DÖK

 

A doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók (a továbbiakban: doktorandusz) hallgatói érdekeinek képviseletét, valamint intézményi képviseletét a DRHE részeként működő Doktorandusz Önkormányzat látja el. A Doktorandusz Önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi

A doktoranduszok a Doktorandusz Önkormányzat részére biztosított jogokat választott képviselőik, a Doktorandusz Önkormányzat elnöksége útján gyakorolják.