Dr. Kókai Nagy Viktor

Dr. Kókai Nagy Viktor's picture
Név: 
Dr. Kókai Nagy Viktor
Beosztás: 
egyetemi docens/english/associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD., dr. habil.

History

Member for
4 years 6 months
E-mail: 
kokainagy.viktor@drhe.hu
Szoba: 
II/209
Intézményi megbízatások: 

OTDK Bizottság, Informatikai Bizottság

/english/

Szakmai megbízatások: 

Szöveggondozó bizottság tagja, Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány kuratóriumának tagja

Szakmai önéletrajz: 

Eddigi tudományos és közéleti tevékenységek:

 -    1997 - 1998-as tanévben görög olvasóórá a Jénai Friedrich Schiller Universität teológiai fakultásán

-    1997 - 1998 segédlelkészi feladatok a Rudolstadti Evangélikus Egyházközségben

-    1998 - 2007 Hermeneutika történet oktatás a KRE Jogtudományi Kar, Kecskemét

-    2000. tavaszi szemeszter „Hegyi beszéd” szeminárium a KRE Hittudományi Karán

-    2000 - 2002 vallási műsor szerkesztése és vezetése „Az Írás megmarad” címmel az EstFm rádión

-    2002 - 2004. „Beszédtéma” című vallási műsor szerkesztése és vezetése a PAX Tv vallási csatornán

-    2004 - 2005 tudományos segédmunkatárs, oktatás a KRE BTK Hermeneutika Tanszékén

-    2004. október 30. „A nagyobb igazság, mint értelmezési kulcs a Hegyi Beszédhez” című doktori disszertáció védése a KRE Hittudományi Karán

-    2004 - 2009 a Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány Kuratóriumának elnöke

-    2004 - 2014 előadások az Ifjúsági Vezetőképző Tanfolyamon, egzegézis témakörben

-    2006. februárjától - 2007. februárig óraadó a DRHE Újszövetség tanszékén

-    2006. június - 2015. június a Református Közéleti és Kulturális Központ (RKKK) megbízott igazgatója

-    2006 – 2013 a Reformátusok Lapja Ifjúsági Oldal „Morfondír” rovat ötletgazdája és rovat-vezetője

-    2007. február adjunktusi kinevezés a DRHE Újszövetségi Tanszékén

-    2009-től a Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány Kuratóriumának tagja

-    2011. januárjától a Studia Biblica Athanasiana szerkesztőbizottságának tagja

-    2014. december 09. „Karizmatikus egyházvezetés az Újszövetség korában, Próféták a páli gyülekezetekben” című habilitációs dolgozat védése a KRE Hittudományi Karán

-    2015. szeptember 1. - docensi kinevezés a DRHE Biblia Teológiai és Vallástörténeti Tanszékén

-    2015. október 28. – docensi kinevezés Komarno, Selye János Egyetem, Újszövetségi Tanszék

-    2015. novemberétől az Interfilm tagja (2016. szeptember 09. 09-16. Miskolc, 2018. november 15-25. Mannheim ökumenikus zsűri tagja)

/english/

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

A hegyi beszéd. A hegyi beszéd értelmezése a nagyobb igazság tükrében, Budapest, KRE-HTK Doktori Iskola - L'Harmattan, 2007.

Josephus és a próféták, Tillinger Péter és a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, Szentendre, 2017.

The Speech of Josephus at the Walls of Jerusalem, in Biblische Notizen (NF 161), 2014. (141-167). 

Die Propheten und die religiösen Gemeinschaften bei Josephus, in Kókai-Nagy V. - Egeresi L.S. (szerk.): Propheten der Epoche / Prophets during the Epochs, Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / Studies in Honor of István Karasszon for his 60th Birthday, Ugarit Verlag, Münster, 2015. (233-250).

Erwählung und Verwerfung im Römerbrief, in Benyik Gy. (szerk.): Interpretation of the Letter to the Romans, JATEPress, Szeged, 2018. (135-148).

Freiheit: Hellenistisches Wort mit christlichem Inhalt, in Benyik Gy. (szerk.): The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament, Szeged, JATEPress, 2019. (197-215).

Szakadások vagy viták? Mi a megoldás? Az 1Kor 1,10-31 értelmezése, in Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok, 2017/2. (30-46).

A nők helyzete, szerepe és feladata a házasságban. Két megközelítés Jézus és Pál, in Studia Biblica Athanasiana (19), 2018. (131-146).

Diakónia az Újszövetségben, in Studia Universitatis Babes-Bolyai (1/2019), 2019. (221-234).

Ok. De én nem vagyok Pál... - Fil 4,4b-14, in Igazság és élet, 2019/3. (487-495).

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035385      

/english/

Publication list:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035385      

 

Kutatási projektek: 

Pál teológiája, Josephus és az Újszövetség kapcsolata

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518580
Telefon mellék: 
18580
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok/english/Theology
Oktatott tárgyak: 

Újszövetség bibliai teológiája

Alapvető bibliai teológia

Újszövetségi bibliaismeret

/english/