a TDK-zó hallgatóink számára kutatási munkájuk végzéséhez. A TDK-szoba egy spirálozóval, tonerekkel, nyomtatópapírral, irodaszerekkel és egy 3TB-os külső winchesterrel gazdagodott, mely materiális segítséget jelent a TDK-dolgozatok megfelelő példányszámú elkészítéséhez.
 
Dr. Németh Áron, TDT-elnök

Galéria