Dr. Németh Áron

Dr. Németh Áron's picture
Név: 
Dr. Németh Áron
Beosztás: 
egyetemi docens /english/ associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD.

History

Member for
4 years 6 months
E-mail: 
nemeth.aron@drhe.hu
Szoba: 
II/206
Intézményi megbízatások: 
 • 2011-2015 DRHE Tudományos Diákköri Tanács, tag
 • 2012-2015 diákmissziót koordináló tanár
 • 2014-2017 DRHE Informatikai Bizottság, tag
 • 2015- 2020 DRHE Szenátus, tag (választott)
 • 2015 - DRHE Tudományos Diákköri Tanács, elnök
 • 2016-2021; 2021- évfolyamfelelős
 • 2017 - DRHE Könyvtárbizottsági tag
 • 2020 - Szegi Piroska Emlékalapítvány, kuratóriumi tag
 • 2020 - Orando et laborando - szerkesztőbizottsági tag

/english/

 • 2015-2020 Member of the Senate
 • Tutor of 1th–year students in religious degree programmes (2021-)
Szakmai megbízatások: 
 • Society of Biblical Literature (SBL), tag
 • Közösség - református magazin, szerkesztőbizottsági tag (2014-2021)
 • MRE Doktorok Kollégiuma, rendes tag (2015-)
 • Magyar Hebraisztikai Társaság, tag
 • TehetségBarátok Köre, tag
 • Igazság és Élet, szerkesztőségi munkatárs
 • Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok, szerkesztőbizottsági tag
 • Magyar Bibliatársulat - Szöveggondozó Bizottság, tag
 • SOMEF (Süd-Ost-Mitteleuropäischer Fakultätentag), elnök-helyettes (2019-)
 • Kántus Alapítvány, kuratóriumi tag
 • Magyar Bibliatársulat Alapítvány - főtitkár-helyettes (2021-)

/english/

Membership in national and international academic organisations: 

 • Association of Hungarian Hebraists;
 • Society of Biblical Literature (SBL)
 • RCH Doctors’ College
 • Editor of the DRTU publication series Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok
 • Süd-Ost-Mitteleuropäischer Fakultätentag (SOMEF)
 • Hungarian Bible Society
Szakmai önéletrajz: 

Tanulmányok, munkakörök:

 • 1990–1998: Általános iskolai tanulmányok: Kodály Zoltán Ének-zene Tagozatos Általános Iskola (Tatabánya); Szent Korona Általános Iskola (Budapest)
 • 1998–2003: Gimnáziumi tanulmányok a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában
  • 2000/2001: Ösztöndíjas gimnáziumi tanulmányok Svájcban (Evangelische Mittelschule Schiers)
 • 2003–2009: Teológiai tanulmányok a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen
  • 2006. tavaszi félév: Teológiai tanulmányok Bécsben a Protestáns Teológiai Fakultáson (Universität Wien, Evangelisch-Theologische Fakultät)
  • 2007: „Biblia díj” a biblikus tudományok terén nyújtott teljesítményért
  • 2007/2008: Köztársasági ösztöndíj
 • 2008: I. lelkészképesítő vizsga
 • 2009: II. lelkészképesítő vizsga; lelkésszé szentelés
 • 2008–2010: Segédlelkészi majd beosztott lelkészi szolgálat a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközségben
 • 2009–2012: PhD tanulmányok a DRHE Doktori Iskolájának nappali tagozatán (Témavezető: Dr. Kustár Zoltán)
 • 2011–2015: Tanársegéd (DRHE Ószövetségi Tanszék)
  • 2012. június 24­­­–július 31.: Rövid tanulmányút a lipcsei és hallei egyetemeken (DAAD Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler), fogadó professzor: Ernst-Joachim Waschke
  • 2015. május 12.: PhD fokozat odaítélése (Értekezés címe: Királyok zsoltára, zsoltárok királya. A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében. Témavezető: Dr. Kustár Zoltán)
 • 2015–2020: Adjunktus (DRHE Ószövetségi Tanszék)
 • 2020–: Egyetemi docens (DRHE Ószövetségi Tanszék)

 

Kutatási terület:

 • Általános: Ószövetségi exegézis; bibliai héber nyelv
 • Speciális: Zsoltárok könyve redakciója és teológiája; királyzsoltárok (Zsolt 72), ószövetségi antropológia

 

Nyelvismeret:

 • német (felsőfok, komplex)
 • angol (középfok, komplex)

 

Családi állapot: nős (Németh Edit), 3 gyermek (Máté, 2009; Sámuel, 2012; Jonatán, 2015)

/english/

CV:

Áron Németh
(certified theologian, Reformed minister)

Personal information
Time and place of birth: Esztergom (Hungary), 25th August, 1983
Marital status: married (Edit Németh), with three children (Máté, 2009; Sámuel, 2012; Jonatán, 2015).
Place of employment, academic post: Debrecen Reformed Theological University (DRTU), associate professor (Department of Old Testament Studies)

 • 2003–2009: Theological studies at the Debrecen Reformed Theological University and at the University of Vienna (Faculty of Protestant Theology)
 • 2008–2010: Assistant Pastor (Debrecen)
 • 2009–2012: PhD project. DRTU Doctoral School, supervisor: Professor Dr. Zoltán Kustár
 • 2011–2015: Assistant lecturer (DRTU, Departement of Old Testament Studies)
  • July 2012: Individual research at the Martin–Luther University of Halle–Wittenberg and at the Leipzig University with the scholarship DAAD (tutor: Professor Dr. Ernst-Joachim Waschke)
 • 2015: thesis defended at the DRTU ('Psalm of Kings, King of Psalms'. The Formation and Theology of Psalm 72 in light of the Redaction of the Psalter)
 • 2015–2020: Senior lecturer (DRTU, Departement of Old Testament Studies)
 • 2020– : Associate professor (DRTU, Departement of Old Testament Studies)

 

Publikációk: 

a)Legfontosabb publikációk:

Könyv:

 • "Királyok zsoltára, zsoltárok királya". A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükérben, Kolozsvár, Exit, 2018. pp 336., ISBN 978-973-7803-69-6

 

Szerkesztett kötet:

 • Az Ószövetség és a reformáció. Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből  (Acta 11), Debrecen, DRHE, 2018. pp. 320. ISBN:978-615-5853-05-0 (szerk.: Kustár Zoltán – Németh Áron )

 

Könyvfejezetek:

 • Történelem zsoltárhangra : Izráel története és a Zsoltárok könyve, in: Egeresi L. S. – Kókai Nagy V. (szerk.): Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar – Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 2020, 295-323.
 • Mit eisernem Stab und zerschlagendem Wort : Bemerkungen zur Ambivalenz des Messiasbildes in den Psalmen Salomos und in der Offenbarung des Johannes, in: Benyik, György (ed.): The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament. JATE Press, Szeged, 2019, 311–326. ISBN 978–963–315–400–7
 • „Szól immár itt Dávid…magyarul”: Megjegyzések Bencédi Székely István zsoltárfordításához, in: Baráth, B. L. (szerk.): Hittel és humorral: Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta 8), Debrecen, DRHE, 2015, 23–38.

 

Tanulmányok:

 

Könyvismertetések:

 

b) Publikációs lista (MTMT):

 https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037862

/english/

 • „Szól immár itt Dávid…magyarul”: Megjegyzések Bencédi Székely István zsoltárfordításához, in: Baráth, B. L. (szerk.): Hittel és humorral: Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta 8), Debrecen, DRHE, 2015, 23–38.
 • Eszkatológia a Zsoltárok könyvében?, in: Balog, M. – Kókai Nagy, V. (szerk.): Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából (ATD 4), Debrecen, DRHE, 2013, 35–59.
 • A király mint „donor” vagy „akceptor”? – A Zsolt 72,15 fordítási és értelmezési lehetőségei, in: Szávay László (szerk.): Vidimus enim stellam eius…, Budapest, KRE – L’Harmattan, 2011, 301–311.

 

 • „Adj napokat a király napjaihoz!” Imádság a király életéért az Ószövetségben és az ókori Közel-Keleten, in: Collegium Doctorum 10 (2014), 47–61.
 • Preegzisztencia és inkarnáció. Krisztológiai tételek a Zsolt 72 óegyházi értelmezésében, in: Theologiai Szemle 56 (2013), 9–16.
 • „Támaszd nekik királyul Dávid Fiát…” A Zsolt 72 recepciója a Salamon Zsoltárai 17-ben, in: Studia Theologica Debrecinensis 5 (2012/1–2), 35–49. (letölthető: http://epa.oszk.hu/02500/02519/00005/pdf/EPA02519_studia_theologica_debrecinensis_2012_1-2_035-049.pdf )
 • Hapax legomenonok a 72. zsoltárban. Ókori, középkori és újkori értelmezési kísérletek, in: Református Szemle 105 (2012/2), 121–147.
 • Messiási királypróféciák és a keresztyén krisztológia. Értelmezéstörténeti áttekintés, in: Theologiai Szemle 54 (2011), 148–157.

 

 

Publication list:

 https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037862

Kutatási projektek: 
 • Zsoltárexegézis, Zsoltárok könyve redakciója
 • Antropológiák az Ószövetségben (habilitációs projekt)

 

/english/

 • Psalm Studies
 • Anthropology of the Old Testament 

 

Előadások: 

2021.09.29. - Debrecen: Szabadság az Ószövetségben. A rabszolgatörvények jogi és teológiai dimenziói - Vallás és politika. Interdiszciplináris előadássorozat, DRHE DI 2021/2022 őszi szemeszter

2021.04.28. - Online: Tehetségmérés a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói körében (társelőadó: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó) - Scientia ac Educatio (DRHE műhelykonferencia)

2021.04.28. - Online: Traumakutatás és ószövetségtudomány - kutatástörténeti pillanatkörkép - Scientia ac Educatio (DRHE műhelykonferencia)

2021.02.04. - Online: Az arcszín elváltozásának filológiai és antropológiai kérdései az Ószövetségben/Tanakban - Magyar Hebraisztikai Konferencia. Schweitzer-lectures 2021, MHT/ORZsE/ELTE

2020.10.20. - Debrecen: Nefes hol vagy? Egy antropológiai alapjellemző lokalizációjának kérdése  - DRHE Patmosz Kutatóintézet 

2020.02.24.  - Debrecen: Ex officina Hieronymi. Bepillantás Hieronymus zsoltárfordító műhelyébe - Hieronymus és a Vulgata - Patmosz Kutatóintézet/Egyháztörténeti Tanszék/TTRE Nagykönyvtára 

2020.02.05. - Budapest: A Dán 1-6* antropológiai aspektusai - Magyar Hebraisztikai Konferencia. Schweitzer-lectures 2020, MHT/ORZsE

2019.11.16. - Debrecen: Félelemtől a reménységig. Halál utáni élet az Ószövetségben, kitekintéssel az Újszövetségre - Presbiter-továbbképző, Debreceni Református Egyházmegye

2019.11.05. - Wittenberg (GER): Psalmenauslegung in reformierter Tradition - Bibelhermeneutik in orthodoxen, reformierten und lutherischen Kontexten - Stiftung Leucorea

2019.08.27. - DebrecenKísérlet a 124. zsoltár intertextuális értelmezésére - MRE Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció

2019.05.07. - DebrecenÉtkezési parancsok a prófétai küldetésben - DRHE Patmosz - Bibliai Tudományok Kutatóintézete, Az ókori keresztyén világ (VI.): Eszkatológiai étkezések

2019.04.26. -  DebrecenFélelem az Ószövetségben - A félelem reprezentációi: interdiszciplináris workshop, DE Kulturális Archeológia Kutatócsoport – DRHE Doktori Iskola

2019.04.13. - Várdaróc (CR)Érzelmek az Ószövetségben Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház, Tavaszi Konferencia

2019.04.12. - Sepse (CR): Testi fogyatékosság és prófétai eszkatológia - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház lelkésztetületi gyűlése

2019.04.10. -  Debrecen: Érzelmek az Ószövetségben - Scientia ac Educatio, DRHE

2018.10.25-27. - Debrecen: "Érted is, amit olvasol? (3 előadás) - Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség, Gyülekezeti Hétvége

2018.10.25. - Debrecen: A teremtés védelme - Nagyerdei Kulturpark Nonporfit Kft., Zoo Disputa

2018.08.28. - Szeged: Psalmen Salomos und die Offenbarung des Johannes - SzNBKA, 29. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 

2018.08.22. - Nagykőrös: Jelképes emóciók? A prófétaság antropológiai aspektusai - MRE Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció

2018.08.05-03. - Nagyvárad (RO): Bibliai vezetés. Vezetői karakterek a Bibliában (1-3) - MRE Zsinati Ifjúsági Iroda, Konfi+

2018.05.08. -DebrecenTesti fogyatékosság és prófétai eszkatológia - DRHE Patmosz Kutatóintézet, Az ókori keresztyén világ (V.): Eszkatológiai antropológia 

2017.11.30. - Debrecen: Könyvbemutató: Kustár Zoltán: A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások. Elvek, eredmények, tartalmi indoklások - DRHE–Kálvin Kiadó, Magyar Tudomány Ünnepe 2017

2017.11.04. - Kórógy (CR)Bencédi Székely István. A magyarországi reformáció első nemzedékének elfeledett bibliafordítója - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház konferenciája

2017.11.04. - Kórógy (CR): Magyarországi reformáció a 16. századi közzsinatok fényében - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház konferenciája 

2017.07.22. - Mályi: Magyar Bibliák, magyar hitvallások - Zuglói Református Egyházközség Csendeshete

2017.05.05. - DebrecenAz égitestek elváltozásának motívuma - DRHE Patmosz Kutatóintézet, Az ókori keresztyén világ (IV.): Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága

2017.04.12. - DebrecenAz Ószövetség a 16. századi református hitvallásainkban - „Az Ószövetség és a Reformáció” – tudományos konferencia

2017.02.23. - DebrecenSzalay Lajos művészete bibliai kontextusban - DRHE Szenior Akadémia 

2017.02.17. - Debrecen: Szalay Lajos biblikus grafikái az ószövetségi antropológia fényében - Kép és Biblia. Konferencia és workshop Szalay Lajos biblikus grafikáról, DRHE/KOGART/MODEM

2017.02.10. - Debrecen: „A jövő a béke emberéé.” Az Ószövetség sálóm fogalma és annak antropológiai vonatkozása - Megbocsátás és megbékélés – interdiszciplináris workshop DE Kulturális Archeológia kutatócsoport – DRHE Doktori Iskola

2016.12.09. - Debrecen: Hatalom és hatalomnélküliség a Zsoltárok könyvében - „A hatalom vetületei” Doktorok Kollégiuma Ószövetségi és Újszövetségi Szekciója

2016.10.22. - Budapest„A jövő a béke emberéé.” Az Ószövetség sálóm fogalma és annak antropológiai vonatkozása - Wesley Teológiai Nap, Bp. Felsőerdősori Metodista Gyülekezet, Wesley Teológiai Szövetség

2016.05.31 - NyírpazonyAz Ószövetség világa - Nyírpazonyi Református Egyházközség - Bibliaiskola

2016.05.06. - NyírjákóJövevénynek lenni - Pünkösdi családi nap, Ramocsaháza–Nyírkércs–Nyírjákó Református Egyházközségek

2016.04.21. - Komarno (SK)Neuinterpretationen der Völkerthematik in Psalm 72 - Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict. The Tenth Conference of Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands, University J Selye, Reformed Theological Faculty

2016.02.12. - DebrecenBűnfogalmak és bűnértelmezések az Ószövetségben - A bűntől a bűntudatig – Az interdiszciplináris érzelemkutatások egyik lehetséges kutatási területe. Interdiszciplináris workshop, Debreceni Egyetem

2015.12.11. - DebrecenTörténelem(szemlélet) a Zsoltárok könyvében - MRE Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció évközi ülése, Debrecen, DRHE

2015.11.06. - Sárospatak„Szól immár itt Dávid…magyarul”. Megjegyzések Bencédi Székely István zsoltárfordításához - „425 éves a Vizsolyi Biblia” – nemzetközi konferencia, Sárospatak–Gönc, SRTA–TIREK

2015.06.05. - PápaBibliatanulmány:  A 72. zsoltár salamoni színezetének teológiai jelentősége - MRE Doktorok Kollégiuma, PRTA

2014.05.24. - Budapest: „Szálljon alá, mint eső a rétre…” – Megjegyzések a Zsolt 72,6-hoz - 11. Magyar Ókortudományi Konferencia (Zsoltárértelmezések szekció), ELTE BTK

2014.04.12–18. - Burbach/Hozlhausen (GER)Bibliatanulmányok Nehémiás könyvéről - 55. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia

2013.11.30. - Budapest: Azok a „csodálatos zsoltárok. A pl’ gyök előfordulása és teológiai jelentősége a Zsoltárok könyvében - ,,Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IV. Nemzetközi Teológuskonferenciája” (Ballagi Mór szekció), DOSZ HTO - KRE HTK

2013.03.11. - Berekfürdő: A fogyatékos emberről alkotott kép a Biblia tükrében - „KÜSZÖB” Konferencia – Gyülekezetek akadálymentesítése, MRSZ

2012.11.03. - Budapest: JHVH, Izráel és a népek Kórah fiainak Sion-énekeiben – Az ószövetségi univerzalizmus formálódása a 46., 48. és 87. zsoltárokban - ,,Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája” (Ballagi Mór – Bolyki János szekció), DOSZ HTO - KRE HTK

2012.11.14. - Debrecen: Mérföldkő a magyar bibliafordítások történetében. Benczédi Székely István Zsoltárkönyvének (1548) jelentősége - Scientia ac Educatio, DRHE

2012.08.24. - Komarno (SK)A Zsolt 72 és a SalZsolt 17 királyportréi. Irodalmi és teológiai összehasonlítás - MRE Doktorok Kollégiuma (Ószövetségi szekció)

2011.10.15. - Budapest: A király mint „donor” vagy „akceptor”? –  A Zsolt 72,15 fordítási és értelmezési lehetőségei - ,,Fiatal Kutatók és Doktoranduszok II. Nemzetközi Teológuskonferenciája” (Bolyki János-szekció), KRE HTK

2011.08.24. - DebrecenHapax legomenonok a Zsolt 72-ben - MRE Doktorok Kollégiuma (Ószövetségi szekció)

2006. tavaszi szemeszter, Bécs (A): Die Frage nach dem Einfluss der griechischen Philosophie in der Septuaginta, - Seminar über die theologische Bedeutung der Septuaginta, Universität Wien

2006. tavaszi szemeszter, Bécs (A): Die Kritik I. U. Dalferths an der Idee der sichtbaren Einheit der Kirchen - Seminar über die Modelle ökumenischer Einheit, Universität Wien

/english/

 

Conference presentations in German:

2019.11.05. - Wittenberg (GER): Psalmenauslegung in reformierter Tradition - Bibelhermeneutik in orthodoxen, reformierten und lutherischen Kontexten - Stiftung Leucorea

2018.08.28. - Szeged (H): Psalmen Salomos und die Offenbarung des Johannes - 29th  International Biblical Conference (Szeged, Hungary)

2016.04.21. - Komarno (SK)Neuinterpretationen der Völkerthematik in Psalm 72 - Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict. The Tenth Conference of Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands, University J Selye, Reformed Theological Faculty

 

Student presentations in German:

2006. Spring, Vienna (A): Die Frage nach dem Einfluss der griechischen Philosophie in der Septuaginta, - Seminar über die theologische Bedeutung der Septuaginta, Universität Wien

2006. Sprineg, Vienna (A): Die Kritik I. U. Dalferths an der Idee der sichtbaren Einheit der Kirchen - Seminar über die Modelle ökumenischer Einheit, Universität Wien

 

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518530
Telefon mellék: 
18530
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok/english/Theology
Oktatott tárgyak: 
 • Kötelező tanegységek: A001 Exegetikai alapdolgozat; A002/A003 Szakdolgozat 1-2; B010 Héber nyelv 1; B011 Héber nyelv 2; B012 Héber nyelv 3; B013(-L)/B014(-L) Ószövetségi bevezetés, B015 Ószövetségi írásmagyarázat; B040 Exegetikai módszertan; B047(-L) Bibliai szövegelemzés; R029 A teológiai kutatás módszertana

 

 • Választható tanegységek: B156 A királyzsoltárok magyarázata; B266 Magyar zsoltárfordítók és zsoltárkutatók; B274 Teológiák a Zsoltárok könyvében; B278 Héber mondattan; B285 Bibliatudomány és világháló; B286 Ószövetségi antropológia; B289 Ószövetség és reformáció; B290 Ószövetség a szószéken; ETDK 1-3 Tudományos diákköri konzultáció 1-3; EIKM1 Intézményi közösségi munka; VHBSZ1 Bibliai szimbólumok, VTUDM1N A tudományos kutatás és szövegalkotás módszertana

 

 • Tanterven kívül: Korrepetálás bibliai héber nyelvből

/english/

 

 • Biblical Hebrew Language 1-3
 • Basic Paper in Exegetics
 • Analysis of Biblical Texts
 • Methodology of Theological Research
 • Introduction to the Old Testament 1-2
 • Old Testament Exegesis