Hírek, aktuális védések

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

SZÉKELY JÓZSEF
doktorjelölt

Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában
Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990-2014 közötti időszakban 

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2018. június 18., hétfő délután 14 óra
Helye: Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:
Dr. Peres Imre (DRHE)

Opponensek:
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kocsev Miklós (KRE )

Tagok:         
Dr. Fekete Károly (DRHE)
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Dr. Bodó Sára (DRHE)
Dr. Siba Balázs (KRE)
                    
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke