Dr. Peres Imre

Dr. Peres Imre's picture
Név: 
Dr. Peres Imre
Beosztás: 
tanszékvezető egyetemi tanár/english/professor
Tudományos fokozat: 
PhD., dr. habil.

History

Member for
4 years 6 months
E-mail: 
peres.theoluni@drhe.hu
Szoba: 
II/207
Szakmai megbízatások: 
 • 1988- A Szlovák Bibliatársulat Újszövetségi Bibliafordító Bizottsága, (Bratislava)
 • 1994- Gesellschaft für evangelische Theologie (Neukirchen-Vluyn)
 • 1994- Coetus Theologorum (Budapest)
 • 1996- Doktorok Kollégiuma (Budapest)
 • 1998- Biblische Sozietät (Bern)
 • 1998-2007 Studies on Apocryphal Literatur ( Groningen-Budapest)
 • 2001- Magyar Patrisztikai Társaság (Budapest-Kecskemét)
 • 2003- A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa (Debrecen)
 • 2004- Studiorum Novi Testamenti Societas (St Andrews - Amsterdam)
 • 2005-2008 A Szlovákiai Egyetemek Tanácsának Elnöksége (Bratislava)
 • 2005-2012 A Cseh Tudományos Akadémia Biblikus Intézetének Tudományos Tanácsa (Praha)
 • 2007- A Magyar Tudományos Akadémia közbülső köztestületi tagja (Budapest)
 • 2006- European Association for Biblical Studies (Helsinki et.)
 • 2009- Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága (Budapest)
 • 2011- A Szlovák Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottságának elnöke (B.Bystrica)
 • 2012- Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (Berlin)

/english/

Szakmai önéletrajz: 

Végzettség és szakképzettség: 
MA (Mgr.) - Károly Egyetem Teológiai Fakultása, Prága, 1978

 

Tudományos fokozat:

 • PhD. (teológia) 1998
 • PhDr. (andragógia) 2000
 • PaedDr. (pedagógia) 2008

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:

 • 2002 Dr. Habil. (ped.) Bél Mátyás Egyetem Tanárképző Kara, SK-Banská Bystrica
 • 2002 Dr. Habil. (teol.) Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, B.pest
 • 2008 Prof. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
 • 2007 MTA – közbülső köztestületi tag

Állandó tanári tevékenység:

 • 1990-1994 Református Egyház Katechetikai Szemináriuma, Komárno
 • 1994-2004 Calvin János Teológiai Akadémia, Komárno
 • 2004-2007 Selye János Egyetem Pedagógiai Kara, Komárno
 • 2007- Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

Kutatási tanulmányutak, vendégtanárság:

 • 1989 Theologische Fakultät, Erlangen (kutatás)
 • 1993 Theologische Fakultät, Utrecht (kutatás)
 • 1996-1997 Comenius Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultása, Bratislava (vendégoktató)
 • 1997 Ökumenisches Institut der Theologischen Fakultät, Heidelberg (kutatás)
 • 1997-1998 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Budapest
 • (vendégoktató)
 • 1998-2002 Evangelische Theologische Fakultät der Universität Bern (vendégkutató)
 • 2006-2007 Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest (vendégtanár)
 • 2014 Theologische Fakultät der Universität Zürich (vendégtanár, kutatás)
 • 2015 Theologische Fakultät der Universität Zürich (kutatás)

Fontosabb külföldi előadások:

 • Anglia London (1995)
 • Ausztria Bécs (2005, 2006, 2014)
 • Görögország Thessaloniki (2011)
 • Hollandia Utrecht-Driebergen (1994), Groningen (2000, 2004),
 • Németország Emden (2003, 2012), Hannover (2005), Nürnberg (2006), Halle (2011)
 • Oroszország Moszkva (2012)
 • Portugália Liszabon (2008)
 • Románia Kolozsvár (1995, 1997, 2011)
 • Svájc Bern (1998-2002, 2003), Zürich (2014)
 • Svédország Lund (2008)

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

 • Görög sírfeliratok – Nemzetközi kutatási projekt vezetője (Bern-Zürich)
 • Der Neue Wettstein – 13 kötetes szöveggyűjtemény (Halle)
 • PATMOSZ – Kutatóintézet létrehozása, vezetése (Debrecen)
 • több mint 270 publikáció
 • 459 idézettség és hivatkozás (ebből több mint 380 külföldi)
 • 8 végzett PhD.-doktor
 • 6 PhD.-doktorandusz
 • 16 opponensi bírálat (PhD., Dr. Habil.)
 • 5 egyetemi tanári minősítés (Prof.)
 • 44 MA-dolgozat
 • 5 minisztériumi kutatási projekt
 • 4 külföldi kutatási projekt, stb.

Kitüntetések:

 • 1998 Állami-kulturális díj (ökumenikus bibliafordításért)
 • 2000 Selye János díj (tanári szakmai elismerésért)
 • 2006 Károli Gáspár díj (tudományos munkásságért)
 • 2013 Joachim Gnilka-díj (tudományos munkásságért)
 • 2013 Újszövetség és eszkatológia (Tanulmánykötet 60. születésnapjára - magyar)
 • 2013 Sub specie aeternitatis (Tanulmánykötet 60. születésnapjára - szlovák)

/english/

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk:

az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen :

 • Eschatologické motívy apoštolskej doby (Az apostoli kor eszkatológiai motívumai), Bibliotheca Antiqua et Biblica 2, Bratislava, Academia Christiana, 2013, 180 old. ISBN 979-80-968565-5-8
 • Sünde und Versöhnung aus eschatologischer Sicht bei Paulus in: Michael Beintker-Fazakas Sándor (Hg.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter Theologie, Studia Theologica Debrecinensis, DRHE, Debrecen, 2012,pp. 81-95 ISSN 2060-3096, ISBN 978-963-8429-73-5
 • Sepulkralische Anthropologie, in: M. LABAHN-O. LEHTIPUU (eds.): Anthropology in the New Testament and its Ancient Context, [CBETh 54 = Contributions to Biblical Exegesis & Theology], Leuven, Peters Publishers, 2010, pp. 169-182
 • Comenius chiliazmusa, in: Apokalyptische Orientation, Selye János Egyetem,Komárno 2009, pp. 138-156
 • Kálvin írásértelmezése és írásmagyarázatai, in: Fazakas S. (szerk.): Kálvin időszerűsége, Budapest, Kálvin János Kiadó 2009, pp. 47-78

az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:

 • Eschatologické motívy apoštolskej doby (Az apostoli kor eszkatológiai motívumai), Bibliotheca Antiqua et Biblica 2, Bratislava, Academia Christiana, 2013, 180 old. ISBN 979-80-968565-5-8
 • Sünde und Versöhnung aus eschatologischer Sicht bei Paulus in: Michael Beintker-Fazakas Sándor (Hg.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter Theologie, Studia Theologica Debrecinensis, DRHE, Debrecen, 2012,pp. 81-95 ISSN 2060-3096, ISBN 978-963-8429-73-5
 • Sepulkralische Anthropologie, in: M. LABAHN-O. LEHTIPUU (eds.): Anthropology in the New Testament and its Ancient Context, [CBETh 54 = Contributions to Biblical Exegesis & Theology], Leuven, Peters Publishers, 2010, pp. 169-182
 • Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, Mohr Siebeck, WUNT 157, Tübingen, 2003, pp. 1-340
 • Aspekty výchovy a vzdelávania v antike a v spisoch Nového zákona (= A nevelés és képzés aspektusai az ókorban és az Újszövetségben), Bibliotheca Antiqua et Biblica 1, Academia Christiana, Bratislava 2002, pp. 1-270

 

b)Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037533

/english/

 • schatologické motívy apoštolskej doby (Az apostoli kor eszkatológiai motívumai), Bibliotheca Antiqua et Biblica 2, Bratislava, Academia Christiana, 2013, 180 old. ISBN 979-80-968565-5-8
 • Sünde und Versöhnung aus eschatologischer Sicht bei Paulus in: Michael Beintker-Fazakas Sándor (Hg.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter Theologie, Studia Theologica Debrecinensis, DRHE, Debrecen, 2012,pp. 81-95 ISSN 2060-3096, ISBN 978-963-8429-73-5
 • Sepulkralische Anthropologie, in: M. LABAHN-O. LEHTIPUU (eds.): Anthropology in the New Testament and its Ancient Context, [CBETh 54 = Contributions to Biblical Exegesis & Theology], Leuven, Peters Publishers, 2010, pp. 169-182
 • Comenius chiliazmusa, in: Apokalyptische Orientation, Selye János Egyetem,Komárno 2009, pp. 138-156
 • Kálvin írásértelmezése és írásmagyarázatai, in: Fazakas S. (szerk.): Kálvin időszerűsége, Budapest, Kálvin János Kiadó 2009, pp. 47-78

 

 • Eschatologické motívy apoštolskej doby (Az apostoli kor eszkatológiai motívumai), Bibliotheca Antiqua et Biblica 2, Bratislava, Academia Christiana, 2013, 180 old. ISBN 979-80-968565-5-8
 • Sünde und Versöhnung aus eschatologischer Sicht bei Paulus in: Michael Beintker-Fazakas Sándor (Hg.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter Theologie, Studia Theologica Debrecinensis, DRHE, Debrecen, 2012,pp. 81-95 ISSN 2060-3096, ISBN 978-963-8429-73-5
 • Sepulkralische Anthropologie, in: M. LABAHN-O. LEHTIPUU (eds.): Anthropology in the New Testament and its Ancient Context, [CBETh 54 = Contributions to Biblical Exegesis & Theology], Leuven, Peters Publishers, 2010, pp. 169-182
 • Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, Mohr Siebeck, WUNT 157, Tübingen, 2003, pp. 1-340
 • Aspekty výchovy a vzdelávania v antike a v spisoch Nového zákona (= A nevelés és képzés aspektusai az ókorban és az Újszövetségben), Bibliotheca Antiqua et Biblica 1, Academia Christiana, Bratislava 2002, pp. 1-270

 

Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037533

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518535
Telefon mellék: 
18535
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Teológia/english/Theology